Tại Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục: Nghỉ hưu vẫn được đại diện vốn nhà nước?

(PLO) - Như chúng tôi đã phản ánh ở số báo 195 ra ngày 14/7/2015, ông Huỳnh Bá Vân đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo  quyết định cho nghỉ hưu từ 01/5/2014 nhưng vẫn đại diện phần vốn nhà nước  tại Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục (EFI), vi phạm các quy định của pháp luật về vấn đề này. Vậy, tại sao một người đã về hưu lại vẫn được duy trì trọng trách này?

Cổ đông lớn tự triệu tập đại hội, “bỏ qua” trình tự quy định
Tính đến ngày 30/6/2015, EFI có các cổ đông lớn như: ông Nguyễn Quang Vinh nắm giữ 13,61% cổ phần, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) nắm giữ 12,81% cổ phần, Quỹ đầu tư Americal LLC nắm giữ 8,05%, Cty CP Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam nắm giữ 7,03% cổ phần… EFI hiện do ông Huỳnh Bá Vân (SN 1953, một trong những người đại diện phần vốn góp của NXBGDVN tại EFI) giữ chức vụ Tổng Giám đốc, đồng thời cũng là Phó Chủ tịch HĐQT, là người đại diện trước pháp luật điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của EFI.
Từ 26/02/2015, EFI bị khuyết một thành viên trong HĐQT và Chủ tịch HĐQT nhưng chưa được EFI chỉ định hoặc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để bầu bổ sung thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT, dù đã bị cơ quan quản lý nhà nước có văn bản nhắc nhở. Đã bước sang quý III/2015 nhưng EFI vẫn chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2014 cũng như thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Ban Giám đốc EFI đã tự ý mua hơn 180.000 cổ phiếu có mã chứng khoán EID khi chưa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 mà lại dựa vào kế hoạch được cổ đông thông qua cho năm tài chính 2014. Các vấn đề này đang gây bức xúc cho nhiều cổ đông EFI.
Mới đây, NXBGDVN có Văn bản số 954/TB-NXBGDVN ngày 06/7/2015 thông báo về quyền triệu tập ĐHĐCĐ bất thường của EFI cho rằng, căn cứ vào Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 13 Điều lệ EFI, NXBGDVN khẳng định có quyền đại diện EFI triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của EFI để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ EFI. Cùng ngày 06/7/2015, NXBGDVN có Văn bản số 955/NXBGDVN về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của EFI gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Theo đó, NXBGDVN thông báo ngày đăng ký cuối cùng đối với mã chứng khoán EFI của Cty CP Đầu tư Tài chính Giáo dục là 22/7/2015 và đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập bản cứng danh sách người sở hữu chứng khoán trên cho NXBGDVN.
Ngay sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cho đăng tải nội dung Thông báo số 955/NXBGDVN nêu trên, cổ đông EFI đã có ý kiến phản đối gửi tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với lý do NXBGDVN vi phạm trình tự, thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự yêu cầu HĐQT, Ban Kiểm soát (BKS) thực hiện việc triệu tập. Ngay sau đó, HĐQT và BKS của EFI đã tiến hành họp ngày 14/7/2015 và các thành viên HĐQT, BKS độc lập đã đề nghị NXBGDVN tiến hành rà soát trình tự, thủ tục thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Cty và Luật Doanh nghiệp. Ngay trong ngày 15/7/2015, NXBGDVN đã có Văn bản số 1016/CV-NXBGDVN gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc tạm dừng chốt danh sách ĐHĐCĐ bất thường của EFI để rà soát lại trình tự, thủ tục triệu tập ĐHĐCĐ bất thường.
 Quyết định nghỉ hưu của ông Vân.
Về hưu, vẫn đại diện phần vốn góp của Nhà nước 
Theo Quyết định số 1318/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2014 của Bộ GD&ĐT thì ông Huỳnh Bá Vân được cho nghỉ hưu từ ngày 01/5/2014. Có nghĩa là từ ngày 01/5/2014, ông Huỳnh Bá Vân không còn là cán bộ công chức, viên chức nhà nước thuộc NXBGDVN quản lý. Tuy nhiên, hiện nay ông Vân vẫn là đại diện phần vốn góp của NXBGDVN tại EFI đồng thời giữ các chức vụ chủ chốt trong Cty EFI. Điều này đang trái với các quy định tại Thông tư số 03/2012/TT-BNV ngày 26/6/2012 hướng dẫn thi hành Nghị định số 66/2011/NĐ-CP ngày 01/8/2011 của Chính phủ quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước: “Thời hạn cử người đại diện tính từ ngày Đại hội cổ đông bầu HĐQT và theo nhiệm kỳ của Đại hội cổ đông. Đối với người đại diện còn từ đủ 03 năm (36 tháng) công tác trước khi đến tuổi nghỉ hưu, nếu được cử lại thì thời hạn cử được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu”.
Lý giải về việc này, lãnh đạo NXBGDVN cho rằng, NXBGDVN là doanh nghiệp, và doanh nghiệp có thể ký hợp đồng với bất kỳ ai nếu như thấy cần. Tuy nhiên, ở đây phải thấy rằng, NXBGDVN là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ GD&ĐT với 100% vốn nhà nước. Từ năm 2003 đến nay, NXBGDVN chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Quyết định số 102/2003/QĐ - TTg ngày 21/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3961/2003/QĐ - BGD&ĐT ngày 28/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Điều này cũng có nghĩa 1,394 triệu cổ phần, tương ứng 12,81% cổ phần đang lưu hành của EFI đang là vốn của Nhà nước. Vì thế, NXBGDVN phải tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về người đại diện vốn nhà nước.
Các cổ đông của EFI đang mong sớm hoàn thành công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 theo đề nghị của NXBGDVN và các cổ đông hoặc nhóm cổ đông khác, sớm chốt được thời gian ĐHĐCĐ năm 2015 cụ thể chứ không thể gia hạn chung chung vô thời hạn. Bên cạnh đó, đề nghị NXBGDVN và các cơ quan quản lý cần nghiêm túc xem xét tư cách đại diện vốn góp của Nhà nước của ông Huỳnh Bá Vân theo đúng  quy định của pháp luật. 
Phương Vinh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Vụ tranh chấp đất kéo dài cả chục năm tại Quảng Ngãi

