Sơn La: Thiếu chặt chẽ trong bồi thường, huyện Vân Hồ bị khiếu nại

(PLVN) - Quá trình phê duyệt bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Đường Quốc lộ 6 đi Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ chưa chặt chẽ, thiếu chính xác khiến UBND huyện Vân Hồ bị người dân khiếu nại.
Sơn La: Thiếu chặt chẽ trong bồi thường, huyện Vân Hồ bị khiếu nại Nhà và tài sản của hai hộ dân đã bị chính quyền cưỡng chế, san phẳng.
Huyện dẫn chiếu sai luật?

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 23/5/2016, UBND huyện Vân Hồ có Thông báo thu hồi đất số 878/TB-UBND thu hồi đất của khoảng 196 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, tổ chức trên địa bàn xã Vân Hồ với tổng diện tích đất thu hồi dự kiến hơn 214 ngàn m2. Trong đó, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thắm bị thu hồi 1324,5m2 đất cây lâu năm, hộ bà Nguyễn Thị Bao (cùng ở Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ) bị thu hồi 149,3m2 đất ở nông thôn.

Việc kiểm đếm được thực hiện sau đó nhưng bẵng đi một thời gian dài, cơ quan chức năng không thực hiện việc thu hồi đất.

Gần 2 năm sau, ngày 4/1/2018, UBND huyện Vân Hồ có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án và ngày 30/3/2018 có quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán xây dựng công trình.

Ngày 9/4/2018, UBND huyện có thông báo số 880/TB-UBND “thông báo chủ trương” thu hồi đất để thực hiện xây dựng dự án (bổ sung). Theo đó, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thắm bị thu hồi 208,8m2 đất ở nông thôn và 101,0m2 đất cây lâu năm.

Tới ngày 2/12/2019, UBND huyện Vân Hồ có văn bản số 3601/UBND-TNMT (bản photo đưa cho người dân có chữ ký của chủ tịch Nguyễn Huy Anh nhưng không đóng dấu) có nội dung nhất trí thu hồi đối với diện tích đất ở còn lại nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng đối với 2 hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thắm (khoảng 125m2) và hộ bà Nguyễn Thị Bao (khoảng 98m2).

Tới ngày 23/6/2020, UBND huyện Vân Hồ mới có quyết định số 723/QĐ-UBND thu hồi đất (đoạn điều chỉnh tuyết đợt 6). Theo đó, tổng diện tích đất bị thu hồi của 2 hộ gia đình nói trên là 1682,3m2, trong đó có 400m2 đất ở và 1282,3m2 đất cây lâu năm.

Quy trình thực hiện cưỡng chế đối với hai hộ gia đình cũng có dấu hiệu chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. 

Trong quá trình triển khai dự án, ngay từ khi kiểm đếm, hộ gia đình bà Thắm, bà Bao đã nhiều lần có đơn kiến nghị, trong đó có nêu việc cơ quan giải phóng mặt bằng không lên phương án bồi thường một số hạng mục tài sản, vật kiến trúc của gia đình như: nhà khung cột sắt, mái lợp tôn, thưng tôn, nền láng xi măng, 2 bể nước tường xây gạch, bán mái trước cửa nhà, khung cột sắt, nền láng xi măng, lợp tôn; trụ cổng, cánh cổng sắt…

Giải quyết nội dung này, tại các văn bản 2343/UBND-KTHT (20/8/2019)  1499/UBND-TNMT (19/5/2020), 1848/UBND-TNMT (24/6/2020), 2560/UBND-TTH (26/8/2020), UBND huyện Vân Hồ đều viện dẫn quy định tại Khoản 2, Điều 49 Luật đất đai năm 2013 về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định:

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Theo UBND huyện Vân Hồ thì Đồ án chung xây dựng tỷ lệ 1:2000 Trung tâm hành chính, chính trị huyện Vân Hồ đã được phê duyệt ngày 17/7/2014; Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được phê duyệt ngày 9/2/2015; Việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2015 được Phòng TN&MT thực hiện tại Thông báo số 02/TNMT ngày 17/7/2015.

UBND huyện Vân Hồ cho rằng, phần tài sản của hai hộ gia đình nói trên “là phần tài sản được hình thành trái quy định của pháp luật. Công trình xây dựng hình thành sau ngày công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, không được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền” nên theo quy định tại Khoản 2, Điều 92 Luật Đất đai thì các tài sản, vật kiến trúc của hai gia đình trên không được bồi thường.

