Chi cục THADS Quận 7: Tập trung nguồn lực hoàn thành nhiệm vụ

Đ/c Nguyễn Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục THADS Quận 7 (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ thi đua Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp trao tặng.
(PLVN) -Sau một năm nhiều biến động, trong bối cảnh hết sức khó khăn, sau biến động của đại dịch Covid 19, Chi cục THADS Quận 7 cũng như các cơ quan THADS khác trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đã luôn chủ động, nỗ lực, cố gắng để thực hiện nhiệm vụ được giao.