Đồng Tháp: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương với số vốn là 2.005 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Công văn số 391/UBND-ĐTXD về việc rà soát, điều chỉnh kế hoạch, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vốn ngân sách Trung ương) tỉnh Đồng Tháp (đợt 2) với tổng vốn 2.005 tỷ đồng để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Một góc thành phố Cao Lãnh.
Một góc thành phố Cao Lãnh.

UBND tỉnh Đồng Tháp báo cáo cho biết, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương, theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương của tỉnh Đồng Tháp là 6.613,155 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong nước 5.806,155 tỷ đồng, vốn nước ngoài 807 tỷ đồng.

Tỉnh Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách Trung ương (đợt 1) cho 23 dự án đủ điều kiện, với số vốn 4.758,155 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 (vốn ngân sách Trung ương) tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND-HC ngày 29/09/2021, với số vốn là 4.608,155 tỷ đồng, thấp hơn so với Quyết định số 1535/QĐ-TTg là 150 tỷ đồng (cụ thể dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855 đoạn thị trấn Tràm Chim - Hòa Bình, dự án được Thủ tướng Chính phủ giao 300 tỷ đồng, UBND tỉnh đã giao cho dự án là 150 tỷ đồng, phù hợp với quy mô của dự án, phần vốn còn lại 150 tỷ đồng đề nghị điều chuyển qua dự án khác và giao vào đợt 2).

Dự kiến đợt 2 là 2.005 tỷ đồng. Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định, với số vốn là 2.005 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện nay gặp một số khó khăn vướng mắc là do điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Đồng Tháp. Theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, có chênh lệch số vốn ngân sách Trung ương của ngành, lĩnh vực so với phương án của tỉnh Đồng Tháp (Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Tại phương án điều chỉnh 2021 - 2025 của tỉnh có 02 dự án sẽ khác thông tin so với Nghị quyết 45. Đó là: Dự án Kè bờ đoạn từ Kè Bình Thành đến vàm Phong Mỹ sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp (theo Nghị quyết số 45 thì vốn ngân sách Trung ương 2021-2025 là 50 tỷ đồng, tuy nhiên dự án được Thủ tướng Chính phủ giao 80 tỷ đồng và UBND tỉnh đã giao lại 80 tỷ đồng tại Quyết định số 1488 (chênh lệch 30 tỷ đồng so với Nghị quyết số 45); Dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 2): theo Nghị quyết số 45 thì vốn ngân sách Trung ương 2021-2025 là 600 tỷ đồng, nay điều chỉnh còn 570 tỷ đồng.

Theo đó, phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương sẽ điều chỉnh loại bỏ 03 dự án (theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), với số vốn ngân sách Trung ương 2021-2025 hỗ trợ là 865 tỷ đồng. Gồm: Dự án Chống biến đổi khí hậu hồ trữ nước ngọt Gáo Giồng tỉnh Đồng Tháp (dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng), dự án đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp vào danh mục dự án sử dụng nguồn vốn của khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025 (theo Công văn số 4092/BKHĐTKTĐPLT ngày 28/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Dự án Nâng cấp cải tạo các kênh trục trên địa bàn tỉnh (dự kiến ngân sách Trung ương hỗ trợ 200 tỷ đồng), qua rà soát dự án chưa cấp thiết bằng các dự án khác, nên tỉnh dự kiến điều chuyển sang các dự án trọng điểm, quan trọng hơn trong danh mục dự án vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của địa phương; Dự án Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 1) (dự kiến ngân sách hỗ trợ 315 tỷ đồng), năm 2020 dự án được bố trí 35 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Nhà nước năm 2019 để khắc phục khẩn cấp. Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tỉnh hoàn thiện thủ tục đầu tư như một dự án khởi công mới theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công 2019. Do đó, tỉnh lập hồ sơ dự án thực hiện giai đoạn 2.

Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 cho 01 dự án, với số vốn là 150 tỷ đồng. Gồm: Dự án Nâng cấp mở rộng tuyến ĐT.855 đoạn thị trấn Tràm Chim - Hòa Bình (giảm ngân sách Trung ương hỗ trợ 300 tỷ đồng (theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg) còn 150 tỷ đồng), qua rà soát quy mô dự án đảm bảo phát huy hiệu quả, dự kiến tổng mức đầu tư giảm còn 166,253 tỷ đồng. Do đó, nhu cầu vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho dự án là 150 tỷ đồng.

