Đắk Lắk: Đất được giao, nhiều năm vẫn “đá bóng” lòng vòng cấp giấy

(PLVN) - Hộ ông Vũ Đình Ngọc (trú tại Tổ dân phố 7, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột (TP BMT) được UBND TP giao đất từ năm 2013. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) trong trường hợp tưởng sẽ nhanh gọn thế nhưng suốt nhiều năm qua, các cơ quan liên quan “đá bóng” vòng quanh khiến người dân tiếp tục kiến nghị làm rõ.
Đắk Lắk:  Đất được giao, nhiều năm vẫn “đá bóng” lòng vòng cấp giấy Lô đất của ông Vũ Đình Ngọc được UBND TP Buôn Ma Thuột giao chưa được cấp GCNQSDĐ, lâu nay người hàng xóm mượn làm chỗ đỗ xe.

Thực hiện quy trình có vấn đề 

Cụ thể, theo phản ánh, hộ ông Vũ Đình Ngọc được giao đất theo Quyết định số 5586/QĐ-UBNĐ ngày 18/09/2013 của UBND TP.BMT, thửa đất số 17 (cũ là A2/40) tờ bản đồ số 21, diện tích 116,4 m2 đất ở, tọa lạc phường Tân Lợi. Sau nhiều lần gửi đơn kiến nghị, mới đây, ngày 4/2/2021 đại diện Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT, Chi cục Thuế TP BMT, UBND phường Tân Lợi đã có buổi làm việc với ông Vũ Đình Ngọc.

Nội dung biên bản làm việc cơ quan chức năng thể hiện: ngày 1/7/2015 hộ ông Vũ Đình Ngọc nộp hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với thửa đất trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của UBND TP BMT với mã số hồ sơ 1505618. Sau đó hồ sơ được chuyển cho Văn phòng đăng ký QSDĐ TP BMT (nay là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT). Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai đã xử lý và chuyển cho Chi cục Thuế TP BMT để xác định nghĩa vụ tài chính cho hộ ông Vũ Đình Ngọc. Ngày 28/4/2016, Chi cục Thuế đã bàn giao thông báo nghĩa vụ tài chính của ông Ngọc cho Văn phòng đăng ký QSDĐ TP BMT. 

Một ngày sau, ngày 29/4/2016, ông Vũ Đình Ngọc đã nhận thông báo nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất trên tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND TP BMT (có photo danh sách gửi thông báo, trong đó có chữ ký nhận của ông Ngọc). 

Cũng theo biên bản thì tại thời điểm làm việc ngày 4/02/2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT chưa nhận lại thông báo nghĩa vụ tài chính và giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với thửa đất trên của ông Ngọc. 

“Để có cơ sở cấp GCNQSDĐ, đề nghị ông Vũ Đình Ngọc thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước và nộp lại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT để được xem xét cấp GCNQSDĐ theo quy định”. 

Tại buổi làm việc, ông Ngọc nêu ý kiến, đề nghị làm rõ việc hộ ông Vũ Đình Ngọc nhận thông báo nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất nêu trên. Vì ông Ngọc khẳng định cho đến nay chưa hề ký vào danh sách gửi thông báo nào của Chi cục Thuế. Ông Ngọc cũng đề nghị cung cấp danh sách gốc có chữ ký của ông để đối chiếu, nhưng không được chấp nhận (?!). 

Mỗi lần trả lời một kiểu

Ông Ngọc cho biết thêm, ông rất ngạc nhiên trước việc Chi cục thuế và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT trong năm 2020 và 2021 có nhiều văn bản trả lời ông nội dung bất nhất. Cụ thể, trong Công văn số 2756/ CCT-TB-TK ngày 29/9/2020 về việc phúc đáp Công văn số 2534/CNBMTDKTK của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT có nêu: “Ngày 26/04/2016 Chi cục Thuế đã phát hành thông báo NVTC đối với thửa đất trên cho ông Vũ Đình Ngọc và ngày 30/04/2018 ông Vũ Đình Ngọc đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước”. 

