Hòa Bình: Còn nhiều bất cập khi triển khai Luật Lý lịch Tư pháp

Hòa Bình: Còn nhiều bất cập khi triển khai Luật Lý lịch Tư pháp
(PLO) - Ngay sau khi Luật Lý lịch Tư pháp (LLTP) có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2010), UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch  triển khai thực hiện Luật LLTP,  tổ chức hội nghị ở cấp tỉnh, triển khai thực hiện Luật,  đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện tổ chức tuyên truyền sâu rộng các quy định của Luật LLTP đến cán bộ, nhân dân.

“Bêu tên” đương sự chây ì thi hành án?

“Bêu tên” đương sự chây ì thi hành án?
(PLO) - Nhận được quyết định thi hành án (THA) của cơ quan THA theo bản án của Tòa, đương sự không đến; sau đó cơ quan THA tống đạt quyết định THA, đương sự cũng không thực hiện, hiện tượng này không còn là chuyện hy hữu. Để chấm dứt tình trạng xem thường Tòa án và cơ quan THA, nên chăng có quy định về việc công khai thông tin liên quan đến việc THA của người phải THA quá chây ì?.

Cần tăng cường vai trò của Tòa án trong THADS

Cần tăng cường vai trò của Tòa án trong THADS
(PLO) - Theo Luật Thi hành án dân sự (THADS) năm 2008, vai trò của Tòa án được cụ thể hóa tại các điều quy định về chuyển giao bản án, quyết định, về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án (THA), về xử lý đối với tài sản khi cưỡng chế có tranh chấp, về trách nhiệm của cơ quan ra bản án, quyết định trong THA. Thực tiễn thi hành vừa qua cho thấy, các quy định trên cơ bản là phù hợp, song cũng còn tồn tại một số vướng mắc.