Tại Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục: Nghỉ hưu vẫn được đại diện vốn nhà nước?

(PLO) - Như chúng tôi đã phản ánh ở số báo 195 ra ngày 14/7/2015, ông Huỳnh Bá Vân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo  quyết định cho nghỉ hưu từ 01/5/2014 nhưng vẫn đại diện phần vốn nhà nước  tại Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI), vi phạm các quy định của pháp luật về vấn đề này. Vậy, tại sao một người đã về hưu lại vẫn được duy trì trọng trách này?

Cổ đông lớn tự triệu tập đại hội, “bỏ qua” trình tự quy định
Tính đến ngày 30/6/2015, EFI có các cổ đông lớn như: ông Nguyễn Quang Vinh nắm giữ 13,61% cổ phần, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nắm giữ 12,81% cổ phần, Quỹ đầu tư Americal LLC nắm giữ 8,05%, Cty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nắm giữ 7,03% cổ phần… EFI hiện do ông Huỳnh Bá Vân (SN 1953, một trong những người đại diện phần vốn góp của NXBGDVN tại EFI) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch HĐQT, là người đại diện trước pháp luật điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của EFI.
Từ 26/02/2015, EFI bị khuyết một thành viên trong HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhưng chưa được EFI chỉ định hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT, dù đã bị cơ quan quản lý nhà nước có văn bản nhắc nhở. Đã bước sang quý III/2015 nhưng EFI vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 cũng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Ban Giám đốc EFI đã tự ý mua hơn 180.000 cổ phiếu có mã chứng khoán EID khi chưa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 mà lại dựa vào kế hoạch được cổ đông thông qua cho năm tài chính 2014. Các vấn đề này đang gây bức xúc cho nhiều cổ đông EFI.
Mới đây, NXBGDVN có Văn bản số 954/TB-NXBGDVN ngày 06/7/2015 thông báo về quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của EFI cho rằng, căn cứ vào Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 13 Điều lệ EFI, NXBGDVN khẳng định có quyền đại diện EFI triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của EFI để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ EFI. Cùng ngày 06/7/2015, NXBGDVN có Văn bản số 955/NXBGDVN về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của EFI gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, NXBGDVN thông báo ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán EFI của Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục là 22/7/2015 và đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập bản cứng danh sách người sở hữu chứng khoán trên cho NXBGDVN.
Ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho đăng tải nội dung Thông báo số 955/NXBGDVN nêu trên, cổ đông EFI đã có ý kiến phản đối gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với lý do NXBGDVN vi phạm trình tự, thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện việc triệu tập. Ngay sau đó, HĐQT và BKS của EFI đã tiến hành họp ngày 14/7/2015 và các thành viên HĐQT, BKS độc lập đã đề nghị NXBGDVN tiến hành rà soát trình tự, thủ tục thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Cty và Luật Doanh nghiệp. Ngay trong ngày 15/7/2015, NXBGDVN đã có Văn bản số 1016/CV-NXBGDVN gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc tạm dừng chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường của EFI để rà soát lại trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
 Quyết định nghỉ hưu của ông Vân.
Về hưu, vẫn đại diện phần vốn góp của Nhà nước 
Theo Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2014 của Bộ GD&ĐT thì ông Huỳnh Bá Vân được cho nghỉ hưu từ ngày 01/5/2014. Có nghĩa là từ ngày 01/5/2014, ông Huỳnh Bá Vân không còn là cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc NXBGDVN quản lý. Tuy nhiên, hiện nay ông Vân vẫn là đại diện phần vốn góp của NXBGDVN tại EFI đồng thời giữ các chức vụ chủ chốt trong Cty EFI. Điều này đang trái với các quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước: “Thời hạn cử người đại diện tính từ ngày Đại hội cổ đông bầu HĐQT và theo nhiệm kỳ của Đại hội cổ đông. Đối với người đại diện còn từ đủ 03 năm (36 tháng) công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được cử lại thì thời hạn cử được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu”.
Lý giải về việc này, lãnh đạo NXBGDVN cho rằng, NXBGDVN là doanh nghiệp, và doanh nghiệp có thể ký hợp đồng với bất kỳ ai nếu như thấy cần. Tuy nhiên, ở đây phải thấy rằng, NXBGDVN là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ GD&ĐT với 100% vốn nhà nước. Từ năm 2003 đến nay, NXBGDVN chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 102/2003/QĐ - TTg ngày 21/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3961/2003/QĐ - BGD&ĐT ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Điều này cũng có nghĩa 1,394 triệu cổ phần, tương ứng 12,81% cổ phần đang lưu hành của EFI đang là vốn của Nhà nước. Vì thế, NXBGDVN phải tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về người đại diện vốn nhà nước.
Các cổ đông của EFI đang mong sớm hoàn thành công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 theo đề nghị của NXBGDVN và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác, sớm chốt được thời gian ĐHĐCĐ năm 2015 cụ thể chứ không thể gia hạn chung chung vô thời hạn. Bên cạnh đó, đề nghị NXBGDVN và các cơ quan quản lý cần nghiêm túc xem xét tư cách đại diện vốn góp của Nhà nước của ông Huỳnh Bá Vân theo đúng  quy định của pháp luật. 
Phương Vinh
Cùng chuyên mục
Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Đọc thêm

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành
(PLVN)- Trả lời PLVN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020

 TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020
(PLVN) - Ngày 11/7, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020" nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
(PLVN) - Kim tự tháp là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng cho mình. Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài 4.000 năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí.

Đòn hiểm

Đòn hiểm
(PLVN) - Mỹ quyết liệt nhất, nhưng cả Anh, Canada và Australia cũng thể hiện phản ứng rất gay gắt với Trung Quốc sau khi nước này bắt đầu có hiệu lực chính thức bộ luật mới thông qua về an ninh ở Hong Kong. 

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
(PLVN) - Ngày 11/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại.

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh
(PLVN) - Trong thời gian gần đây, bệnh Bạch Hầu trở thành nỗi lo lắng của nhiều người dân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng khi  đã phát hiện hàng chục ca nhiễm bệnh… Trước những diễn biến phức tạp cũng như tính chất nguy hiểm của dịch bệnh người dân cần nắm nó nguyên nhân gây bệnh, triệu trứng và cách phòng tránh để tự bảo vệ người thân, gia đình mình.

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?
(PLVN) - Theo quan  niệm của người phương Tây cổ, tháng sinh của mỗi người sẽ ứng với một loại đá quý và mang một ý nghĩa khác nhau. Bởi vậy, theo người cổ nhân Tây phương, đeo một món trang sức có gắn đá tháng sinh của mình không chỉ để làm đẹp mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của bạn.

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân
(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”
(PLVN) - Ngày 10/7/2020 tại GEM Center (TP HCM), Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (Hose: PDR) được vinh danh xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”, do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp PDR nhận giải thưởng này. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