Vimedimex đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tính pháp lý của chủ sở hữu Toà nhà Citilight

(PLVN) - Trước những thông tin ngày 17/6 cho rằng nhà đầu tư bất bình trước việc Vimedimex dừng thực hiện trách nhiệm đã cam kết, hôm nay (18/6), lãnh đạo Công ty Vimedimex tiếp tục có thông cáo báo chí khẳng định Vimedimex sở hữu hợp pháp Toà nhà Citilight tại 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Vimedimex đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tính pháp lý của chủ sở hữu Toà nhà Citilight

Về tư cách sở hữu của Công ty Vimedimex đối với Toà nhà Citilight, lãnh đạo Công ty Vimedimex khẳng định thông tin cho rằng Toà nhà Vimedimex là thuộc sở hữu chung của các chủ thể góp vốn là hoàn toàn không đúng sự thực. Vấn đề này cần được khẳng định rõ ràng và theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể như sau: Toà nhà Citilight được Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II (tiền thân của Công ty Vimedimex) xây dựng và đi vào khai thác từ năm 2007. Trong quá trình xây dựng, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II đã kí kết một số hợp đồng hợp tác, góp vốn xây dựng và khai thác Toà nhà Citilight. Theo đó, một số chủ thể đã góp vốn để xây dựng Toà nhà và được hưởng lợi nhuận khai thác trên một diện tích thương mại khi Toà nhà được xây dựng xong. Các hoạt động này không thể là căn cứ để phát sinh quyền sở hữu của các chủ thể góp vốn đối với các diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight vì đó là hành vi hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Được thành lập từ năm 1993, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II là Công ty Nhà nước, có 100% vốn sở hữu của Nhà nước. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003: “Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu công ty”. Do đó, các chủ thể góp vốn xây dựng và khai thác Toà nhà Citilight không thể căn cứ trên hợp đồng góp vốn, hợp tác để xác lập quyền sở hữu cá nhân, thay đổi hình thức sở hữu của Toà nhà Citilight.

Hiện nay, Công ty Vimedimex đã được Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác định tư cách sở hữu hợp pháp và đầy đủ của Công ty đối với Toà nhà Citilight. Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định quyền sở hữu được pháp luật thừa nhận đối với Toà nhà Citilight và các phát ngôn của các chủ thể trong bài viết là hoàn toàn sai sự thực và thể hiện nội dung vi phạm pháp luật.

Về thực trạng góp vốn và hưởng lợi nhuận tại Toà nhà Citilight, Công ty Vimedimex khẳng định  thông tin một số cá nhân cho rằng họ không biết lý do vì sao Công ty Vimedimex tạm dừng chi trả tiền cho các chủ thể góp vốn vào Toà nhà Citilight là hoàn toàn không đúng sự thực. “Bởi vì, nội dung này đã được Công ty Vimedimex công khai gửi văn bản đến từng chủ thể có liên quan và công khai gửi Thông cáo báo chí trên các phương tiện truyền thông chính thống” – lãnh đạo Công ty Vimedimex cho biết. Cụ thể:

Theo lãnh đạo Công ty, thời gian vừa qua, Công ty Vimedimex đã tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc góp vốn xây dựng và khai thác diện tích thương mại của Toà nhà Citilight và phát hiện thấy các hoạt động này đang tồn tại nhiều vấn đề cần xem xét và làm rõ về tính hiệu lực và sự phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể là: thực tế góp vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý khai thác đối với phần diện tích thương mại của Toà nhà còn nhiều điểm chưa minh bạch, điển hình là các vấn đề:

- Số tiền thực góp vốn của từng chủ thể tính đến thời điểm tòa nhà đủ điều kiện vận hành kinh doanh thương mại dự kiến thiếu khoảng 18,4%/ trên tổng mức đầu tư tòa nhà/ trên số tiền góp vốn thực tế của các chủ thể;

- Thực tế các chủ thể hưởng lợi nhuận, cũng như phân chia diện tích, xác định quyền và lợi ích của từng chủ thể cao hơn khoảng 18,4% so với tỷ lệ lợi nhuận được hưởng của từng chủ thể.

- Khi thực hiện khai thác vận hành tòa nhà Công ty Vimedimex thực hiện xuất hóa đơn 10% VAT cho các khách hàng thuê và thanh toán khoản thuế này tại thời điểm xuất hóa đơn, tuy nhiên, hàng năm khi thanh quyết toán để phân chia lợi nhuận cho các chủ thể, Công ty Vimedimex chưa tính giảm trừ chi phí 10% VAT, trong khoản lợi nhuận mà các chủ thể được hưởng.

- Hiệu lực pháp lý của các quan hệ đã xác lập, cũng như trách nhiệm pháp lý của từng chủ thể trong các quan hệ có liên quan, chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm. Đặc biệt, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó tổng giám đốc, xưng danh đại diện cho Công ty Vimedimex thực hiện thỏa thuận, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, không có hiệp y của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vimedimex, trong việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và không có trong nội dung phân công nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc đối với quản lý vận hành tòa nhà Citilight. Không được người đại diện theo pháp luật của Công ty Vimedimex ủy quyền, ký kết Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã được nêu tại các Quyết định ủy quyền của người đại diện pháp luật, ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được phân công, với chức danh là Phó tổng giám đốc thực hiện quản lý vận hành tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu

Xuất phát từ thực tế này, để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể, Công ty Vimedimex đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, một trong những biện pháp được thực hiện là: Tạm dừng các hoạt động liên quan đến việc thanh toán tiền thuê diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight cũng như các hoạt động khác có liên quan và phát sinh từ quá trình góp vốn xây dựng Toà nhà.

