Chuyên gia kinh tế “khen” Bộ trưởng Huệ “điểm huyệt” các "ông lớn" “chính xác, thiết thực”!

TS.Nguyễn Minh Phong từ  Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội cho rằng “hiệu triệu” tiết giảm chi phí của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ  là bước tiến trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước 2012. Dưới đây là bài viết của TS.Nguyễn Minh Phong dành riêng cho PLVN Online xung quanh vấn đề này.

[links()]TS.Nguyễn Minh Phong từ  Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội cho rằng “hiệu triệu” tiết giảm chi phí của Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ  là bước tiến trong quản lý các doanh nghiệp nhà nước 2012. Dưới đây là bài viết của TS.Nguyễn Minh Phong dành riêng cho PLVN Online xung quanh vấn đề này.

Tiếp theo lệnh tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong các năm ngân sách 2011 và trước đó đối với các đơn vị hành chính-sự nghiệp, mới đây Bộ Tài chính đã đề nghị các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, gương mẫu của mình, phát động phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm đến từng cán bộ, công nhân viên và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành của các đơn vị năm 2012.

Bộ Tài chính ngày 21.2 đã có công văn đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp trong việc thực hiện tiết giảm 5-10% chi phí quản lý, giảm giá thành sản phẩm của các NHTM nhà nước và NHTMCP Nhà nước nắm cổ phần chi phối.

 Đặc biệt, không chỉ vận động suông, Bộ Tài chính đã “áp khoán” buộc các đơn vị này phải tìm mọi cách  tiết giảm 5-10% chi phí quản lý sản xuất kinh doanh ngay trong năm 2012.

Hiệu quả trước mắt của một cú điểm huyệt chính xác, thiết thực, và vừa mềm  mỏng vừa khá “rắn” này-như tính cách của Bộ Trưởng Tài chính Vương Đình Huệ mà nhiều người khá hâm mộ - đã được ghi nhận đầy ấn tượng. Hy vọng, với đà này kết quả sẽ đáng khích lệ hơn,bởi theo lộ trình đến hết quý I/2012, tất cả ngót 100 các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ có kế hoạch báo cáo Bộ Tài chính để Bộ tổng hợp và báo cáo với Chính phủ.

TS Phong TS Phong ( bên trái) cho rằng hiệu quả trước mắt của  cú điểm huyệt chính xác, thiết thực, và vừa mềm  mỏng vừa khá “rắn” này-như tính cách của Bộ Trưởng Tài chính Vương Đình Huệ mà nhiều người khá hâm mộ - đã được ghi nhận đầy ấn tượng.
TS Phong ( bên trái) cho rằng hiệu quả trước mắt của  cú điểm huyệt chính xác, thiết thực, và vừa mềm  mỏng vừa khá “rắn” này-như tính cách của Bộ Trưởng Tài chính Vương Đình Huệ mà nhiều người khá hâm mộ - đã được ghi nhận đầy ấn tượng.

Việc cắt giảm tối thiểu từ 5-10% phí tài chính của các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước là yêu cầu bắt buộc thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2012. Đồng thời, cần nhấn mạnh rằng, đây là giải pháp căn cơ và lâu dài cho các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. 

Chủ trương tiết giảm chi phí trong hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước là cần thiết và đúng đắn, bởi tiết kiệm chi phí sản xuất nói chung, chi phí tài chính nói riêng là yêu cầu và cách thức để nâng cao nâng cao năng lực quản trị, sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh lạm phát và chi phí vốn còn cao, ngày càng mở rộng toàn cầu hóa, hội nhập và cạnh tranh thị trường gay gắt hơn.

Đối với các DNNN, việc áp khoán hàng năm theo chỉ tiêu định lượng  tài chính cụ thể và phù hợp đã và sẽ có tác dụng giảm chi phí quản lý, giá thành, cũng như làm tăng niềm tin cho các cổ đông của các tập đoàn, tổng công ty và đem lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và xã hội, cũng như nâng cao trách nhiệm xã hội của các DNNN tương xứng với vai trò của khu vực này trong nền kinh tế đất nước. 

