Từ 1/7/2015, người nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam - Ảnh: Đình Quân

Từ 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước

Từ ngày 1/7, Việt kiều được mua nhà như người trong nước (không hạn chế số lượng và loại nhà được sở hữu), người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam cũng được phép mua nhà ở (trong các khu đô thị do nhà nước quy định).