Hoài Đức (Hà Nội): Dân khốn khổ vì huyện cấp sổ đỏ cho… người chết!

(PLVN) - Mặc dù đã qua đời được 20 tháng nhưng cụ Nguyễn Thị Ý vẫn được UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 4/11/2016 đối với thửa đất của hộ gia đình. Cũng từ đây, bà Nguyễn Thị Tùy bắt đầu hành trình gian nan xin chuyển quyền sở hữu thửa đất nhưng đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức giải quyết, dù người dân đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý…
Hoài Đức (Hà Nội): Dân khốn khổ vì huyện cấp sổ đỏ cho… người chết! Bà Nguyễn Thị Tùy tại Trụ sở Tiếp công dân huyện Hoài Đức (Hà Nội)

Người chết gần 2 năm vẫn được cấp sổ đỏ!

Trong đơn thư gửi Báo Pháp luật Việt Nam, bà Nguyễn Thị Tùy (SN 1957, ở thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) trình bày: Năm 2014, mẹ đẻ bà là cụ Nguyễn Thị Ý (SN 1923, ở thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị thu hồi diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất phi nông nghiệp.

Hộ gia đình cụ Ý gồm có ba nhân khẩu là cụ Nguyễn Thị Ý, bà Nguyễn Thị Nghi và bà Nguyễn Thị Tùy được giao 89,7m2 đất dịch vụ theo Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện Hoài Đức. 

Giấy chứng tử cụ Nguyễn Thị Ý mất ngày 22/3/2015  

Theo Quyết định 2937 kể trên, thửa đất dịch vụ được giao cho hộ gia đình cụ Ý có diện tích 89,7m2 , số thửa 56, địa chỉ tại khu đất dịch vụ thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Gia đình cụ Ý đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và làm các thủ tục để hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên đến UBND huyện Hoài Đức. 

Trong khi UBND huyện Hoài Đức vẫn trong quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân thì ngày 22/3/2015, cụ Nguyễn Thị Ý chết; trước đó một tuần, vào ngày 16/3/2015, bà Nguyễn Thị Nghi cũng đã chết. Gia đình đã làm đầy đủ thủ tục khai tử và UBND xã Đức Thượng đã cấp giấy chứng tử cho bà Nghi và cụ Ý. 

 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho cụ Nguyễn Thị Ý ngày 4/11/2016 

Đến ngày 04/11/2016, UBND huyện Hoài Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số hiệu BV 860913 đối với thửa đất dịch vụ số 56, tại khu đất dịch vụ thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội cho cụ Nguyễn Thị Ý.

Tính đến thời điểm này, cụ Nguyễn Thị Ý đã mất được 20 tháng. Còn tính từ thời điểm có quyết định giao đất (Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND huyện Hoài Đức) đến khi gia đình bà Tùy được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BV 860913 là 30 tháng tròn. 

Gian nan xin chuyển quyền sở hữu cho người sống!

Ngày 31/8/2018, bà Nguyễn Thị Tùy và những người thừa kế của bà Nguyễn Thị Nghi đã làm các thủ tục pháp lý, lập Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế liên quan đến thừa đất số 56, khu đất dịch vụ thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội tại Văn phòng công chứng. Theo đó, các đương sự thống nhất việc tặng cho thừa kế và đề nghị cấp đổi sổ đỏ BV 860913 mang tên cụ Nguyễn Thị Ý cho bà Nguyễn Thị Tùy. 

Ngày 08/5/2019, bà Nguyễn Thị Tùy làm đơn gửi UBND xã Đức Thượng xác nhận sự việc cụ Nguyễn Thị Ý đã mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất dịch vụ số 56 tại thôn Cựu Quán. 

UBND xã Đức Thượng đã lập Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 28/5/2019, gửi UBND huyện Hoài Đức về việc: “Đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BV 860913 do UBND huyện Hoài Đức cấp ngày 04/11/2016 cho hộ bà Nguyễn Thị Ý, địa chỉ thường trú: thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.”

Văn bản cho rằng nên huyện vẫn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đã mất 

Trong thời gian này, bà Tùy nhiều lần gửi đơn đến UBND huyện Hoài Đức đề nghị thu hồi sổ đỏ số hiệu BV 860913 mang tên cụ Nguyễn Thị Ý theo Tờ trình 53/TTr-UBND của UBND xã Đức Thượng và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nguyễn Thị Tùy. Bà Tùy cũng nhiều lần đến Trụ sở tiếp công dân huyện Hoài Đức hỏi thông tin về vụ việc của mình nhưng không thấy “động tĩnh” gì. 

