Toàn quốc triển khai công tác tuyển quân năm 2021

(PLVN) - Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, đến nay, các tỉnh, thành trong toàn quốc đã tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách theo quy định và tiến hành khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho những thanh niên đủ điều kiện gọi khám nghĩa vụ quân sự ((NVQS), đảm bảo số lượng và chất lượng quân nhân cao nhất.
Toàn quốc triển khai công tác tuyển quân năm 2021 Khám sơ tuyển NVQS tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều địa phương gặp khó trong tuyển quân

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn, đến nay, các địa phương đã tổ chức xét duyệt chính trị - chính sách theo đúng quy định và đang tiến hành khám sức khỏe NVQS cho những thanh niên đủ điều kiện gọi khám.

Quá trình triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình tuyển quân; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp chống khám, chống lệnh gọi nhập ngũ theo quy định của pháp luật.  

Năm 2021, tỉnh Khánh Hòa được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.850 công dân nhập ngũ. Để chuẩn bị cho công tác tuyển quân, toàn tỉnh đã hoàn thành việc đăng ký quản lý hơn 52.400 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đạt tỷ lệ 4,22% so với dân số.

Tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, năm 2021, công tác tuyển quân được dự báo là tiếp tục khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa, vắng mặt tại các địa phương tiếp tục tăng, dẫn đến công tác quản lý, nắm nguồn gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy để hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện phải tập trung cao, có nhiều giải pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp chống trốn đảm bảo công khai, công bằng, dân chủ trong công tác tuyển quân.

Để đảm bảo chất lượng tuyển quân, hiện Hội đồng NVQS các cấp nhiều địa phương khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ), Hội đồng NVQS cấp mình; tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện NVQS.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn quân, xác định từng nhóm đi làm ăn xa, làm doanh nghiệp, đi học để có kế hoạch gọi khám tuyển NVQS đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Các địa phương kiện toàn BCĐ thực hiện khám tuyển NVQS, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho các thành viên Hội đồng khám tuyển, chuẩn bị đầy đủ, máy móc, phương tiện và lựa chọn địa điểm khám tuyển thuận lợi cho các công dân khi đi khám tuyển NVQS.

Bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên triển khai tốt các bước trong quy trình tuyển quân; xử lý nghiêm các đối tượng chống đối Luật NVQS, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật NVQS. 

Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) cấp huyện chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân thực hiện tốt việc cấp thẻ BHYT cho thân nhân của quân nhân theo quy định. 

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Theo chỉ tiêu giao quân dự kiến trong năm 2021, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa được giao tuyển chọn 92 thanh niên lên đường làm NVQS, 13 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ công an. Theo đó chỉ tiêu tuyển quân của các xã, thị trấn đều tăng khoảng 15% so với năm 2020. 

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xét tuyển dân quân năm 2021 đạt hiệu quả và chất lượng, Hội đồng NVQS huyện sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước, Luật NVQS, truyền thống quê hương, gia đình, nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Ðiện Biên, tỉnh Điện Biên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Ðảng, chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đạt được kết quả tích cực.

Năm 2021, huyện Ðiện Biên được giao tuyển chọn và gọi 120 công dân nhập ngũ (chưa tính công an, biên phòng). Ngay từ cuối tháng 8/2020, Ban CHQS huyện đã kiểm tra, đôn đốc các xã thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, quản lý số công dân đủ tuổi 17 trong năm, người trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 - 25 tuổi và đến hết 27 tuổi đối với công dân đào tạo đại học, cao đẳng làm cơ sở để hội đồng nghĩa vụ xã và huyện tổ chức xét duyệt, phân loại danh sách tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ theo quy định.

Qua kết quả sơ tuyển, tỷ lệ thanh niên được gọi có mặt là 779 thanh niên (đạt 100%); trong đó điều khám cấp huyện 321 thanh niên. Về trình độ văn hóa chủ yếu học xong THPT, trong đó có 7 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học; độ tuổi chủ yếu từ 18 - 20 tuổi. Hầu hết các công dân thực hiện nghiêm lệnh gọi sơ khám tuyển của xã, đến đúng thời gian, địa điểm quy định, chấp hành tốt các quy định sơ tuyển NVQS.

Hiện nay, Ban CHQS huyện Ðiện Biên đã phối hợp với các phòng ban liên quan, nhất là cơ quan y tế huyện xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cấp huyện tại 9 cụm phù hợp với tình hình các địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân thực hiện lệnh gọi khám NVQS.

Ðồng thời, giao các xã phân công cán bộ phụ trách, theo dõi, đôn đốc các công dân trong diện khám NVQS đến đúng thời gian, địa điểm; niêm yết danh sách những công dân sẵn sàng nhập ngũ và những công dân tạm miễn, tạm hoãn. 

Đơn vị tổ chức hướng dẫn kê khai lý lịch nghĩa vụ quân sự cho công dân; chỉ đạo hội đồng nghĩa vụ quân sự 21 xã tổ chức thâm nhập tại cơ sở, xét duyệt lý lịch cho các công dân sẵn sàng nhập ngũ; tổ chức phúc tra thâm nhập tuyển quân tại các xã; chốt quân số, danh sách công dân nhập ngũ. Dự kiến từ ngày 5 - 10/2/2021 sẽ hoàn thành các khâu và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. 

