Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất công sản

(PLVN) - Kết luận của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, qua thanh tra 7 huyện của tỉnh này thì tất cả đều để xảy ra thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản. Trong đó, sai phạm nhiều nhất là việc quản lý, sử dụng nhà, đất công sản chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí.
Quảng Ngãi: Cần xử lý nghiêm những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất công sản Nhà đất công sản ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang gây lãng phí tài sản Nhà nước

Hàng loạt sai phạm 

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra số 02/KL-UBND về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất công sản tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh này, gồm: Tây Trà (từ ngày 1/4/2020 đã sáp nhập vào huyện Trà Bồng), Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Lý Sơn trong giai đoạn 2010 - 2018. Kết luận cho thấy, tất cả các địa phương nói trên đều để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Theo đó, UBND 7 huyện nói trên lập báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý còn bỏ sót 184 cơ sở nhà, đất, chủ yếu là cơ sở trường học, nhà sinh hoạt văn hoá thôn… Cụ thể, huyện Tây Trà có 11 cơ sở nhà, đất, Trà Bồng 7, Sơn Hà 32, Sơn Tây 7, Minh Long 30, Nghĩa Hành 93, Lý Sơn 4. Huyện Minh Long và Nghĩa Hành lập báo cáo kê khai các thông tin không chính xác đối với 15 cơ sở nhà, đất. Cụ thể, huyện Minh Long kê khai trùng lắp 8 cơ sở nhà, đất, huyện Nghĩa Hành kê khai sai diện tích 7 cơ sở nhà, đất.

Nhiều cơ sở nhà, đất, chưa có hồ sơ quản lý tài sản như chưa có quyết định giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số trường hợp có vướng mắc thủ tục đất đai, nhưng UBND các huyện chưa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm việc thiếu hồ sơ, giấy tờ nhà, đất theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý, sử dụng 66 cơ sở nhà, đất, là trường học chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí, nhưng UBND các huyện không đề xuất phương án xử lý, sắp xếp lại nhà, đất theo quy định. Trong số 66 cơ sở nhà, đất, nói trên có 41 cơ sở trường học không còn nhu cầu sử dụng, nhưng hiệu trưởng các trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện không lập thủ tục giao lại cơ sở nhà, đất, cho UBND huyện để xem xét đề nghị cấp thẩm quyền sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, mà bỏ trống gây lãng phí.

 Khu văn hoá thể thao An Vĩnh (Lý Sơn, Quảng Ngãi) được cho thuê làm sân bóng đá không đúng quy định.

Cụ thể, huyện Tây Trà có 6 cơ sở, Trà Bồng 3, Sơn Hà 12, Sơn Tây 6, Minh Long 3, Nghĩa Hành 11. Bên cạnh đó, việc quản lý, sử dụng 25 cơ sở nhà, đất, công sản chưa đúng mục đích, bỏ trống gây lãng phí, nhưng UBND các huyện chưa kê khai, đề xuất phương án xử lý theo quy định. Trong đó, nhiều nhất là huyện Nghĩa Hành, với 10 cơ sở nhà, đất, gồm: Hội Chữ thập đỏ tại thị trấn Chợ Chùa, Nhà Văn hóa thôn Nghĩa Lâm điểm số 1 (xã Hành Nhân), chợ Đại An (xã Hành Thuận), điểm sinh hoạt thôn Phú Châu (xã Hành Đức), rạp chiếu phim (cũ) huyện Nghĩa Hành và 5 cơ sở nhà, đất do UBND thị trấn Chợ Chùa quản lý. Tất cả đều không có nhu cầu sử dụng, bỏ trống nhiều năm.

Ngoài ra, việc sử dụng 4 cơ sở nhà, đất, công sản để cho thuê, thực hiện dự án đầu tư chưa đúng quy định. Đó là Khu văn hóa thể thao An Vĩnh (huyện Lý Sơn), Nhà công vụ UBND huyện Lý Sơn, cơ sở nhà, đất, Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Lý Sơn và cơ sở nhà, đất Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Sơn Hà. Trong đó, Khu văn hóa thể thao An Vĩnh có diện tích hơn 3.700m2, được Nhà nước đầu tư xây dựng năm 2009, gồm các hạng mục tường rào, cổng ngõ, sân khấu, đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho UBND xã An Vĩnh năm 2011.

Tuy nhiên, năm 2013, xã này đã ký hợp đồng cho tư nhân thuê để làm sân bóng mini nhân tạo gần 1.000m2. Việc cho thuê này là vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008. Còn cơ sở nhà, đất, Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Sơn Hà có diện tích đất 5.150m2 và tài sản trên đất gồm khu nhà chính, sân bê tông, tường rào, cổng ngõ…

Đầu năm 2016, UBND huyện thống nhất giao cho Phòng Văn hóa - Thông tin huyện ký hợp đồng cho bà Nguyễn Thị Nhâm thuê mặt bằng để đầu tư xây dựng bể bơi, sân bóng đá mini với thời gian 10 năm trên phần diện tích sân bê tông 1.800m2. Sau khi được ký hợp đồng cho thuê mặt bằng, bà Nhâm đã xây dựng và đưa công trình vào hoạt động là vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2008.

