Dấu hỏi từ vụ đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

(PLVN) - Trong vòng hơn 2 năm, Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tấn Đức JSC tại thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã trải qua 2 lần đầu giá đất để lựa chọn được nhà đầu tư và kết quả cả hai lần trúng đấu giá đều thuộc về một công ty xây dựng trên địa bàn. Đáng nói, sau khi trúng thầu đầu tiên, công ty này đã bất ngờ xin dừng thực hiện dự án nhưng vẫn tiếp tục trúng thầu ở lần đấu giá thứ 2.
Dấu hỏi từ vụ đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC

Nhà đầu tư đã quyết định chấm dứt hoạt động dự án, lại vẫn tiếp tục trúng đấu giá

Nhà đầu tư được nhắc đến trong quyết định trên chính là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC, có địa chỉ tại Tổ dân phố Tân Hoa, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ký Quyết định 1184/QĐ-UBND về việc thu hồi Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 đã ký trước đó về chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC tại Thị xã Phổ Yên.

Theo Quyết định 1184 nêu trên, UBND tỉnh Thái Nguyên “chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, chấm dứt hiệu lực pháp lý và thu hồi Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC tại Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC”. Lý do được quyết định nêu ra là do "nhà đầu tư (tức Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC - NV) quyết định chấm dứt hoạt động dự án".  

Trước đó, ngày 03/3/2017, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 498/2017/QĐ-UBND, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tấn Đức JSC tại xóm Phong Niên, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên và tổ dân phố Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên và do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC, làm chủ đầu tư.

Ngày 19/3/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định 662/QĐ-UBND, quyết định về chấp thuận đầu tư Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC. Theo đó, dự án có mục tiêu đầu tư xây dựng khu dân cư với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường đồng bộ phù hợp với quy hoạch được duyệt, nhằm giải quyết về đất ở cho cư dân trên địa bàn, nâng cao chất lượng sống cho người dân, góp phần phục vụ chỉnh trang đô thị của thị xã Phổ Yên.

  Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC được thực hiện việc san lấp mặt bằng thời điểm ghi nhận trước lần đấu giá thứ 2

Theo tìm hiểu, Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC có diện tích sử dụng đất là 18,89ha, hình thức đầu tư là 100% vốn của doanh nghiệp, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Tổng mức đầu tư là hơn 262 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 18 tháng. Tiến độ là quý I/2019 đưa dự án vào hoạt động, kinh doanh và quản lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến quý I/2019, dự án chưa đi đưa vào hoạt động theo đúng quy định thì bất ngờ ngày 28/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ký ban hành Quyết định 1184/QĐ-UBND, quyết định thu hồi Quyết định 498/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, quá trình triển khai dự án từ năm 2017 đến thời điểm chấm dứt hoạt động dự án (tháng 4/2020), khu đất thực hiện dự án đã tiến hành san lấp, xây dựng hạ tầng… và nhiều website trên mạng internet mang tên Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC đã rao bán các lô, nề đất tại dự án này.

Điều dư luận băn khoăn là tại sao một dự án đang thực hiện thì chủ đầu tư lại bất ngờ xin chấm dứt hoạt động dự án? Việc san lấp mặt bằng, xây dựng hạ tầng của chủ đầu tư đã được cấp phép chưa, đất đã được chuyển mục đích sử dụng chưa? Theo số liệu về kế hoạch sử dụng đất cho thấy, Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC sử dụng trên 10ha đất lúa và theo quy định phải có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình đấu giá xuất hiện nhiều dấu hiệu “bất thường”

Ngày 28/4/2020, UBND thị xã Phổ Yên có Tờ trình 65/TTr-UBND gửi UBND tỉnh Thái Nguyên liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu dân cư Tấn Đức JSC. Ngày 29/4/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên có Tờ trình 242/TTr-STNMT.

Như vậy, ngay trong ngày 28/4/202, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ký chấm dứt hoạt động Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC thì UBND thị xã Phổ Yên cũng có tờ trình về việc đấu giá dự án này. Nhanh chóng không kém, sau đó 1 ngày thì Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên cũng có tờ trình về vấn đề nói trên.