Trong phạm vi bài viết này, PLVN chưa đề cập đến “bằng chứng” xác định thời điểm tạo lập tài sản mà UBND huyện Vân Hồ đưa ra đã đúng chưa cũng như nhiều vấn đề chưa rõ ràng khác mà chỉ dẫn quy định tại Khoản 3, Điều 49 Luật Đất đai.

Cụ thể:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Phân tích về trường hợp này, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng: “Tạm tính từ thời điểm Phòng TN&MT huyện Vân Hồ có Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 - ngày 17/7/2015 đến ngày 23/6/2020 khi UBND huyện Vân Hồ có quyết định thu hồi đất đã là sau gần 5 năm nên theo quy định của pháp luật đã phải điều chỉnh, hủy bỏ. Do đó, người sử dụng đất không bị hạn chế việc xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Rõ ràng, dẫn chiếu luận của UBND huyện Vân Hồ như trên là thiếu cơ sở, chưa thuyết phục”.

Phê duyệt kiểu “nhỏ giọt”

Xem xét đơn thư và hồ sơ dự án, hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng do người dân cung cấp còn cho thấy, quá trình phê duyệt bồi thường của huyện Vân Hồ có sự không chặt chẽ, thiếu chính xác, phê duyệt theo kiểu “nhỏ giọt”, sau mỗi lần người dân có đơn thư lại được bổ sung một số tài sản. Cách làm này không những cho thấy năng lực của cán bộ chuyên môn “có vấn đề” mà còn làm suy giảm lòng tin của người dân vào sự thực thi công việc của cơ quan nhà nước.

Cụ thể như sau khi người dân có đơn, văn bản số 1499/UBND-TNMT ngày 19/5/2020, bổ sung cho gia đình những hạng mục còn thiếu như phần móng bậc lên xuống, công trình nhà tắm, nhà vệ sinh, cây nhãn cho quả trên 10 năm…

Mới đây nhất, tại văn bản trả lời ngày 30/10/2020, UBND huyện Vân Hồ lại “bổ xung” đường lên cổng, phần tường xây gạch block 110mm, không trát, dưới chân bán mái với diện tích 9,5m2; cửa sắt ra công trình phụ khung sắt, thép lưới B40, nằm trong bán mái khung cột sắt với diện tích 5m2 với lý do được đưa ra là: chưa có trong phương án đền bù được phê duyệt tuy nhiên “đoàn kiểm tra xác minh nhận thấy phần tài sản trên đủ điều kiện đền bù”, đồng thời nêu: “căn cứ kết quả xác minh của Thanh tra huyện, UBND huyện nhận thấy có đủ cơ sở để được hưởng đền bù theo quy định”.

Từ một số dẫn chứng kể trên đã cho thấy, quá trình triển khai dự án, phê duyệt bồi thường của UBND huyện Vân Hồ đối với dự án này còn rất nhiều “lỗ hổng”. Ngoài ra, việc giải quyết đơn thư cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Khiếu nại.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin làm rõ.

Văn bản số 2560/UBND-TTH ngày 26/8/2020 trả lời đơn của UBND huyện Vân Hồ thừa nhận: Qua kiểm tra hồ sơ cho thấy, việc thực hiện quy trình, thủ tục thu hồi đất còn kéo dài, gây ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án. Một số hồ sơ, thủ tục còn thiếu chặt chẽ, chưa có sự phối hợp của gia đình.

UBND huyện cũng cho biết, đã chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các cơ quan chuyên môn rà soát lại toàn bộ hồ sơ quá trình thực hiện dự án. Nếu có sai phạm sẽ nghiêm túc xử lý kiểm điểm trách nhiệm.

Vũ Gia
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung

Đòn nặng trong quan hệ Mỹ - Trung
(PLVN) - Giới quan sát nhận định, thời ông Trump cầm quyền, Mỹ đã có sự điều chỉnh chính sách và chiến lược rất cơ bản theo hướng cứng rắn và xung khắc với Trung Quốc đồng thời trên nhiều phương diện. Mọi dấu hiệu đều cho thấy phía Mỹ sẽ không giảm bớt mức độ xung khắc và đối đầu quyết liệt với Trung Quốc ở thời ông Biden trị vì nước Mỹ. Nhất là sau khi hai bên vừa mới nặng tay tung đòn nhằm vào nhau. 

