Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: “Vinh dự lớn, trọng trách nặng nề”

(PLVN) - Vừa qua, tại trụ sở BHXH Việt Nam, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh: “Vinh dự lớn, trọng trách nặng nề”

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Thế Mạnh được giao trọng trách Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Đây là sự tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của Hội đồng quản lý đối với ông Nguyễn Thế Mạnh. Đồng thời chúc ông Nguyễn Thế Mạnh trên cương vị mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách, cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhận định, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, BHXH Việt Nam trong những năm qua đã góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng; bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta, đóng góp và mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế công nhận. Hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT dần được hoàn thiện, đồng bộ, phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng.

Tính đến 30/6/2020, số người tham gia BHXH đạt gần 16 triệu người (chiếm khoảng 32,3% lực lượng lao động); số người tham gia BHYT đạt gần 86 triệu người (chiếm 89% dân số); số người thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT không ngừng tăng, bình quân mỗi năm có hàng chục triệu lượt người hưởng chế độ BHXH, hàng trăm triệu lượt người hưởng chế độ BHYT; quỹ BHXH, BHYT đã trở thành quỹ an sinh lớn, chỉ sau ngân sách nhà nước.

 Tân Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (bên trái)

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị ngành BHXH cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28 - NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH với những giải pháp sáng tạo, cách làm hay để phù hợp với những biến chuyển về kinh tế xã hội trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về: Đổi mới, sắp, tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Bên cạnh đó, tăng cường mối quan hệ và công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng ngành BHXH thành ngôi nhà chung của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức - đây là điều kiện quan trọng để tổ chức thực hiện thành công chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.

Phát biểu tiếp nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành liên quan, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã quan tâm, tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời cũng cảm ơn các đồng chí Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, các đồng chí Lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, tổ chức đã tín nhiệm, giới thiệu.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn và song hành cũng là trọng trách nặng nề đòi hỏi tôi phải nỗ lực vượt bậc không ngừng rèn luyện học tập, tận tâm, tận tụy với trách nhiệm rất cao” - ông Mạnh nói.

Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh nhận định, nhìn lại chặng đường 25 năm phát triển của ngành BHXH Việt Nam đến nay đã đạt được nhiều kết quả thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta; được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đã tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, so với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cùng với những khó khăn, thách thức phát sinh thì đòi hỏi Ngành chúng ta phải cố gắng, nỗ lực vượt bậc nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh chia sẻ: Với trọng trách là người đứng đầu ngành BHXH, tôi xin trân trọng tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; trong đó tập trung: Tranh thủ, bám sát và triển khai toàn diện, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện cho được các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Đồng thời, tiếp tục phát triển và cải cách, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập theo định hướng của Đảng và Chính phủ; cùng với đó, triển khai quyết liệt thực hiện chính sách BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả, hiện đại, phát triển đối tượng, kiện toàn tổ chức bộ máy, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong cải cách và hiệu quả thực thi nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm công vụ và kỷ cương, kỷ luật của ngành để BHXH thực sự trở thành trụ cột chính trong hệ thống An sinh xã hội của đất nước.

“Trên cương vị này, tôi trân trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, Ban, Ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương; đặc biệt là sự ủng hộ, giúp đỡ, phối hợp, chia sẻ của các đồng chí Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” – Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, được đào tạo bài bản, chính quy (tốt nghiệp Đại học và Thạc sĩ Kinh tế tại Học viện Tài chính ). Trong thời gian công tác trong ngành Tài chính (từ năm 1995), đồng chí đã phấn đấu, trưởng thành trên nhiều lĩnh vực công tác, cả ở cấp Trung ương và cấp cơ sở, giữ nhiều cương vị chủ chốt (Phó Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục thuế Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế); thể hiện tốt năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Bộ Tài chính; có khả năng tiếp cận, nắm bắt công việc nhanh, có trách nhiệm và bao quát tốt nhiệm vụ; phẩm chất chính trị trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng quy tụ được tập thể công chức, viên chức, người lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; được Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt quy hoạch chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2021.
  
