Hà Tĩnh tùy tiện trong việc cấp đất tái định cư phục vụ Formosa?

(PLO) - 172 hộ được xét cấp đất không đúng đối tượng, 136 hộ hồ sơ không đảm bảo có những hộ không có hộ khẩu tại địa phương có đất bị thu hồi, không có đất ở nơi bị thu hồi, không có nhà ở trên đất bị thu hồi, có địa chỉ đăng kí thường trú nơi khác nhưng vẫn được cấp đất tái định cư “chuyện thật như bịa” lại đang xảy ra tại việc cấp đất ở tái định cư và nghĩa trang cho các hộ dân di dời phục vụ Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa và cảng Sơn Dương (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).
Hà Tĩnh tùy tiện trong việc cấp đất  tái định cư phục vụ Formosa? Cổng vào dự án Formosa .
Cấp đất tái định cư dễ dãi như… đi mua rau!?
Kết luận thanh tra số 66 của UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong việc cấp tái định cư (TĐC) tại  2 đại dự án trên. Theo đó, từ  cuối năm 2009 đến hết năm 2013, các xã đã xét cấp đất cho 2.465 đối tượng. Kết quả thanh tra cho thấy lãnh đạo, quản lý phân công trách nhiệm giữa UBND, Hội đồng bồi thường (BT), hỗ trợ tái định cư (HTTĐC), giải phóng mặt bằng (GPMB) còn chồng chéo, bỏ sót công việc, thẩm quyền, thủ tục chưa hoàn chỉnh, vì vậy có những trường hợp cấp đất TĐC không đúng quy định, gây lãng phí, ảnh hưởng đến nguồn lực đầu tư. 
Cụ thể, có 172 hộ được xét cấp đất không đúng đối tượng TĐC là những hộ: một thế hệ được xét cấp 2 thửa đất TĐC, không liên quan đến công tác GPMB, không có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi thu hồi đất, không có đất bị thu hồi, không có nhà ở trên đất thu hồi, vi phạm xây nhà trên đất nông nghiệp, có địa chỉ đăng ký thường trú khác với nơi thu hồi đất.
Kết luận thanh tra số 66 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 
Qúa trình khảo sát cho thấy có 39 hộ dân ở xã Kỳ Phương theo quy định năm 2013 được bố trí TĐC tại thôn Ba Đồng của Dự án xây dựng Khu TĐC thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi nhưng năm 2010 đã bố trí TĐC không đủ điều kiện tại Khu TĐC xã Kỳ Phương của Dự án Formosa. Và có 136 bộ hồ sơ không đảm bảo, gồm 32 hộ chờ xác định mốc thời điểm để bố trí TĐC, 97 hộ có sự khác nhau giữa hồ sơ điều kiện TĐC với thực tế, 7 hộ do sai sót của HĐBT trong lập phương án bồi thường nên ảnh hưởng đến điều kiện TĐC.
UBND Kỳ Phương đã sử dụng 2 thửa quy hoạch là đất giáo dục, 2 thửa quy hoạch là đất tín ngưỡng để giao đất ở, sử dụng 110 thửa đất theo quy hoạch là đất ở để giao đất làm nhà thờ họ, sử dụng để xây dựng đền thờ, chợ, hội trường thôn... chưa đúng quy hoạch đã được duyệt, ảnh hưởng đến quỹ đất ở TĐC.
Theo quy định, UBND xã tham gia HĐBT với tư cách là thành viên, thế nhưng UBND xã đã tự thực hiện việc cấp đất TĐC cho 2.465 hộ gia đình, cá nhân của 2 dự án khác nhau; việc xét cấp đất còn  sai quy định, vận dụng sai chế độ, có biểu hiện cố ý làm trái các quy định quản lý nhà nước của cán bộ UBND xã để hợp thức hóa đất TĐC cho một số đối tượng.
172 lô đất được cấp không đúng đối tượng.      
Trách nhiệm thuộc về ai?
Theo Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh, trách nhiệm chung, toàn diện về các sai phạm, khuyết điểm nêu trên trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm trong việc xét cấp đất TĐC, đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, xem việc cấp đất TĐC là của UBND xã nên để sai phạm trong việc xét TĐC diễn ra trong thời gian dài và trên diện rộng ở tất cả các xã có thực hiện TĐC nhưng không có biện pháp để kịp thời chấn chỉnh.
Trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch HĐBT huyện đã không có biện pháp quản lý, để UBND các xã tự ý xét cấp đất TĐC, chưa thực hiện nhiệm vụ được giao như lập trình, thẩm định phương án TĐC và triển khai phương án TĐC. Trách nhiệm trực tiếp là Chủ tịch UBND các xã thuộc vùng TĐC đã thành lâp Hội đồng xét cấp đất TĐC nhưng không thực hiện đúng quy định của pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong xét cấp đất, lợi dụng sự buông lỏng quản lý của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn cấp trên, lạm dụng quyền hành, tùy tiện đã xét cấp sai đối tượng với số lượng lớn. 
114 hộ giao sai quy hoạch. 
Có biểu hiện “cố ý làm trái” trong quản lý hộ khẩu thường trú như sử dụng dấu công an xã để đăng ký thường trú trước ngày ban hành mẫu dấu ở xã Kỳ Thịnh và Kỳ Phương, việc không đề ngày đăng ký thường trú ở xã Kỳ Long, việc đăng ký hộ khẩu thường trú vi phạm quy định, có hiện tượng chèn tờ đăng ký ở xã Kỳ Phương, hiện tượng bỏ trống 11 tờ không đăng ký ở xã Kỳ Thịnh.
Trách nhiệm liên đới thuộc về Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kỳ Anh chưa tiến hành tham mưu các biện pháp để quản lý việc cấp đất TĐC theo đúng quy định, quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) chưa thực hiện việc thẩm định điều kiện cấp đất dẫn đến vi phạm trong 172 trường hợp không đủ điều kiện cấp đất đến ngày 30/12/2014 đã có 113 hộ được cấp giấy CNQSDĐ. Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã, công an viên…  chịu trách nhiệm về các sai sót đăng ký hộ khẩu thưởng trú, đăng ký hộ tịch.
Trách nhiệm chung đối với thiệt hại vật chất do giao đất TĐC sai đối tượng gây nên lãng phí thiệt hại thuộc về Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh, Chủ tịch HĐBT huyện, Chủ tịch UBND các xã…
 Khu kinh tế Vũng Áng được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết Định số 72/2006/QĐ –TTg, bao gồm 9 xã phía Nam huyện Kỳ Anh với diện tích 22.781 ha, gồm các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh tế - xã hội, các công trình tiện ích công cộng. Từ tháng 7/2008 đến cuối năm 2013, trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng đang triển khai công tác BT, GPMB đối với 87 dự án khác nhau từ các nguồn vốn khác nhau.
Cùng chuyên mục
Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