Quyết định giao đất cho ông Vũ Đình Ngọc.  

Trong Biên bản làm việc ngày 21/10/2020 giữa đại diện CNVPĐKĐĐ; Chi cục Thuế và ông Vũ Đình Ngọc có nêu: “Trường hợp thửa đất trên của ông Vũ Đình Ngọc, Chi cục Thuế TP BMT đã phát hành thông báo nghĩa vụ tài chính và hộ ông Vũ Đình Ngọc đã nhận thông báo nghĩa vụ tài chính, đồng thời đã thực hiện nghĩa vụ tài chính vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay danh sách bàn giao thông báo nghĩa vụ tài chính đã bị thất lạc. Lý do: cán bộ quản lý trước đây về hưu không bàn giao lại danh sách”(?). 

Còn trong Công văn số 05/CCTTB&TK ngày 05/01/2021 cũng của Chi cục Thuế thành phố lại nêu: “ngày 26/4/2016 Chi cục Thuế đã bàn giao danh sách trả thông báo hộ ông Vũ Đình Ngọc cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT giữa hai bên nhận là Lê Xuân Cường cán bộ của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP BMT và bên giao là Nguyễn Thị Liên cán bộ Đội trước bạ - Chi cục Thuế, nhưng đến nay ông Vũ Đình Ngọc vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước”(?). 

Trong danh sách phô tô kèm theo có tên ông Vũ Đình Ngọc không thấy ký nhận, chỉ có ghi chữ chưa nhận TB. Công văn số 503/CNBMT-ĐK-TK ngày 08/02/2021 do Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP BMT Hoàng Xuân Phương ký lại nêu: “..ngày 29/4/2016 ông Vũ Đình Ngọc đã nhận thông báo nghĩa vụ tài chính đối với thửa đất trên tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của UBND TP BMT”.

Trong khi đó bản thân ông Ngọc từ trước đến nay vẫn khẳng định trong nhiều văn bản gửi đến cơ quan chức năng của thành phố là ông Ngọc chưa hề nhận được bất kỳ thông báo nghĩa vụ tài chính nào của cơ quan thuế và gia đình ông chưa hề nộp bất kỳ khoản tiền nào cho nhà nước liên quan đến lô đất được UBND thành phố cấp như đã nêu ở trên, ngay trong Biên bản làm việc ngày 21/10/2020 ông Ngọc tiếp tục khẳng định nội dung này. 

Ông Ngọc bày tỏ mong muốn: “Tôi mong UBND TP BMT chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính, để gia đình tôi hoàn tất thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với lô đất đã được UBND TP Buôn Ma Thuột cấp từ năm 2013”. 

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này

Trích điều 9 Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ quan thuế và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai do UBND Tỉnh Đắk Lắk ban hành năm 2018 nêu: Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện thì trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gửi hồ sơ đến UBND cấp xã để lấy ý kiến xác nhận và công khai kết quả theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

- Trong thời hạn không quá 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại khoản 3 Điều 70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, dự thảo tờ trình, quyết định công nhận quyền sử dụng đất, in Giấy chứng nhận, chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, trình UBND huyện xem xét, ký Giấy chứng nhận, cập nhật bổ sung cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và chuyển kết quả đến Bộ phận Một cửa cấp huyện.

- Trường hợp có văn bản đề nghị của UBND cấp xã thực hiện lồng ghép việc xác nhận, thẩm định, kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộ, cùng với cán bộ của Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện thẩm định hồ sơ ngay trong quá trình xác nhận hồ sơ của UBND cấp xã. Trách nhiệm của Cơ quan thuế:

- Khi tiếp nhận hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan thuế phải kiểm tra tính đầy đủ của từng loại giấy tờ có trong hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và ghi vào sổ giao nhận hồ sơ về nghĩa vụ tài chính.

