Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam

Kỷ luật Cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam
(PLVN) -  Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021; thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Xuân Đông; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đinh Văn An.