Đến ngày 06/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vũ Hồng Bắc ký Quyết định 1270/QĐ-UBND, quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC.

Theo phương án đầu giá thể hiện, tổng diện tích khu đất là 187.382m2, trong đó diện tích đất ở là 83.223,0m2, tương ứng 772 lô (không bao gồm 815,8m2 đất, tương ứng 5 lô để phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư). Hiện trạng khu đất, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật gắng liền với đất tại thời điểm đấu giá là khu đất đã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Theo Quy chế đấu giá ban hành kèm theo Quyết định 160/QĐ-ĐGTS ngày 21/7/2020 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thì tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất lựa chọn chủ đầu tư gồm 78.762m2 quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và 1.868m2 quyền sử dụng đất khu nhà nước cho thuê đất dịch vụ, trả tiền một lần thời hạn 50 năm.

Giá khởi điểm đối với 78.762m2 đất là 1.276.904 đồng/m2, đối với 1.868m2 đất giá khởi điểm là 837.603 đồng/m2, giá trị quyền sử dụng đất theo giá trị khởi điểm là 102.136.155.252 đồng. 

Tham gia đấu giá có 04 doanh nghiệp trong đó có Công ty JSC (chủ đầu tư của Dự án Khu dân cư Tấn Đức JSC). Theo thông báo thì cuộc đấu giá dự kiến tổ chức ngày 13/8/2020, đúng ngày, 4 doanh nghiệp tham gia đấu giá có mặt thì ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên ký ban hành Văn bản 983/TB-UBND gửi Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên đề nghị tạm dừng cuộc đấu giá với lý do đang tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và chưa có kết quả thẩm định điều kiện tham gia đấu giá. Văn bản của UBND thị xã Phổ Yên đã khiến doanh nghiệp tham gia đấu giá hết sức bất ngờ, ngỡ ngàng và bị động.

 Biên bản tạm dừng cuộc đấu giá ngày 13/8/2020 do cơ quan chức năng Thị xã Phổ Yên công bố

Ngày 04/9/2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên có thông báo gửi doanh nghiệp tham gia đấu giá bị loại hồ sơ (không đủ điều kiện tham gia đấu giá), với lý do hồ sơ tham gia đấu giá có thể hiện phương án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê nhưng không có khái toán vốn đầu tư xây dựng nhà ở, cho thuê, chưa đáp ứng điều kiện theo quyết định phê duyệt đấu giá của UBND tỉnh Thái Nguyên. Đến ngày 10/9/2020, cuộc đấu giá được tổ chức tại UBND thị xã Phổ Yên và doanh nghiệp trúng đấu giá là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC.

Việc tổ chức đấu giá và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC trúng đấu giá đã khiến dư luận nghi ngờ về tính minh bạch, công tâm trong quá trình tổ chức đấu giá. Tại sao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng hạ tầng Tấn Đức JSC đã trúng thầu lần 1, đang thực hiện dự án lại bất ngờ xin dừng, chấm dứt dự án rồi tiếp tục tham gia đấu giá lần 2? Phải chăng quá trình thực hiện dự án có điều gì đó “bất thường”?

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện theo một nguyên tắc nhất định, đảm bảo quyền lợi của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật này. Quy định nguyên tắc đấu giá dựa trên nguyên tắc hoạt động đấu giá nói chung và đặc điểm riêng của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quy định điều 117, Luật đất đai 2013 thì hoạt động này phải đảm bảo được 2 nguyên tắc sau:

“1. Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản”.

Vậy việc đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu dân cư Tấn Đức JSC của các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện đúng những nguyên tắc nói trên hay chưa?

Bên cạnh đó, khu đất dự án Tấn Đức JSC có hiện trạng đã san lắp mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng nhưng trong phương án đấu giá chỉ ghi là đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng? Giá khởi điểm với quyền sử dụng đất đã bao gồm hạ tầng chưa?

Về việc loại hồ sơ nhà thầu, một số chuyên gia cho rằng việc loại hồ sơ nhà thầu cũng chưa thuyết phục khi trong phương án đấu giá và quy chế không có tiêu chí chậm cụ thể, không nêu tổng mức đầu tư sơ bộ, không mô tả số lượng….