Thực tế cho thấy, hiện tượng lãng phí trong chi tiêu và đầu tư công ở khu vực kinh tế Nhà nước đã và đang diễn ra ngày càng nặng nề, bất chấp các quy luật kinh tế và quy định pháp lý chung. Các tập đoàn, TCT và DNNN còn nhiều dư địa cho chủ trương tiết kiệm chi phí tài chính, gắn với sự cồng kềnh của bộ máy, sự lãng phí trong đầu tư và chi tiêu, lợi thế về vốn, đất đai, độc quyền về lĩnh vực kinh doanh, cùng nhiều kẽ hở trong quản lý tài chính vĩ mô và vi mô, cả từ phía Nhà nước, cũng như từ phía doanh nghiệp.

 Vì vậy, chủ trương này là tín hiệu mới cho thấy quyết tâm của Chính phủ trong xiết chặt và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với các DNNN, nhằm tạo chuyển biến mạnh thực sự trong phát triển kinh tế đất nước theo con đường bền vững hơn. Thay vì kêu gọi chung chung và thuyết phục đạo đức kiểu “nước đổ đầu vịt”, đã đến lúc Chính phủ và các bộ chức năng cần lượng hóa các yêu cầu quản lý Nhà nước thành các chỉ tiêu định lượng tài chính bắt buộc và quy trách nhiệm cá nhân cụ thể, rõ ràng với các chế tài đủ mạnh và có hiệu lực trên thực tế trong quản lý Nhà nước nói chung, và đối với DNNN nói riêng. 

Để thực hiện tốt chủ trương này (đăc biệt, với một số tập đoàn và TCT Nhà nước, hoàn toàn có thể nâng cao hơn tỷ lệ tiết kiệm trên 10%), mỗi tập đoàn, TCT và doanh nghiệp cần có phương án tổng thể và bước đi cụ thể, thích hợp với đơn vị mình; trong đó, cần chú ý những điểm nhấn sau:

Thứ nhất, tăng cường tái cấu trúc, trong đó có tái cấu trúc sản phẩm, thị trường, công nghệ và bộ máy  quản lý, tuân thủ các quy định chung về quản lý Nhà nước, đồng thời đáp ứng các nguyên tắc thị trường ngày càng đầy đủ hơn. Đặc biệt, đi sâu vào cải cách cơ chế quản trị tài chính và giảm chi phí thường xuyên, các chi phí phi sản xuất, cũng như các chi phí làm tăng giá thành.

Tính đến ngày hôm nay, 23.2.2012 đã có 6 tập đoàn, tổng công ty đưa ra cam kết thực hiện, với tổng số cam kết sẽ cắt giảm lên tới trên 3.000 tỷ đồng; mở đầu là Tập đoàn Bảo Việt cam kết cắt giảm 145 tỷ đồng, tiếp đó là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (178,6 tỷ đồng), Tập đoàn Nhà và Đô thị Việt Nam (125 tỷ đồng), Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (105 tỷ đồng), Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN (1.800 tỷ đồng), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiết kiệm bổ sung 250 tỷ đồng...

Thứ hai, tăng cường phân công trách nhiệm cá nhân rõ ràng trong các quy trình quản lý; áp dụng các chế độ khoán chi và kiểm soát chi tài chính vừa nghiêm ngặt, vừa mềm hóa, hướng đến kết quả coi trọng chất lượng sản phẩm cuối cùng và hiệu quả đầu ra; Đồng thời, tăng cường việc mua và sử dụng chung các tài sản và dịch vụ công trong nội bộ ngành, tập đoàn và TCty nhằm tiết kiệm chi phí và tăng thêm các ưu đãi trong mua sắm tài sản công, nhất là đối với đơn vị có hệ thống dọc từ trung ương xuống địa phương. 

Thứ ba, tăng cường cập nhật, chính xác, minh bạch hóa và công khai hóa thông tin tài chính; nhất là các thông tin về chi tiêu thường xuyên của từng đơn vị, công đoạn, và quy trình hoạt đông và quản lý của doanh nghiệp. Xây dựng, công khai và kiểm soát áp dụng chặt chẽ các chế tài đủ nghiêm khắc nhằm hạn chế và xử lý kịp thời các quyết định đầu tư và chi tiêu vô trách nhiệm, thiếu hiệu quả và các hành vi tham nhũng, lãng phí tài chính các loại khác.