Minh Anh / Câu chuyện Pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Nghịch tử nghiện cá độ lập mưu tống tiền cha mẹ ruột

Nghịch tử nghiện cá độ lập mưu tống tiền cha mẹ ruột

(PLVN) - Huỳnh Xuân Dương làm giả giấy vay nợ Nguyễn Chánh Thuy 150 triệu đồng tiền thua nợ bóng đá. Trong khi Thuy gọi điện để đòi nợ và uy hiếp tinh thần gia đình Dương thì Dương gọi điện về nhà cầu cứu, tắt điện thoại, đi khỏi chỗ trọ… Đó là một phần trong kế hoạch tống tiền cha mẹ của nghịch tử mê bóng đá. 

Đọc thêm

Ban Kinh tế trung ương: 70 năm tham mưu chính sách phát triển kinh tế

Ban Kinh tế trung ương: 70 năm tham mưu chính sách phát triển kinh tế
(PLVN) - Phát biểu tại Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế trung ương- 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng” sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã nhấn mạnh 70 năm qua, Ban Kinh tế trung ương (BKTTW) luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước…
Long An: Địa ốc Thắng Lợi lấp sông làm dự án gần 6ha

Long An: Địa ốc Thắng Lợi lấp sông làm dự án gần 6ha

(PLVN) - Con sông Cần Đước rộng lớn chảy qua khu vực thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đã bị xới nát khi nó được chính quyền địa phương”xẻ thịt” cho Công ty Cổ phần Địa ốc Thắng Lợi (địa chỉ 340 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM) tiến hành san lấp để thực hiện dự án bán đất.

Xem xét điều tra hóa chất Sorbitol nhập bán phá giá tại Việt Nam

Xem xét điều tra hóa chất Sorbitol nhập bán phá giá tại Việt Nam
(PLVN) - Chiều nay - 30/9, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã có thông báo tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ về việc yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng hóa chất Sorbitol có xuất xứ từ Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Hà Nam: Tạm giữ 02 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh

Hà Nam: Tạm giữ 02 đối tượng trộm xe máy liên tỉnh
(PLVN) -Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Duy Tiên cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trịnh Ngọc Anh (SN 1992) và Phạm Đức Quang (SN 1979) cùng trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Việt Nam đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vắc xin COVID-19 “made in Viet Nam”

Việt Nam đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu vắc xin COVID-19 “made in Viet Nam”
(PLVN) - Phát biểu tại buổi Hội thảo giới thiệu vắc xin COVID-19 tại Việt Nam ngày 30/9, Quyền Bộ Trưởng Bộ Y tế cho biết: “4 nhà sản xuất vắc xin COVID-19 tại Việt Nam đang nỗ lực, tập trung nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng COVID-19, dự kiến trong năm 2021 sẽ có ít nhất một nhà sản xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II, III”.

Nghịch tử nghiện cá độ lập mưu tống tiền cha mẹ ruột

Nghịch tử nghiện cá độ lập mưu tống tiền cha mẹ ruột
(PLVN) - Huỳnh Xuân Dương làm giả giấy vay nợ Nguyễn Chánh Thuy 150 triệu đồng tiền thua nợ bóng đá. Trong khi Thuy gọi điện để đòi nợ và uy hiếp tinh thần gia đình Dương thì Dương gọi điện về nhà cầu cứu, tắt điện thoại, đi khỏi chỗ trọ… Đó là một phần trong kế hoạch tống tiền cha mẹ của nghịch tử mê bóng đá. 

Dùng điện bẫy chết người, lĩnh 10 năm tù

Dùng điện bẫy chết người, lĩnh 10 năm tù
(PLVN)Trần Văn Lũy (53 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) giăng điện sinh hoạt vào vách tol nhà để đề phòng kẻ trộm, dẫn đến 1 thanh niên tử vong. Lũy phải lãnh án tù về tội giết người...

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