Để phát triển NOXH, về lâu dài cần triển khai chương trình nhà ở quốc gia, đẩy nhanh việc sửa đổi các quy định pháp luật liên quan.

Hiến kế “đường dài” cho nhà ở xã hội

(PLVN) -  Chương trình Nhà ở xã hội (NOXH) đã trải qua gần 12 năm giúp nhiều hộ gia đình thu nhập thấp và công nhân được cải thiện nhà ở. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các chính sách về NOXH vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế và thách thức.