Tiếp vụ Chủ đầu tư thiệt hại, nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng...": Công văn Phó chủ tịch “địch” với quyết định của Chủ tịch!

(PLO) - Đề xuất Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư tỉnh Long An Đặng Văn Tuyến rõ ràng trái pháp luật, đi ngược lại với Quyết định “thu hồi đất” do Chủ tịch UBND tỉnh Dương Quốc Xuân ký ban hành ngày15/10/2007, trong đó có phần diện tích 5.471,6m2 của DNTN Thăng Long và Quyết định “phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phước Đông” do Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Nguyên ký ngày 16/11/2007. Nghiêm trọng hơn, đề xuất này cũng đi ngược lại với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ ưu tiên thành lập 7 KCN tại tỉnh Long An, trong đó có KCN Phước Đông.
Tiếp vụ Chủ đầu tư thiệt hại, nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng...":  Công văn Phó chủ tịch “địch” với quyết định của Chủ tịch! KCN Phước Đông đã san lắp mặt bằng rồi nằm “phơi nắng phơi sương” cả chục năm qua

Như Báo PLVN đã thông tin trong bài viết: "Chủ đầu tư thiệt hại, Nhà nước thất thu hàng trăm tỷ đồng chỉ vì...một bãi cạp cát!", dù đã có Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phước Đông của UBND tỉnh Long An với nội dung rất rõ ràng nhưng ngày 22/11/2007, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến và Tư vấn đầu tư tỉnh Long An lúc đó là ông Đặng Văn Tuyến lại chủ trì cuộc họp giải quyết việc “chồng lấn ranh đất” giữa Công ty IMG Phước Đông với DNTN Thăng Long!

Khó tin hơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hoàng Việt lại căn cứ vào đề  xuất trái pháp luật của Phó giám đốc Đặng Văn Tuyến, đặt bút ký công văn 6464/UBND-KT ngày 14/12/2007 (gọi tắt công văn 6464), nội dung: Chấp thuận để DNTN Thăng Long vẫn hoạt động tại vị trí hiện hữu; điều chỉnh giảm diện tích tương ứng phần đất đầu tư của Công ty IMG Phước Đông đồng thời thời thay đổi tên gọi “KCN Phước Đông” thành “cụm công nghiệp” (?!). 

Căn cứ công văn 6464, Trung tâm Xúc xiến và Tư vấn đầu tư tỉnh Long An ra “tối hậu thư” buộc Công ty IMG Phước Đông trong vòng 30 ngày bắt đầu từ  08/01/2008 phải hoàn tất việc thỏa thuận với DNTN Thăng Long, nếu quá thời hạn nêu trên xem như chấp thuận việc giữ nguyên vị trí cho Thăng Long (?!)

Đại diện chủ đầu tư trình bày: Tuy khu đất chỉ 5.471,6m2 nhưng lại nằm ở vị trí trọng yếu, chia cắt KCN Phước Đông, nên không thể kết nối hạ tầng giao thông điện, hệ thống chiếu sáng, cấp thoát nước…Việc đàm phán để DNTN Thăng Long bàn giao đất vô cùng khó khăn, đã vậy Thăng Long còn được “tặng” thêm công văn “bảo bối” 6464 nên không dễ dàng buông khu đất.

Vụ việc nhùng nhằng suốt ba năm, đến ngày 20/01/2011 UBND huyện Cần Đước tổ chức cuộc họp do Chủ tịch Nguyễn Quý Tính chủ trì. Đại diện Công ty IMG Phước Đông trình bày, bãi cạp cát của DNTN Thăng Long đã chia cắt KCN Phước Đông, gây ảnh hưởng đến việc thi công, kết nối hạ tầng kỹ thuật. IMG Phước Đông đề xuất phướng án hoán đổi đất hoặc đền bù hỗ trợ cho Thăng Long theo quy định. Tuy nhiên, ông Đinh Tuấn Kiệt - Chủ DNTN Thăng Long, tuyên bố không chấp nhận hoán đổi hay di dời mà chỉ “mua bán sòng phẳng” (?!).