Đến tháng 9/2018, bà Nhâm lập dự án xin đầu tư, được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án khu thể dục thể thao Sơn Hà, với diện tích đất 1.818m2 để đầu tư xây dựng bể bơi, sân bóng đá mini và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư 1,94 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 49 năm. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 thì chỉ được cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng, hoặc giao cho đơn vị sự nghiệp công lập lập đề án liên doanh, liên kết.

Do đó, việc UBND huyện Sơn Hà, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư xã hội hóa là không đúng quy định.

Xử lý trách nhiệm những cá nhân để xảy ra sai phạm

 Để xảy ra thiếu sót, sai phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND 7 huyện nói trên; Trưởng các Phòng Kế hoạch - Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài Nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan đến các tồn tại, sai phạm.

Trách nhiệm liên quan thuộc về Sở Tài chính trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công, nhưng chưa kịp thời tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật, để xảy ta sai phạm về thẩm quyền xử lý nhà, đất công sản.

Việc tham gia góp ý thống nhất đề nghị cho chủ trương các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chưa đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan trong thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất đối với 34 CSN-Đ trước khi đề xuất phương án xử lý tài sản công tại huyện Minh Long và huyện Nghĩa Hành.

Việc tham gia góp ý thống nhất đề nghị cho chủ trương các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chưa đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến việc phối hợp với các cơ quan, địa phương thẩm định dự án đầu tư trình UBND tỉnh cho chủ trương các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chưa đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Xét tính chất và mức độ sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Trà Bồng (mới), Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Nghĩa Hành, Lý Sơn tổ chức thực hiện rà soát, báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý bổ sung đối với 184 cơ sở nhà, đất, để Sở Tài chính kiểm tra, tổng hợp phương án xử lý trình UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/6.

Về xử lý một số cơ sở nhà, đất, có sai phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện căn cứ vào quy định của pháp luật, xây dựng kế hoạch tham mưu xử lý cụ thể từng điểm tài sản nhà, đất công sản theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được phê duyệt. Trong đó, nêu rõ cơ quan chịu trách nhiệm chủ trì và thời gian hoàn thành đảm bảo theo quy định của pháp luật. Báo cáo tiến độ 6 tháng một lần cho UBND tỉnh.

Với những thiếu sót, sai phạm nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Giám đốc Sở Tài Chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện căn cứ vào các nội dung thiếu sót, sai phạm, xác định trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu được phân công phụ trách tổ chức kiểm điểm trong tập thể lãnh đạo và báo cáo kết quả kiểm điểm cho UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ, để tham mưu xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã, thị trấn về các nội dung thiếu sót, sai phạm để xử lý trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật.

Nhuận Oanh
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Ký ức đưa hài cốt liệt sĩ nơi phiên dậu về đất mẹ

Ký ức đưa hài cốt liệt sĩ nơi phiên dậu về đất mẹ

(PLVN) - Dấu chân của các giám định viên đã để lại trên khắp các nghĩa trang trong cả nước để có ngày nước mắt buồn đau của những người mẹ, người chị trở thành nước mắt của niềm vui, xóa tan nỗi lo không tìm được hài cốt người thân trước khi nhắm mắt.

Đọc thêm

Đến hết tháng 2, vốn đầu tư đã thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 46,2%

Đến hết tháng 2, vốn đầu tư đã thực hiện các dự án hạ tầng khu công nghiệp đạt 46,2%
(PLVN) - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến cuối tháng 2/2021, tổng vốn đầu tư đăng ký của các nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đạt khoảng 5,30 tỷ USD và 324,9 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án hạ tầng 2,34 tỷ USD và 152,4 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 46,2% tổng vốn đầu tư đã đăng ký.

Sơ ý làm vỡ nhiệt kế, bé gái 11 tuổi bị nhiễm độc thủy ngân

Sơ ý làm vỡ nhiệt kế, bé gái 11 tuổi bị nhiễm độc thủy ngân
(PLVN) -  Người thân của cháu N.N.Y (11 tuổi) khi vẩy nhiệt kế do sơ ý chiếc nhiệt kế chọc mạnh vào tay trái của cháu. Chiếc nhiệt kế bị vỡ và tạo ra vết thương ở ngón trỏ tay trái. Do sợ bị nhiễm độc thủy ngân, gia đình đã đưa cháu tới bệnh viện và nhập viện Bệnh viện Bạch Mai ngày 11/02/2021 

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Khẳng định vị thế từ công tác đào tạo

Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai - Khẳng định vị thế từ công tác đào tạo
(PLVN) - Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai đã nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến của Đại học Thái Nguyên. Từ đó từng bước khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong tình hình mới.