Điều chỉnh bổ sung 02 dự án vào danh mục giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương, với số vốn là 465 tỷ đồng. Gồm: Dự án Đảm bảo nước sạch vùng nông thôn trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh Đồng Tháp, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 244,224 tỷ đồng, với nhu cầu vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 150 tỷ đồng, dự án cấp thiết để cung cấp nước sạch cho người dân; Xử lý sạt lở cấp bách bờ sông Tiền khu vực xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh (giai đoạn 2), điều chỉnh dự án giai đoạn 1 sang giai đoạn 2 cho phù hợp khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; dự án có tổng mức đầu tư khoảng 386 tỷ đồng, với nhu cầu vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 là 315 tỷ đồng.

Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương cho 04 dự án (đây là các dự án quy mô lớn, trọng điểm, có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh), với số vốn 550 tỷ đồng. Gồm các dự án: Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh (giai đoạn 2) 170 tỷ đồng (tăng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 dự kiến hỗ trợ từ 400 tỷ đồng lên 570 tỷ đồng); Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước 230 tỷ đồng (tăng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ từ 650 tỷ đồng lên 880 tỷ đồng; Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao 650 tỷ đồng tại đợt 1); Nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐT842 là 100 tỷ đồng (tăng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 hỗ trợ từ 100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao 100 tỷ đồng tại đợt 1); Hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế cửa khẩu Đồng Tháp (giai đoạn 3) 50 tỷ đồng (tăng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 dự kiến hỗ trợ từ 150 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng).

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn Trung ương hỗ trợ, UBND Đồng Tháp đã rà soát, điều chỉnh kế hoạch, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (vốn ngân sách Trung ương) theo quy định. UBND tỉnh Đồng Tháp kính trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội về phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách Trung ương của địa phương, cụ thể vốn ngân sách Trung ương (giao đợt 2), với số vốn là 2.005 tỷ đồng, dự kiến 08 dự án (trong đó 02 dự án đã giao đợt 01, tiếp tục bổ sung vốn trong đợt 2).

Theo https://baoxaydung.com.vn/dong-thap-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2021-2025-von-ngan-sach-trung-uong-voi-so-von-la-2005-ty-dong-317046.html
 KCN Tây Bắc Củ Chi

Thiếu hay thừa?

(PLVN) - “Đã rất lâu rồi TP HCM chưa có một khu công nghiệp (KCN) nào mới, trong khi quỹ đất công nghiệp và số KCN các tỉnh lân cận vượt trội rất nhiều”, một lãnh đạo của BQL các khu chế xuất và KCN TP HCM (Hepza) nói tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tổ chức mới đây. Liệu đây có phải sự thật?
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp.

Quy định hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại: Khơi thông nguồn lực nhưng làm chặt chẽ, thận trọng

(PLVN) - Giải trình về việc sửa đổi quy định về hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là một vấn đề rất lớn, rất khó. Nếu không giải quyết thì sẽ ách tắc, không thể khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Nhưng nếu làm không chặt chẽ, thận trọng thì có thể sẽ gây ra hậu quả.
Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?

Kinh doanh bất động sản cần đáp ứng điều kiện gì?

(PLVN) - Ngày 6/1/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/3/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó có quy định về điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản.
 Dự án đã có sổ đỏ tổng từ 2017, và dự kiến chậm nhất đến quý 4 năm 2022, sẽ có sổ đỏ từng lô đất giao khách.

Nỗi khổ tâm của dự án bất động sản bị chậm sổ đỏ

(PLVN) -  Thời gian qua, trên cả nước, thường xuyên xảy ra những sự việc khách hàng, nhà đầu tư, cư dân có ý kiến phản ánh, khiếu nại, căng băng rôn “bôi nhọ” uy tín chủ đầu tư, thậm chí làm đơn tố cáo; nếu căn nhà, thửa đất khách mua bị chậm sổ đỏ.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ TP. Hà Nội quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống

(PLVN) - Liên quan tới sự chậm trễ trong việc lập, phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu sông Hồng và đồ án Quy hoạch phân khu sông Đuống, vừa qua, cử tri TP. Hà Nội đã có kiến nghị gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu trình Chính phủ xem xét, hỗ trợ TP. Hà Nội sớm phê duyệt 2 đồ án quy hoạch, để tạo cơ sở pháp lý cho Thủ đô phát triển đô thị.
Ảnh minh họa từ internet.

Capella làm chủ đầu tư dự án hơn 2.691 tỷ ở Bắc Giang

(PLVN) - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 31/12/2021 quyết định chủ trương đầu tư xây dựng (ĐTXD) và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Yên Lư, Bắc Giang với tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 2.691 tỷ đồng.