Trường hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính thì cơ quan thuế đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chuyển đến, cơ quan thuế thực hiện xác định và thông báo các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người sử dụng đất theo đúng quy định. Mỗi loại thông báo lập thành 04 bản để gửi: 01 bản cho người sử dụng đất, 01 bản cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, 01 bản cho Kho bạc Nhà nước, 01 bản lưu tại Cơ quan thuế. 

Mạnh Hùng / Câu chuyện Pháp luật
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Long trọng Lễ giỗ Tổ Hùng vương tại Cà Mau

Long trọng Lễ giỗ Tổ Hùng vương tại Cà Mau
(PLVN) -  Sáng nay 21/4, đại diện lãnh đạo các cấp địa phương và người dân Cà Mau tề tựu tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình), thành kính tưởng nhớ, tri ân công đức tổ tiên, tưởng niệm các Vua Hùng.

Với Tuchel, Chelsea đã sẵn sàng hướng đến những danh hiệu cao quý

Với Tuchel, Chelsea đã sẵn sàng hướng đến những danh hiệu cao quý
(PLVN) - Sau khi Lampard ra đi, Thomas Tuchel đến và mang về những ngọn gió mới, cả về lối chơi đến tác phong thi đấu của cầu thủ. Bước đầu, chiến lược gia người Đức đã cùng Chelsea gặt hái được những thành công và hoàn toàn có khả năng không chỉ “thoát chìm”, mà còn hướng đến những danh hiệu cao quý. 
Bi hùng khúc tráng ca tàu không số và huyền tích từ thuở cha ông mở nước

Bi hùng khúc tráng ca tàu không số và huyền tích từ thuở cha ông mở nước

(PLVN) - Vịnh Vũng Rô là địa chỉ đỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bến đỗ của những chuyến tàu không số chở vũ khí để chi viện cho chiến trường Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Đứng từ đây nhìn lên đỉnh núi sẽ thấy một khối đá khổng lồ sững sững uy nghiêm vươn lên bầu trời, đó là Ðá Bia, còn có tên gọi Thạch Bi Sơn - một biểu tượng của Phú Yên gắn với nhiều huyền tích từ thuở cha ông mở nước.

Tăng cường 55 đoàn tàu khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tăng cường 55 đoàn tàu khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
(PLVN) - Trong các ngày từ 29/4 đến 3/5/2021, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tăng cường chạy thêm 55 đoàn tàu trên các tuyến, đặc biệt là đến các tỉnh thu hút lượng khách du lịch đông trong kỳ nghỉ Lễ. 

Huyền thoại Bee Gees và bi kịch của việc nổi tiếng quá sớm

Huyền thoại Bee Gees và bi kịch của việc nổi tiếng quá sớm
(PLVN) - Ban nhạc Bee Gees từng làm mưa làm gió thập niên 70 với những bản disco sôi động như Staying Alive, You should be dancing, Tragedy… Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện chỉ là ký ức vàng son khi ban nhạc gia đình nhà Gibb chỉ còn lại một thành viên duy nhất là người anh cả Barry Gibb. Thành công của ban nhạc này cũng đi cùng với những bi kịch của các thành viên.

Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2021

Thắng Lợi Group đặt mục tiêu doanh thu 1.000 tỷ đồng trong năm 2021
(PLVN) - Thắng Lợi Group vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chủ đề “Dấu ấn Thắng Lợi Group” nhằm mục đích báo cáo kết quả tình hình kinh doanh trong năm 2020, định hướng chiến lược trong năm 2021, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới cùng một số nội dung quan trọng khác.
Hải quan xử lý dứt điểm phế liệu tồn đọng tại cảng biển

Hải quan xử lý dứt điểm phế liệu tồn đọng tại cảng biển

(PLVN) - Tổng cục Hải quan tiếp tục có văn bản yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố hoàn thành việc xử lý dứt điểm đối với phế liệu tồn đọng tại cảng biển theo chỉ đạo của Tổng cục tại điểm 1 Công văn số 333/TCHQ-SQL trước ngày 17/5/2021 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376