Công tác Đảng, công tác chính trị luôn là “linh hồn”, “mạch sống” của quân đội

(PLVN) - Chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), trọng trách của Tổng cục Chính trị (TCCT) đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội.
Công tác Đảng, công tác chính trị luôn là “linh hồn”, “mạch sống” của quân đội Thượng tướng Đỗ Căn tặng quà các đơn vị đóng quân tại Côn Đảo.

“Nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự”

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị cho biết, lịch sử ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của TCCT gắn liền với lịch sử hình thành, phát triển và chiến thắng vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng.

Cách đây 76 năm, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay được thành lập. 

Người chỉ rõ: “Tên: Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền, nhiệm vụ chính trị quyết định nhiệm vụ quân sự, bất luận trong hoàn cảnh nào nhiệm vụ quân sự cũng phải phục tùng nhiệm vụ chính trị”. 

Đặc biệt là Đội đã thành lập ngay một chi bộ để lãnh đạo mọi mặt. Điều đó đã khẳng định: Có quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của QĐND Việt Nam; ngày 22/12/1944 là Ngày thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời cũng là Ngày truyền thống của TCCT.

Thượng tướng Đỗ Căn khẳng định, với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược, chỉ đạo về CTĐ, CTCT, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, sự chỉ huy, quản lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 76 năm qua, TCCT luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; luôn bám sát yêu cầu tác chiến trên chiến trường, thực tiễn hoạt động của bộ đội, xây dựng quân đội, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực CTĐ, CTCT, làm cho CTĐ, CTCT luôn là “linh hồn”, “mạch sống” của quân đội. 

Trước mọi khó khăn, gian khổ và những diễn biến phức tạp của tình hình, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phẩm chất cao quý, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng và được phát huy.

Vai trò đặc biệt quan trọng của CTĐ, CTCT

Thượng tướng Đỗ Căn cho biết, những năm qua, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, TCCT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình; đổi mới, sáng tạo trong thực hiện đột phá về nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn CTĐ, CTCT của toàn quân.

Công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tiếp tục được đổi mới, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa tích cực trong toàn quân. Bám sát thực tiễn, nắm vững tình hình, nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và sự nghiệp QSQP. 

Tổng cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động tham mưu, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp theo Đề án điều chỉnh tổ chức quân đội đến năm 2021 và những năm tiếp theo.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; công tác nhân sự, cán bộ bảo đảm đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành ở Trung ương và địa phương tiến hành tốt công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt; nội dung, hình thức hoạt động có sự đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất ban hành, sửa đổi, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân đội, dân quân tự vệ và hậu phương quân đội... 

Năm 2020, TCCT đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; bám sát thực tiễn nhiệm vụ QSQP, xây dựng Đảng bộ Quân đội và tình hình thực tiễn, đổi mới, sáng tạo, triển khai và hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ cả thường xuyên và đột xuất, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, chất lượng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị được nâng lên, Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” vững mạnh trên địa bàn cả nước.

Tình hình chính trị, tư tưởng toàn quân ổn định; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng, hành động, có ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

 “Chặng đường 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam đã chứng minh, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của CTĐ, CTCT, trọng trách của TCCT đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội; là nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội thật sự vững mạnh về chính trị, luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Kết quả đó là thể hiện của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ, gian khổ, hy sinh của đội ngũ cán bộ, nhân viên Cơ quan TCCT, của đội ngũ chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân”, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh.

Lam Hạnh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn

Làm gì để không đón Tết cùng... bụi mịn
(PLVN) - Một cái Tết sẽ ra sao nếu mở mắt ra là phải đối diện với thực tế thông số bụi mịn trong không khí cao hơn 3 lần so với quy chuẩn Việt Nam? Đón Tết trong không khí ô nhiễm đã và đang là lo ngại của nhiều người dân…

Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol

Tổng thống Trump và cuộc tấn công đồi Capitol
(PLVN) - Ngày 6 tháng 1 năm 2021 là một ngày đen tối trong lịch sử của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Giữa phiên họp của lưỡng viện Quốc hội nhằm chính thức xác nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đám đông người biểu tình, vốn được cho là bị kích động bởi tổng thống Donald Trump, đã xông vào tấn công trụ sở Quốc hội Mỹ đặt tại đồi Capitol, thủ đô Washington DC. 
Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam

Cô gái 9X và hành trình Xanh Việt Nam

(PLVN) - Từng có một công việc ổn định sau khi ra trường nhưng cô gái 9X Nguyễn Ngọc Ánh (Đắk Lắk) đã từ bỏ để đi khắp 63 tỉnh thành nhặt rác. Bỏ ngoài tai những lời cười, chê, Ngọc Ánh chỉ một mối quan tâm duy nhất là làm sao có thể làm sạch Việt Nam. 

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán

Cà Mau tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán
(PLVN) - Dịp Tết là thời điểm rất dễ xảy ra các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của các cấp, ngành, hiện nay các lực lượng chức năng và đơn vị chủ rừng đang tăng cường công tác công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic

Năm Covid-19 và “mùa vàng” Olympic
(PLVN) - Tại buổi Lễ tuyên dương học sinh THPT đoạt giải Olympic quốc tế vừa qua, các em học sinh xuất sắc đoạt giải Olympic quốc tế và khu vực năm 2020 đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động của Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT…
Làm sao để được  sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?