Công ty IMG Phước Đông nhiều lần có văn bản kiến nghị, kêu cứu gửi lãnh đạo tỉnh Long An và các ngành chức năng. Ngày 26/8/2011, Tỉnh ủy Long An có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Công văn kỳ lạ số 6464/UBND-KT do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Đỗ Hoàng Việt ký

Ngày 31/1/2012, Ban quản lý Khu Kinh kế tỉnh Long An có văn bản gửi UBND tỉnh Long An, nêu rõ:“Phần đất của DNTN Thăng Long là một bãi chứa vật liệu xây dựng, kéo dài từ Tỉnh lộ 826B đến kênh Nước Mặn, cắt KCN Phước Đông thành hai phần tách rời nhau. Công ty IMG Phước Đông không thể thực hiện được việc kết nối hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông... Nếu DNTN Thăng Long vẫn tồn tại thì việc kết nối hạ tầng KCN không thể thực hiện được. Do đó, UBND tỉnh có quyết định thu hồi, hủy bỏ công văn số 6464 đồng thời thực hiện việc thu hồi đất của Thăng Long để bàn giao cho IMG Phước Đông theo đúng Quyết định 2609/QĐ-UBND 15/10/2007 của UBND tỉnh”.

Ngày 29/3/2012, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh kế tỉnh Long An chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của đại diện Sở Xây Dựng, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND huyện Cần Đước. Các thành viên dự họp thống nhất trình UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ công văn 6464. Ngày 22/5/2012 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Rạnh ký công văn giao Sở Tư pháp chủ trì làm việc với các cơ quan chức năng để tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết vướng mắc kéo dài.

Ngày 4/6/2012 Giám đốc Sở Tư pháp ký văn bản số 489/BC-STP, nêu rõ: Kể từ khi UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 2/6/2008 phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Phước Đông và Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 11/8/2011 về việc thành lập KCN Phước Đông với diện tích 1.28.970m2 (bao gồm cả 5.471,6m2 đất của DNTN Thăng Long); Thủ tướng Chính phủ có văn bản 1061/TTg-KTN ngày 24/6/2011 chấp thuận thành lập KCN Phước Đông thì nội dung công văn 6464 đã không còn giá trị thực hiện.

Về tư cách pháp lý: IMG Phước Đông là đối tượng được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê theo nhu cầu dự án đầu tư được phê duyệt. Công ty đã thực hiện các thủ tục đầu tư, đã đền bù giải phóng mặt bằng, đang triển khi thi công đúng yêu cầu,  tiến độ theo phương án đầu tư và  được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đảm bảo đúng quy định pháp luật phù hợp với quy hoạch hiện nay cũng như thời gian tới.

Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định: Công ty IMG Phước Đông thực hiện dự án đầu tư KCN theo quy hoạch, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc “nhóm A”. Đối với dự án nhóm này thì Nhà nước sẽ thu hồi đất để giao cho IMG Phước Đông  theo nhu cầu diện tích sử dụng đã được phê duyệt. Do đó, DNTN Thăng Long cho rằng đã được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm, nay thu hồi giao cho IMG Phước Đông, như vậy đã “chồng lấn dự án” là không đúng.

Từ nhận định trên, Giám đốc Sở Tư pháp đề xuất UBND tỉnh chấm dứt thi hành văn bản số 6464 vì không còn phù hợp với các quyết định hành chính của UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ về KCN Phước Đông. Đồng thời UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của DNTN Thăng Long và chỉ đạo UBND huyện Cần Đước thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của pháp luật.

Tuyến cống nước xây dựng dở dang do không thể kết nối hạ tầng bị bãi cát của DNTN Thăng Long

Tham mưu, đề xuất của các cơ quan chức năng rất rõ ràng nhưng UBND tỉnh Long An vẫn không xử lý nên Công ty IMG Phước Đông có đơn khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 11/7/2012 Thanh tra Chính phủ ban hành  quyết định thành lập Tổ công tác rà soát, xem xét khiếu nại của IMG Phước Đông. Ngày 20/8/2012 Thanh tra Chính phủ có công văn đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Long An thu hồi 5.471,6m2 đất của DNTN Thăng Long để giao cho IMG Phước Đông đầu tư xây dựng KCN Phước Đông; đồng thời giao UBND huyện Cần Đước xem xét tính toán lại khoản tiền bồi thường hỗ trợ, hỗ trợ cho Thăng Long. Thanh tra Chính phủ còn đề nghị UBND tỉnh Long An hủy bỏ công văn số 6464 liên quan đến nội dung “chấp thuận để DNTN Thăng  Long tồn tại vị trí hiện hữu…”

Ngày 30/8/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Long An lúc này là ông Đỗ Hữu Lâm ký văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo công văn của Thanh tra Chính phủ.

