Sức mạnh nghĩa đồng bào

Siêu thị mini 0 đồng - mô hình đã giúp đỡ nhiều người khó khăn trong đại dịch
(PLVN) - Dịch bệnh năm 2021 đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân khắp mọi miền đất nước. Chính trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, tinh thần tương thân tương ái vẫn luôn lan toả, tiếp nối truyền thống dân tộc “lá lành đùm lá rách”.