Làm sao để được sống xanh - ăn sạch - lòng thư thái?

(PLVN) - Chưa bao giờ chuyện lựa chọn thực phẩm ăn uống lại khiến nhiều bà nội trợ phải đắn đo như bây giờ bởi cứ vài hôm là chúng ta lại đọc được thông tin thực phẩm này bẩn, thực phẩm kia không đạt an toàn vệ sinh hoặc có hàm lượng hóa chất cao gấp nhiều lần đe dọa sức khỏe con người. Vậy, làm sao để được sống xanh- ăn sạch- lòng thư thái?

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19

Đón Tết, không chủ quan với Covid-19
(PLVN) - Với tốc độ lây lan nhanh của dịch Covid -19 tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt đã xuất hiện các biến thể mới của virus, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu: “Chúng ta phải quyết tâm giữ được thành quả chống dịch càng lâu càng tốt để có một cái Tết an toàn, ấm cúng, tươi vui. Năm nay, tiêu chí an toàn càng quan trọng”…

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả

Đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả
(PLVN) - TAND TP.HCM vừa đưa 5 bị cáo trong đường dây sản xuất bao cao su và gel bôi trơn giả ra xét xử về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và tội “Buôn bán hàng giả”. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Chí Thành (SN 1991, quê Thanh Hoá) 8 năm tù, Phạm Thanh Truyền (SN 1990, ở TP.HCM) 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố. 3 bị cáo còn lại cùng bị tuyên mức án 3 năm tù về tội “Sản xuất và buôn bán hàng giả”.

Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!

Đừng “giết” tuổi thơ trẻ tại các điểm du lịch khi mua hàng và cho tiền!
(PLVN) - Bọn trẻ ở một số điểm du lịch bị người thân “nhồi nhét” làm mọi “mánh khóe” để “moi” tiền của du khách. Từ chuyện bất ngờ băng qua đường “chặn xe” xin tiền, xin quà; lẽo đẽo, dai dẳng mời chào du khách mua đồ lưu niệm; sẵn sàng quay mông vào ống kính chụp ảnh, ném đá trộm khi du khách không cho tiền. Đau lòng hơn, có trẻ ngày đêm hút thuốc lào, phả khói thuốc để cho du khách chụp ảnh, kiếm tiền… Những đám trẻ ấy sẽ lớn lên ra sao với vốn ngoại ngữ bồi, cái đầu trống rỗng kiến thức và tư duy thực dụng, mánh khóe?” 

Suýt mất mạng vì “tòm tem” với vợ bạn

Suýt mất mạng vì “tòm tem” với vợ bạn
(PLVN) - TAND TP Cần Thơ đã đưa bị cáo Nguyễn Thanh Sang (ở Cần Thơ) ra xét xử và tuyên phạt 14 năm tù về tội “Giết người”. Cộng với bản án cũ của TAND huyện Phong Điền, bị cáo Sang phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 15 năm 6 tháng tù. 
Ấm áp và thiêng thiêng  những cái Tết làng chài

Ấm áp và thiêng thiêng những cái Tết làng chài

(PLVN) - Tết ở miền biển mang một nét rất riêng, rất khác so với những vùng miền khác. Đó là cái Tết của những con người lao động gắn với biển khơi, những người coi biển vừa là cứu tinh, vừa là người mẹ lớn. Cái Tết của những người mà sự đoàn viên đáng quý vô cùng.

Ăn Tết văn minh, xin đừng quá chén

Ăn Tết văn minh, xin đừng quá chén
(PLVN) - Rất nhiều vấn nạn thường xảy ra vào dịp Tết là từ việc quá chén trên bàn nhậu. Sau những tiệc nhậu vui là những nỗi buồn, đau khôn kể xiết mà cả người tham gia ăn nhậu lẫn người nhà phải gánh chịu. 

Cựu công an Đội CSĐT tội phạm về ma túy đi tù vì ma túy

Cựu công an Đội CSĐT tội phạm về ma túy đi tù vì ma túy
(PLVN) - TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Hoàng Vũ Khang (ở Hóc Môn, TP.HCM), Ngô Tiến Đức (ở Hà Tĩnh) cùng mức án 17 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Ngô Hoàng Lan Chi (ở Hóc Môn) nhận mức án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thói quen ăn uống khiến nhiều người trẻ mắc ung thư

Thói quen ăn uống khiến nhiều người trẻ mắc ung thư
(PLVN) - Tại Bệnh viện K, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5 trường hợp mắc ung thư đại trực tràng, đặc biệt có những bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng khi mới 12,13 tuổi, nguyên nhân hầu hết do thói quen ăn uống không hợp lý.

[Truyện ngắn] Tim Rắn

[Truyện ngắn] Tim Rắn
(PLVN) - Lục theo bạn đến làng rắn cách nhà gần hai mươi cây số chén đặc sản. Đến quán, hả hê chọn rắn và xem đám nhân viên biểu diễn các tiết mục chế biến. Nhìn những con rắn oằn oại trong tay những tay thợ thịt chuyên nghiệp, chờ đợi chút ít trong háo hức là ngồi vào bàn....
Nhâm nhi Tết

Nhâm nhi Tết

(PLVN) - Nhâm nhi Tết” là tuyển tập truyện, thơ cùng những bài giới thiệu về âm nhạc, hội họa có chủ đề Xuân và Tết vừa được NXB Kim Đồng giới thiệu tới bạn đọc.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