Tròn 3 tháng sau, ngày 28/8/2019 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức có Công văn trả lời Đơn đề nghị của công dân Nguyễn Thị Tùy cho rằng nguyên nhân khiến huyện cấp sổ đỏ cho người đã chết 20 tháng trước là  “do gia đình không cung cấp thông tin bà Nguyễn Thị Ý đã chết nên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoài Đức vẫn thực hiện các thủ tục và trình UBND huyện ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Ý. Vì vậy ngày 4/11/2016 UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Nguyễn Thị Ý.” 

Đây là trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chết trước khi được giao chứng nhận. Về hướng giải quyết trong trường hợp này, khoản 4 Điều 79 Nghị định số 43/2014 quy định rõ: “Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận chết trước khi được trao giấy chứng nhận thì người thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thừa kế nộp bổ sung giấy tờ về thừa kế theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận thừa kế vào Giấy chứng nhận đã ký hoặc lập hồ sơ để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người được thừa kế theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Người được thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chết phải thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Thực tế, trước đó, những người thừa kế của bà Nguyễn Thị Ý và Nguyễn Thị Nghi đã làm đầy đủ các thủ tục pháp lý về thừa kế và nộp các giấy tờ này gửi đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức để được giải quyết theo quy định.

Những người thừa kế của bà Nghi và cụ Ý đã nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền thừa kế và làm các thủ tục pháp lý để bà Nguyễn Thị Tùy đứng tên chủ sở hữu đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BV 860913.

Bản thân bà Tùy đã thân chinh “đội đơn” đi gỡ cửa khắp các cơ quan có thẩm quyền huyện Hoài Đức: từ Trụ sở tiếp công dân huyện Hoài Đức, Văn phòng UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức… để hỏi về vụ việc của mình nhưng đã gần nửa năm qua vẫn không thấy “động tĩnh” gì.  

Bà Tùy trình bày: “Tôi được biết pháp luật hiện hành quy định thủ tục cấp mới, cấp đổi sổ đỏ, sang tên sổ đỏ chỉ mất từ 7- 14 ngày. Thế mà trường hợp gia đình tôi từ khi có quyết định giao đất đến khi được cấp sổ đỏ mất gần 2 năm rưỡi, để đến nỗi người chết rồi vẫn được cấp sổ đỏ kéo theo bao hệ lụy. 

Để khắc phục “sự cố” huyện cấp sổ đỏ cho người đã chết, dù chúng tôi đã cung cấp đủ các giấy tờ, thủ tục nhưng không hiểu vì lý do gì nửa năm nay vẫn chưa. Tôi xin hỏi cơ quan công quyền huyện Hoài Đức đã thực hiện đúng việc cải cách thủ tục hành chính chưa? Hay quyền lợi của người nông dân như chúng tôi họ không tôn trọng?” – bà Tùy bức xúc nói.

Sáng 19/11/2019, PV Báo Pháp luật Việt Nam có mặt tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức liên hệ công tác nhưng Trưởng phòng Nguyễn Xuân Lý đi họp. Liên hệ qua điện thoại, ông Lý nói sẽ trả lời Báo bằng văn bản vào tuần sau. Tuy nhiên, đến hẹn PV gọi điện liên lạc nhiều lần nhưng vị Trưởng phòng đều không bắt máy, chỉ để lại tin nhắn sẽ làm việc vào tuần tới, nhưng khi PV nhắn tin hỏi ngày giờ làm việc cụ thể thì không có phản hồi…”   
Trần Nguyên
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Nhạc sĩ Hoàng Trang viết nhạc phẩm để đời tặng vợ nhờ… xe bị hỏng

Nhạc sĩ Hoàng Trang viết nhạc phẩm để đời tặng vợ nhờ… xe bị hỏng

(PLVN) - Ngoài nghệ danh chính, nhạc sĩ Hoàng Trang còn có nhiều bút danh khác và hầu hết đều xuất phát từ tên của vợ con mình. Vợ nhạc sĩ tiết lộ, trong một lần hẹn hò, vì xe bị hỏng, nhạc sĩ không đến được, thế là bị cô giận. Sau đó, nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyện này viết tặng người yêu, người bạn đời ca khúc “Nếu đời không có anh”.