Năm 2021, các địa phương tiếp tục thực hiện tuyển, gọi công dân nhập ngũ theo phương thức “tròn khâu” quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng.

Các địa phương sẽ thực hiện gọi nhập ngũ những công dân có lý lịch chính trị rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Về sức khỏe, sẽ tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám sức khỏe NVQS huyện kết luận, phân loại sức khỏe từ loại 1, loại 2, loại 3 theo tiêu chuẩn sức khỏe được quy định tại Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện NVQS.

Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp sẽ thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Sau khi rà soát và xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2021, từ cuối tháng 10, các địa phương trong tỉnh thực hiện khám sơ tuyển sức khỏe cho công dân.

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số

Sacombank nhận 2 giải thưởng về bán lẻ và chuyển đổi số
(PLVN) - Ngày 26/11/2020, tại lễ trao giải thường niên Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards 2020) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp tổ chức, Sacombank vinh dự được nhận 2 giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu” và “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu”. 
Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

Khu đô thị Dương Nội: Sức hút từ đại đô thị nằm trên trục đường kết nối Trung tâm HNQG Mỹ Đình

(PLVN) - Trong nhiều năm qua, thị trường bất động sản (BĐS) phía Tây Hà Nội chưa bao giờ có dấu hiệu giảm lực hút đầu tư. Chính nhờ quy hoạch và đầu tư đồng bộ tại khu vực Trung tâm Hội nghị quốc gia (TTHNQG) Mỹ Đình đã kéo theo tiềm năng phát triển của các dự án BĐS tại đây và khu vực tiếp giáp lân cận.

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ

Sự chuyên tâm tạo nên sản phẩm hạng sang của những thương hiệu xa xỉ
(PLVN) - Kỳ công chế tác, chất liệu hiếm có, thiết kế độc đáo, nét văn hoá riêng là những giá trị mà những thương hiệu cao cấp hướng tới khi tạo ra sản phẩm hạng sang. Không chỉ đem tới những trải nghiệm đặc quyền cho giới thượng lưu, những thương hiệu này đều hướng đến sự hài lòng và cảm giác xứng đáng của khách hàng mỗi khi nhận một “món quà” từ họ.

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết

Làng hoa, cây cảnh ở Quảng Ninh rộn ràng vào vụ Tết
(PLVN) - Ngay từ những ngày cuối tháng 11/2020, các chủ nhà vườn hoa, cây cảnh trên địa bàn Quảng Ninh đang hối hả chuẩn bị cho vụ Tết. Đáng chú ý, năm nay, cơ bản các chủ vườn đều áp dụng khoa học, kỹ thuật vào canh tác, để đảm bảo mang đến những cây hoa, cây cảnh, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng.

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”

Tạm biệt nhé "Bàn tay của Chúa”
(PLVN) - Ngày 25/11 vừa qua, không chỉ những người hâm mộ trái bóng tròn mà người dân trên khắp thế giới bàng hoàng trước thông tin huyền thoại bóng đá Diego Maradona qua đời. Sự nghiệp bóng đá đầy vinh quang song hành với cuộc sống đầy rẫy những thị phi bên ngoài sân cỏ của Maradona khiến ông trở nên bất tử.
Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

Tạm giữ hàng trăm lọ nước hoa không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Tất cả số hàng hóa này đều được sản xuất ngoài Việt Nam không có hóa đơn chứng từ có trị giá gần 20 triệu đồng đang bị Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Cục QLTT Lạng Sơn tạm giữ chờ xác minh.

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á

Pho tượng Phật Chăm Pa cổ và đẹp nhất Đông Nam Á
(PLVN) - Pho tượng Phật Đồng Dương đang được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại TP.HCM được đánh giá cổ nhất và đẹp nhất Đông Nam Á. Tượng phật Đồng Dương là một tác phẩm tiêu biểu, đánh dấu kỹ thuật đúc đồng tinh xảo cùng nghệ thuật tạo hình ấn tượng của nền văn hóa Chăm-pa.

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng

23 năm tù cho “nữ quái” dùng thẻ tiết kiệm ảo chiếm đoạt gần 62 tỷ đồng
(PLVN) - Không có khả năng mua khối tài sản trị giá 36 tỷ đồng (thời điểm cuối năm 2015) nhưng một “nữ quái” ở tỉnh Lâm Đồng được sự hỗ trợ của 3 đối tượng khác (trong đó có 2 đối tượng là lãnh đạo phòng giao dịch của một ngân hàng) để chiếm đoạt tài sản của bị hại. Ngoài ra, mượn danh khối tài sản này, “nữ quái” còn chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều bị hại khác. 

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342

Một nam thanh niên lây COVID-19 từ BN1342
(PLVN) - Sau khi nhận thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan, để chỉ đạo triển khai khẩn cấp tất cả biện pháp phòng chống dịch nhằm khoanh vùng và kiểm soát lây nhiễm với trường hợp này.
Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

Home Credit tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn cuối năm

(PLVN) -Trong 2 tháng cuối năm, Home Credit - một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực vay tiêu dùng trả góp tại Việt Nam, triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trên các kênh trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm thú vị giúp họ sống vui hơn mỗi ngày.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