Hải Dương: Doanh nghiệp san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe

(PLVN) - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Thịnh Vượng 66, chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất, tuy nhiên doanh nghiệp này đã tự ý san phẳng hàng nghìn mét vuông đất công và đất nông nghiệp để xây dựng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66 trái phép tại, gây bức xúc cho chính quyền và nhân dân địa phương.

     

Đọc thêm

BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo

BHXH Tiền Giang: Lấy hiệu quả công việc làm thước đo
(PLVN) - Với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021”, BHXH Tiền Giang đã phát động phong trào thi đua với toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”

Giới thiệu cuốn sổ tay “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam”
(PLVN) - Cuốn sổ tay  “Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam” được giới thiệu hôm nay (22/1) cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu có giá trị tham khảo tốt về tình hình đất nước, uy tín, vị thế của Việt Nam sau 75 năm giành được độc lập, tự do và sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.
Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(PLVN) - Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương cho biết, tất cả các công việc chuẩn bị tổ chức phục vụ đã được chuẩn bị một cách khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo, sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

Home Credit nhận giải thưởng uy tín từ VISA

Home Credit nhận giải thưởng uy tín từ VISA
(PLVN) - Home Credit  vừa vinh dự đón nhận giải thưởng “Công ty dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng năm 2020” từ Tổ chức thẻ Quốc tế Visa. Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực của công ty trong việc phát triển sản phẩm thẻ tín dụng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Tết Việt đầy màu sắc qua góc nhìn của học giả Việt Nam và quốc tế

Tết Việt đầy màu sắc qua góc nhìn của học giả Việt Nam và quốc tế

(PLVN) - “Tết Việt Nam xưa” của MaiHaBooks được tuyển dịch kỹ lưỡng từ những bài viết của các học giả Việt Nam và Pháp từng đăng trên Tạp chí Đông Dương. Đối với giới nghiên cứu văn hóa Việt Nam cận đại, Tạp chí Đông Dương là cái tên mang nhiều ý nghĩa, bởi ở đó có sự xuất hiện nhiều cây bút tầm cỡ Việt Nam và Pháp. Đây là một tài liệu quý cho nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Bắt “game thủ” viết giấy nợ vì dám gian lận trong lúc chơi game bắn cá ăn tiền

Bắt “game thủ” viết giấy nợ vì dám gian lận trong lúc chơi game bắn cá ăn tiền
(PLVN) - Hôm nay (22/1), Công an TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn gia hạn tạm giam thêm 4 tháng đối với Nguyễn Hồng Lợi (sinh năm 1976, ngụ khu phố 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang)  để tiếp tục điều tra làm rõ về tội bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.

Say đắm cùng hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà

Say đắm cùng hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà
(PLVN) - Những ngày cuối năm, khi gió xuân đang len lỏi trên từng con phố, lòng người lại thèm được lạc bước trong không gian tĩnh lặng, chỉ để đắm say cùng thế giới hoa đào chuông trên đỉnh Bà Nà...
Chiều 22/1 có 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 22/1 có 2 ca mắc mới COVID-19

(PLVN) - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc mới COVID-19 ở TP.Hồ Chí Minh và Long An được cách ly ngay khi nhập cảnh. Việt Nam hiện có 1.548 bệnh nhân. 
Mang theo “niềm tin son sắt với Đảng quang vinh” của nhân dân Đất Mũi đến với Đại hội Đảng XIII

Mang theo “niềm tin son sắt với Đảng quang vinh” của nhân dân Đất Mũi đến với Đại hội Đảng XIII

(PLVN) - Trước ngày Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lên đường đến Thủ đô tham dự Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Tiến Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu đã dành cho Báo PLVN những chia sẻ những tâm huyết, kỳ vọng và niềm tin son sắt của Đảng bộ và nhân dân Đất Mũi với Đảng quang vinh.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