Thay đổi triều chính ở Mỹ

Thay đổi triều chính ở Mỹ
(PLVN) - Ngày 20/1 vừa qua, cái gì phải đến sau cuộc bầu cử tổng thống ở nước Mỹ thì cũng đã, đến tân Tổng thống Joe Biden và tân Phó Tổng thống Kamala Harris (đều thuộc Đảng Dân chủ) chính thức tuyên thệ nhậm chức. Thời kỳ cầm quyền của Tổng thống Donald Trump chấm dứt và nước Mỹ lại một lần thay đổi triều chính.

Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu

Mời đón đọc Pháp luật Chuyên đề Xuân Tân Sửu
(PLVN) - Nội dung hấp dẫn được trình bày đẹp và sang trọng, Pháp luật Chuyên đề số đặc biệt Xuân Tân Sửu là món quà tinh thần đặc sắc như một lời tri ân gửi tới quý độc giả đã tin yêu, thủy chung đồng hành cùng chúng tôi suốt một “năm Covid” đầy khó khăn, thử thách...

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại diện thực sự của toàn thể dân tộc Việt Nam
(PLVN) - Ông Pallab Sengupta - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Ấn Độ khẳng định song song với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế và xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng để đối phó với bất cứ mối đe dọa bên ngoài nào, giữ vững độc lập chủ quyền của đất nước.

Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”

Quảng Ninh phát hiện bãi cọc gỗ, nghi là “đại bản doanh chỉ huy trận Bạch Đằng đánh bại quân Nguyên Mông”
(PLVN) - Trên diện tích gần 300m2 vừa được khai quật cuối năm 2020, đầu năm 2021, trong quá trình khai quật khảo cổ tại di tích Thiên Long Uyển, thuộc thôn Đức Sơn, xã Yên Đức, TX Đông Triều (Quảng Ninh), các nhà khoa học đã tiếp tục phát hiện một số cột, cọc gỗ tại khu vực đầm cách đó không xa.

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Công an tỉnh Quảng Bình quyết liệt đấu tranh với tội phạm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
(PLVN) - Với việc thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt trong công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh Quảng Bình đã từng bước nâng cao ý thức, nhận thức và hành động của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm này.

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”

Nhân dân đóng góp nhiều ý kiến thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”
(PLVN) - Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho các giải pháp thực hiện “ý chí, khát vọng phát triển đất nước”, tạo sự đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch

Cà Mau phấn đấu đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch
(PLVN) - UBND tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đang thảo luận và tiến tới việc ký kết hợp tác chiến lược để đưa Cà Mau trở thành một trong những địa phương đi đầu về lĩnh vực phát triển kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và năng lượng tái tạo; nâng cao năng lực và tạo cơ hội cho nhân dân trong vùng tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát triển nền văn hóa địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới

Đà Nẵng thu hút du lịch MICE dịp đầu năm mới
(PLVN) - Nối tiếp các hoạt động thu hút khách du lịch MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác) đến Đà Nẵng trong năm 2021, Sở Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn khách du lịch gồm 700 nhân viên từ Công ty TNHH R&B Hà Nội do Công ty Cổ phẩn Du lịch Danasea và Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Phố Việt khai thác.
Quảng Ngãi sẽ "mạnh tay" với những dự án đầu tư về nông nghiệp kiểu "để không"

Quảng Ngãi sẽ "mạnh tay" với những dự án đầu tư về nông nghiệp kiểu "để không"

(PLVN) - Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ngãi “nở rộ” các dự án đầu tư về nông nghiệp, dịch vụ với những báo cáo được xem là “cú huých” về phát triển kinh tế cho các địa phương. Thế nhưng, thực tế sau khi được cấp phép, không ít dự án chỉ triển khai dang dở rồi … để đó, gây ảnh hưởng đời sống và bức xúc dư luận.

Đại học Luật Hà Nội :Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo

Đại học Luật Hà Nội :Tập trung thực hiện các giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng đào tạo
(PLVN) -Ngày 23/1, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể của cán bộ, viên chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tổng kết, đánh giá kết quả công tác của trường năm 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an

Chiều 23/1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