Liên quan đến những vấn đề trên, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã liên hệ làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, UBND thị xã Phổ Yên. Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần phóng viên vẫn chưa nhận được phản hồi từ UBND thị xã Phổ Yên và UBND tỉnh Thái Nguyên về những vấn đề xung quanh dự án xây dựng nói trên.

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!

Tiểu Vũ / Câu chuyện Pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục
Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo

Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo

(PLVN) - Vì không có đồ dùng học tập và hay quên vở khi đến lớp, một học sinh lớp 3 bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh bầm tím vùng đùi, khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, dù bị đánh nhưng học sinh này vẫn xin gia đình tha lỗi cho cô giáo.

Đọc thêm

Người người, nhà nhà ở Boston chung tay xây dựng thành phố không năng lượng

Người người, nhà nhà ở Boston chung tay xây dựng thành phố không năng lượng
(PLVN) - Năm 2013, thành phố Boston (bang Massachusetts, Mỹ) đã được Hội đồng Hoa Kỳ về Nền kinh tế Tiết kiệm Năng lượng (ACEEE) vinh danh là thành phố tiết kiệm năng lượng nhất trong phạm vi toàn quốc. Kết quả này đến từ các chính sách, giải pháp của chính quyền địa phương, cũng như các sáng kiến thành phố xanh từ chính cộng đồng dân cư, doanh nghiệp trong thành phố. 

Gần 800 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2020

Gần 800 VĐV tham dự Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc 2020
(PLVN) - Giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần thứ 18 năm 2020 bắt đầu khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Hậu Giang. Mặc dù các đơn vị gặp nhiều khó khăn do thời tiết và dịch Covid-19, nhưng giải đã thu hút đến gần 800 VĐV đến từ 36 đoàn tranh tài. Đây là số lượng VĐV đông nhất đến nay tại các giải Vovinam.

Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo

Học sinh lớp 3 bị đánh tím đùi xin gia đình tha lỗi cho cô giáo
(PLVN) - Vì không có đồ dùng học tập và hay quên vở khi đến lớp, một học sinh lớp 3 bị cô giáo chủ nhiệm dùng thước gỗ đánh bầm tím vùng đùi, khiến dư luận bức xúc. Trong khi đó, dù bị đánh nhưng học sinh này vẫn xin gia đình tha lỗi cho cô giáo.

Xưởng tranh lụa của chàng trai khuyết tật

Xưởng tranh lụa của chàng trai khuyết tật
(PLVN) - Là người khuyết tật và tự coi mình là những “mảnh vụn” của xã hội, anh Lê Việt Cường (sống ở làng lụa Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) cùng 20 “mảnh vụn” cuộc đời khác đã tận dụng những miếng vải vụn để làm tranh lụa và gây dựng lên thương hiệu tranh Vụn.

“Xóa sổ” một xưởng sản xuất phân bón giả

“Xóa sổ” một xưởng sản xuất phân bón giả
(PLVN) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Tổng cục QLTT, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT Đồng Nai) phối hợp với Cục Nghiệp vụ QLTT và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa "xóa sổ" thành công xưởng sản xuất phân bón giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lo dân bị "làm khó", đại biểu Quốc hội đề nghị chưa bỏ sổ hộ khẩu trước ngày 31/12/2022

Lo dân bị "làm khó", đại biểu Quốc hội đề nghị chưa bỏ sổ hộ khẩu trước ngày 31/12/2022
(PLVN) - Đa số ý kiến đề nghị cho phép người dân được tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu/sổ tạm trú đã được cấp cho đến hết ngày 31/12/2022 để chứng minh thông tin về nơi cư trú. Sổ hộ khẩu/sổ tạm trú trong trường hợp này không được coi là công cụ quản lý cư trú như hiện nay mà chỉ đơn thuần là giấy tờ xác nhận nơi cư trú công dân.
Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ: Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường

(PLVN) - Với những thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục, đào tạo từ năm học 2014 – 2015, đến năm học 2018 – 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ theo Quyết định số 1790/QĐ-CTN (ngày 09 tháng 10 năm 2020).

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