Chủ đầu tin tưởng nên yên tâm chờ đợi nhưng vẫn không thấy công văn 6464 bị thu hồi, hủy bỏ nên tiếp tục kêu cứu. Trong đơn đề ngày 30/10/2012 gửi lãnh đạo tỉnh Long An, Công ty IMG Phước Đông đề nghị các biện pháp tháo gỡ, trong đó có phương án cho phép chủ đầu tư “xây dựng cầu vượt trên không” hoặc “làm đường hầm dưới đất” băng qua khu đất của DNTN Thăng Long để tạo sự kết nối cho KCN Phước Đông nhưng không được chấp nhận…

Diễn tiến tiếp theo của sự việc này như thế nào? Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin!

Trung Duy- Hoàng Thịnh
Cùng chuyên mục
Điện gió Khe Sanh chưa đền bù đã san ủi đất của dân

Điện gió Khe Sanh chưa đền bù đã san ủi đất của dân

(PLVN) - Ông Trần Quang Liệu (56 tuổi) được cấp quyền sử dụng hơn 6ha đất rừng sản xuất ở thôn Paca, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Gần đây, Cty CP Điện gió Khe Sanh là chủ đầu tư dự án Nhà máy điện gió Amaccao 1 Quảng Trị đã ngang nhiên san lấp hơn 2ha mặt bằng. Việc thi công trên diện tích đất rộng lớn nhưng chủ đầu tư chưa thực hiện việc đền bù, còn chính quyền không can thiệp dẫn đến việc ông Liệu bức xúc, khiếu nại nhiều nơi.

Đọc thêm

Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021

Không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 23/5/2021
(PLVN) - Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng phương án, kịch bản bỏ phiếu bầu cử linh hoạt, phù hợp với khả năng thực tế của địa phương cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, cách ly tập trung, nơi thực hiện giãn cách xã hội hoặc địa bàn bị phong tỏa; tại bệnh viện, cơ sở y tế.

Hà Nội yêu cầu người từng đến TP Đà Nẵng hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết

Hà Nội yêu cầu người từng đến TP Đà Nẵng hạn chế tiếp xúc, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
(PLVN) - Hôm nay (15/5), Chủ tịch UBND TP có công điện để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương, chủ động ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn bình yên cho Nhân dân, đồng thời tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bắc Giang ghi nhận 3 ổ dịch COVID-19 với 177 trường hợp dương tính

Bắc Giang ghi nhận 3 ổ dịch COVID-19 với 177 trường hợp dương tính

(PLVN) - Bắc Giang vừa xuất hiện thêm 1 ổ dịch COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hosiden Việt Nam, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 15/5, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 3 ổ dịch COVID-19, với 177 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tăng 32 trường hợp so với 7 giờ sáng nay.

Văn Hậu trở lại tập luyện cùng đội tuyển

 Văn Hậu  trở lại tập luyện cùng đội tuyển
(PLVN) - Buổi tập sáng nay (15/5), đội tuyển Việt Nam đón nhận tin vui với sự góp mặt trở lại của bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Lê Văn Xuân sau thời gian phải tập riêng để đảm bảo tiến trình hồi phục chấn thương

Tập đoàn Dược phẩm AIKYA hỗ trợ khẩu trang y tế cao cấp cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu

Tập đoàn Dược phẩm AIKYA hỗ trợ khẩu trang y tế cao cấp cho đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu
(PLVN) - Chung sức ứng phó làn sóng dịch COVID-19 đang lan mạnh và diễn biến phức tạp, Tập đoàn Dược phẩm Aikya Pharma và các đơn vị thành viên Công ty Dược phẩm TV.Pharm, Công ty Mebiphar đã nhanh chóng triển khai trao tặng  80.000 khẩu trang y tế Mebilook cao cấp hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Hà Nội, Bắc Ninh…

Việt Nam hỗ trợ cấp cứu một thai phụ Lào mắc COVID-19

Việt Nam hỗ trợ cấp cứu một thai phụ Lào mắc COVID-19
(PLVN) - Đoàn chuyên gia Việt Nam hỗ trợ CHDCND Lào trong công tác chống dịch COVID-19 đã báo cáo nhanh về hoạt động cứu trợ tại đây, trong đó ngày 14/5, Đoàn đã phối hợp với cơ sở y tế địa phương cứu trợ kịp thời một ca dương tính với COVID-19 là thai phụ Lào 31 tuổi, mang thai lần hai.
Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại chung cư ở Hà Nội

Phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép tại chung cư ở Hà Nội

(PLVN) - Đại diện Công an quận Thanh Xuân thông tin, thông qua công tác tăng cường rà soát, kiểm tra tạm trú nhằm chủ động phát hiện, xử lý kịp thời người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cơ quan công an đã phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở trên địa bàn quận.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó Tổng biên tập: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376