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark về với vùng dịch – lan toả yêu thương

Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark về với vùng dịch – lan toả yêu thương
(PLVN) - Chung tay hỗ trợ, giúp đỡ Hải Dương vững vàng hơn trong “cuộc chiến” với đại dịch Covid-19 đang diễn ra tại đây, Bệnh viện Đại Học Y Dược Shing Mark với mong muốn lan tỏa yêu thương cộng đồng, đã trao tặng những phần quà “đơn giản” nhưng đầy ý nghĩa để giúp đỡ người dân cũng như các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở Hải Dương.

Ký ức đưa hài cốt liệt sĩ nơi phiên dậu về đất mẹ

Ký ức đưa hài cốt liệt sĩ nơi phiên dậu về đất mẹ
(PLVN) - Dấu chân của các giám định viên đã để lại trên khắp các nghĩa trang trong cả nước để có ngày nước mắt buồn đau của những người mẹ, người chị trở thành nước mắt của niềm vui, xóa tan nỗi lo không tìm được hài cốt người thân trước khi nhắm mắt.
Cuộc thảm sát trên núi

Cuộc thảm sát trên núi

(PLVN) - Họ nghĩ rằng họ sẽ được an toàn ở nhà thờ, nhưng sau đó những người lính đến… Một cuộc điều tra của CNN dựa trên các cuộc phỏng vấn với 12 nhân chứng kể lại vụ thảm sát ở Ethiopia cách đây 3 tháng. 

Thận trọng khi đầu tư, mua đất nền ven khu, cụm công nghiệp tại Bắc Giang

Thận trọng khi đầu tư, mua đất nền ven khu, cụm công nghiệp tại Bắc Giang
(PLVN) - Hiện nay, hàng loạt dự án bất động sản tại Bắc Giang đang được triển khai xây dựng hạ tầng đường giao thông, chỉnh trang đô thị, các ven Trung tâm kinh tế ở một số huyện, cụm công nghiệp. Giới đầu cơ “thổi” giá thị trường bất động sản tăng mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và người dân có nhu cầu thực sự.  

Viên đạn trong chiếc đầu bò vạch trần bộ mặt tên trộm gia súc chuyên nghiệp

Viên đạn trong chiếc đầu bò vạch trần bộ mặt tên trộm gia súc chuyên nghiệp
(PLVN) - Nhận được đơn trình báo của người dân về việc trâu, bò bị mất tích trong rừng, lực lượng công an vào cuộc điều tra truy tìm manh mối nhưng gặp không ít khó khăn, đến khi phát hiện viên đạn trong đầu con bò, “nút thắt” này đã được mở, cơ quan công an đã truy ra kẻ thực hiện hàng loạt vụ trộm gia súc bằng thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp.

Người Việt muôn phương - (Bài 1): Quá trình hình thành cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Người Việt muôn phương - (Bài 1): Quá trình hình thành cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
(PLVN) - Trong những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập cho đến khi bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, cộng đồng người Việt ở nước ngoài luôn có nhiều đóng góp quan trọng. Quá trình hình thành, sinh sống và phát triển của người Việt ở nước ngoài là một câu chuyện dài. 
Trung Hoa bí sử - (Bài 10): Chiếc túi gấm được bồi táng trong tay Từ Hy thái hậu hé lộ điều bất ngờ

Trung Hoa bí sử - (Bài 10): Chiếc túi gấm được bồi táng trong tay Từ Hy thái hậu hé lộ điều bất ngờ

(PLVN) - 76 năm sau khi Từ Hy thái hậu băng hà, người ta đã tìm thấy trong tay phải của bà một vật chiếc túi nhỏ bằng gấm. Trong đó chứa 1 chiếc răng và 2 chiếc móng tay của bà. Việc những chiếc móng tay được chôn cất theo di hài của Từ Hy thái hậu đã hé lộ câu chuyện bí mật về một vật bất ly thân của các Phi Tần nhà Thanh.  

“Ly rượu mừng” - “xuân khúc kinh điển nhất của nền tân nhạc Việt Nam”

“Ly rượu mừng” - “xuân khúc kinh điển nhất của nền tân nhạc Việt Nam”
(PLVN) - Trong dòng chảy tân nhạc Việt từ thuở được hình thành cho đến nay, những ca khúc viết về mùa xuân, đón Tết có rất nhiều, đa dạng về thể loại, có tâm trạng vui lẫn buồn. Trong hàng trăm ca khúc nổi tiếng về mùa xuân, có một bài được xưng tụng là bài nhạc xuân hay nhất, là “đệ nhất xuân ca” của mọi người đại. Đó là “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương (1929 - 1991).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