Vụ tranh chấp đất kéo dài cả chục năm tại Quảng Ngãi
(PLVN) - Kháng nghị đề nghị hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm, TANDTC cho rằng nguyên đơn đã không đăng ký, kê khai, không sử dụng đất từ năm 1979 đến nay nên “không còn quyền sử dụng đất”. Tuy nhiên, phía nguyên đơn lại khẳng định thửa đất tranh chấp không thuộc trường hợp do Nhà nước giao nên không thể áp dụng quy định trên.

Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh: Học chữ muộn, thi đỗ cao khoa, nức tiếng thầy

Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh: Học chữ muộn, thi đỗ cao khoa, nức tiếng thầy
(PLVN) - Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh người xã Nguyệt Áng, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, trấn Sơn Nam (nay là xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông đỗ trạng nguyên khoa Kỷ Hợi, niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 2 (1659) đời vua Lê Thần Tông. Ông là người liêm khiết, từng làm rạng danh nước nhà khi đi sứ nhà Thanh.

Hội thảo phát triển cảng Liên Chiểu

Hội thảo phát triển cảng Liên Chiểu
(PLVN) - Tại hội thảo về phát triển cảng Liên Chiểu do UBND TP Đà Nẵng tổ chức chiều 13/4. Đoàn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA (Nhật Bản) đã có báo cáo cuối kỳ dự án Khảo sát thu thập số liệu và phát triển cảng Liên Chiểu.
Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới

Bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam thuộc nhóm tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới

(PLVN) - Bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 tới ngành bất động sản trong năm 2020, mô hình bất động sản hàng hiệu (Branded Residences) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng so với các lĩnh vực khác. Dữ liệu mới đây của Savills cho thấy Việt Nam thuộc nhóm 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt trong lĩnh vực bất động sản hàng hiệu trên thế giới.

Hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030: Hướng tới sự thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp

Hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030: Hướng tới sự thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp
(PLVN) - Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, giai đoạn 2021-2030, ngành Thuế sẽ tập trung cùng Bộ Tài chính và cả nước tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh... phấn đấu đến năm 2030 môi trường kinh doanh của Việt Nam được xếp nhóm 30 quốc gia hàng đầu.

Trung thực và thẳng thắn

Trung thực và thẳng thắn
(PLVN) - Việc ông Đoàn Ngọc Hải đòi hai địa phương tiền ông đã trợ giúp để xây nhà cho người nghèo đã gây ra một sự chú tâm không nhỏ trong dư luận xã hội. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376