Thứ tư, đặc biệt, điều cần nhấn mạnh là các tập đoàn, TCT và DNNN phải bảo đảm để các quy định và hoạt động tiết kiệm đó là thực chất, tránh hình thức kiểu “được chỗ hà, ra chỗ hổng”, hoặc “đánh bùn sang ao”, tiết kiệm chỗ này lại lãng phí chỗ khác hoặc giảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ…Vì vậy, điều cần làm trong thời gian tới là bổ sung quy định cụ thể những khoản nộp NSNN bắt buộc từ các khoản tiết kiệm trong quản lý NSNN nói riêng, cũng như thể chế hóa những tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong quản lý Nhà nước nói chung.

 TS. Nguyễn Minh Phong

Cùng chuyên mục
Ảnh minh họa

Đầu tư, phát triển hệ thống đường cao tốc: Kiến nghị không khống chế tỷ lệ vốn Nhà nước

(PLVN) - Để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế chính sách hiện tại, nhằm triển khai các dự án đường bộ cao tốc theo phương thức PPP trong giai đoạn tới, Bộ GTVT đề nghị Thủ tướng xem xét kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của một số điều Luật và Nghị định liên quan đến phân cấp thẩm quyền cho địa phương trong đầu tư cũng như việc sử dụng NSNN vào các dự án PPP.

Đọc thêm

PV GAS có tân Tổng Giám đốc

Tân Tổng Giám đốc PV GAS - ông Hoàng Văn Quang.
(PLVN) - Ông Hoàng Văn Quang – Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc đơn vị này.

Thu hút FDI 9 tháng bất ngờ tăng

Hình minh họa
(PLVN) - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 9 tháng đầu năm. Theo đó, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Kiến nghị phục hồi sản xuất công nghiệp

Hai nhà máy điện Cà Mau 1 & 2 giảm sản lượng, khiến số nộp ngân sách có thể chỉ đạt 32% so với hàng năm.
(PLVN) -  Giãn cách xã hội liên tục ở nhiều tỉnh, thành khiến cho tình hình tiêu thụ và sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hàng loạt địa phương đã gửi kiến nghị đến Chính phủ và các bộ, ngành các biện pháp để phục hồi sản xuất.

Sáu địa phương đầu tiên thực hiện hóa đơn điện tử

Từ ngày 1/7/2022, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử.
(PLVN) -  Triển khai Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, từ ngày 1/7/2022, hầu hết doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử. Theo lộ trình, 6 địa phương đầu tiên sẽ thực hiện giai đoạn I từ tháng 11/2021.

Nỗ lực sớm gỡ “Thẻ vàng” của EC để phát triển nghề cá bền vững

Buổi họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Bình Thuận sáng 24/9.
(PLVN) - Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong trong cuộc họp trực tuyến sáng nay (24/9) của Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh về tình hình nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Đà Nẵng tìm hướng tháo gỡ khó khăn, phục hồi kinh tế khi đại dịch COVID-19 vẫn phức tạp

Nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng lao đao thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
(PLVN) - Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát kể từ 30/4 đến nay đã khiến nhiều doanh nghiệp Đà Nẵng lao đao, thậm chí tạm ngưng hoạt động, giải thể. Với tình hình vẫn chưa thể kiểm soát được như hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực tìm hướng phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhiều kỳ vọng tại dự án cảng Vạn Ninh hơn 2.200 tỷ đồng

Nhân viên đơn vị tư vấn, thiết kế làm việc tại khu vực xây cảng Vạn Ninh
(PLVN) -  Được xây dựng ở khu vực chiến lược kinh tế thuộc thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Cảng biển Vạn Ninh được kỳ vọng không chỉ là điểm trung chuyển hàng hoá trong nước mà còn giữ vai trò cửa ngõ kết nối giữa Trung Quốc, các nước Đông Bắc Á với Việt Nam và ASEAN.

Đề xuất mới bị đánh giá “tăng chi phí về môi trường cho doanh nghiệp”: Cơ quan soạn thảo phản hồi gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, các quy định mới về đối tượng quan trắc tự động, tái chế... có lộ trình cụ thể để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(PLVN) -  Mới đây, một số tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp cho rằng, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường sẽ làm tăng gánh nặng, chi phí về môi trường cho doanh nghiệp. Trước ý kiến này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có thông tin phản hồi.