Đọc thêm

Hà Nội: Biến đất của doanh nghiệp này thành đất của doanh nghiệp khác bằng việc sửa đúng thành sai

Hà Nội: Biến đất của doanh nghiệp này thành đất của doanh nghiệp khác bằng việc sửa đúng thành sai
(PLVN) - Căn cứ pháp lý để giao đất cho Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Cienco5 (Cienco5 Land) thực hiện dự án Khu đô thị Mỹ Hưng là Hợp đồng BT nhưng khi “sửa” quyết định để biến khu đất hơn 182ha thành đất của doanh nghiệp khác, UBND TP Hà Nội lại không dựa vào Hợp đồng BT mà chỉ căn cứ vào đề nghị của doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc sửa quyết định.

Nghệ An có gần 6 nghìn người nhiễm HIV

Nghệ An có gần 6 nghìn người nhiễm HIV
(PLVN) - Tỉnh Nghệ An hiện đứng thứ 6 cả nước về số người nhiễm HIV. Địa phương này cũng đã ghi nhận 4.245 người tử vong trong số 10.094 người vì căn bệnh thế kỷ gây ra.
Ai giả mạo chữ ký của Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đại Từ, Thái Nguyên?

Ai giả mạo chữ ký của Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Đại Từ, Thái Nguyên?

(PLVN) -Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) vừa có thông báo về việc không khởi tố vụ án hình sự đối với đối vụ việc ông Ngô Văn Tân, một người phải thi hành án, tố cáo ông Hoàng Nguyên Khang, Chi cục trưởng Chi cục THADS Đại Từ, Thái Nguyên nhận hối lộ và có hành vi làm sai lệch biên bản vụ án. Kết quả xác minh của Cơ quan điều tra, Viện KSNDTC cho biết nhiều tài liệu mà ông Tân cung cấp để tố cáo ông Khang đều không phải do ông Khang viết ra. Thông tin này được ông Nguyễn Xuân Tùng, Cục trưởng Cục THADS Thái Nguyên xác nhận.

Giải mã sức hút của ban nhạc đình đám Maroon 5

Giải mã sức hút của ban nhạc đình đám Maroon 5
(PLVN) - Hiếm có ban nhạc nào có lịch sử tồn tại trên hai thập kỷ mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao như Maroon 5. Với những bản hit đậm chất soul, R&B, họ cũng từng khiến nhiều khán giả lầm tưởng đây là boyband thập niên 2000 như Backstreet Boys hay Boyzone.
20 nhân viên y tế “chạy đua” với tử thần cứu sống 2 mẹ con sản phụ mang thai 30 tuần bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

20 nhân viên y tế “chạy đua” với tử thần cứu sống 2 mẹ con sản phụ mang thai 30 tuần bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

(PLVN) - Kíp mổ hơn 20 nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức "chạy đua" với tử thần đã làm nên kỳ tích, cứu sống 2 mẹ con N.T.B.C (20 tuổi) bị tai nạn giao thông khi đang mang thai tuần thứ 30, đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, glasgow chỉ còn 3 điểm.

Kết nối hợp tác công nghệ thành phố thông minh Hàn Quốc – miền Trung Việt Nam

Kết nối hợp tác công nghệ thành phố thông minh Hàn Quốc – miền Trung Việt Nam
(PLVN) - Chiều 3/12, gần 30 doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến thực địa tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng (DITP) và nhà máy Nghiên cứu sản xuất và lắp ráp thiết bị điện tử công nghệ cao SMT do Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng tổ chức.
Nhạc sĩ Hoàng Trang viết nhạc phẩm để đời tặng vợ nhờ… xe bị hỏng

Nhạc sĩ Hoàng Trang viết nhạc phẩm để đời tặng vợ nhờ… xe bị hỏng

(PLVN) - Ngoài nghệ danh chính, nhạc sĩ Hoàng Trang còn có nhiều bút danh khác và hầu hết đều xuất phát từ tên của vợ con mình. Vợ nhạc sĩ tiết lộ, trong một lần hẹn hò, vì xe bị hỏng, nhạc sĩ không đến được, thế là bị cô giận. Sau đó, nhạc sĩ lấy cảm hứng từ chuyện này viết tặng người yêu, người bạn đời ca khúc “Nếu đời không có anh”.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