Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam

Quang cảnh hội thảo.
(PLVN) -  Được sự bảo trợ của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức Hội thảo: "Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản Việt Nam".