Công ty Vimedimex đã có văn bản số 147/CV-VMD ngày 25 tháng 02 năm 2020 gửi các chủ thể có liên quan, thông báo cụ thể và chi tiết về các biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhằm ngăn chặn hậu quả, thiệt hại của những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Trong văn bản, Công ty Vimedimex đã nêu rõ, việc giải quyết các vấn đề đang tồn tại cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ được tiến hành trên cơ sở rà soát, kiểm tra tổng thể về pháp lý, tài chính và đề nghị các chủ thể có liên quan cử thành viên đại diện tham gia vào hoạt động kiểm toán để đảm bảo tính xác thực và khách quan.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Vimedimex khẳng định, để công khai, minh bạch, Công ty Vimedimex đã chính thức gửi các Thông cáo báo chí ngày 25 tháng 02 năm 2020; Thông cáo báo chí ngày 28 tháng 4 năm 2020; Thông cáo báo chí ngày 16/06/2020 về vấn đề này và đã được nhiều cơ quan ngôn luận chính thống đăng tải công khai. “Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định các thông tin đã được công khai, cụ thể, rõ ràng và gửi đến các chủ thể có liên quan. Các cá nhân tự xưng danh là nhà đầu tư trong bài viết nêu trên đã có những phát ngôn hoàn toàn không chính xác về nội dung này”.

Về các công việc đang tiến hành tại Toà nhà Citilight, theo lãnh đạo Công ty Vimedimex, một số cá nhân cho rằng Công ty Vimedimex lấy lý do kiểm toán nhưng kiểm toán xong rồi vẫn tiếp tục không trả tiền là hoàn toàn không đúng sự thực. Bởi vì, các chủ thể tham gia góp vốn vào Toà nhà Citilight đang trực tiếp tham gia kiểm toán và biết rõ về nội dung công việc, hoạt động kiểm toán đang được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp.

Kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, các đại diện theo uỷ quyền đã chính thức tham gia các hoạt động kiểm toán cùng với Công ty Vimedimex tại Toà nhà Citilight, thực hiện các hoạt động kiểm toán tại Toà nhà Citilight theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Công ty kiểm toán đang cùng Công ty Vimedimex tiến hành kiểm tra, xác định, làm rõ phần diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight mà các chủ thể góp vốn được hưởng lợi ích từ việc khai thác; làm rõ lợi nhuận mà các chủ thể góp vốn đã thực tế được hưởng, so sánh đối chiếu với các hợp đồng góp vốn, các văn bản đã kí, trên cơ sở quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Để đảm bảo các hoạt động tuân thủ nghiêm túc yêu cầu và quy định của pháp luật, sau khi có kết quả báo cáo kiểm toán toàn diện, Công ty Vimedimex sẽ chính thức thực hiện các hoạt động cần thiết và hợp pháp để giải quyết cụ thể các vấn đề có liên quan đến Toà nhà Citilight, chủ động tổ chức đối thoại chi tiết, rõ ràng với các chủ thể góp vốn tại Tòa nhà Citilight.

Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định rằng các hoạt động kiểm toán Toà nhà Citilight đang được tiến hành công khai, minh bạch, hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật.

Về việc tham gia hoạt động tố tụng tại Toà án nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công ty Vimedimex cho biết có ý kiến cho rằng Toà án nhân dân Quận 1 đã triệu tập nhưng Công ty Vimedimex vắng mặt không có lý do là hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì: Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, có một vài cá nhân đã gửi đơn khởi kiện Công ty Vimedimex đến Toà án nhân dân Quận 1. Khi nhận được các văn bản của Toà án, Công ty Vimedimex đều có văn bản phản hồi và làm việc nghiêm túc. Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, bị đơn trong vụ án dân sự có quyền được nguyên đơn cung cấp Đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo.

Tuy nhiên, tất cả các cá nhân khởi kiện đều vi phạm quy định này, không tôn trọng quyền của Công ty Vimedimex và không cung cấp cho Công ty Vimedimex bất kì giấy tờ, tài liệu nào có liên quan đến vụ kiện. Ngày 12/06/2020, căn cứ đơn rút lại toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, Toà án nhân dân Quận 1 TPHCM đã ban hành Quyết định số: 102/2020/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 185/2020/TLST-DS ngày 13/03/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê văn phòng”.

“Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định Công ty luôn thực hiện và tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Công ty” – Thông cáo báo chí của Vimedimex khẳng định.

Về quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vimedimex, theo lãnh đạo Công ty, là chủ thể tuyệt đối thượng tôn pháp luật, luôn quán triệt toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên nghiêm túc tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, Công ty Vimedimex luôn quán triệt các hoạt động tại Công ty theo quy định của pháp luật, thiện chí, hợp tác với khách hàng, đối tác và các chủ thể liên quan. Tuy nhiên, Công ty Vimedimex cũng kiên quyết không chấp nhận và dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín, hình ảnh của Công ty và các lãnh đạo, nhân viên của Công ty.

Hiện Công ty Vimedimex đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. 

Ngọc Anh
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Năm 2020: BIC tăng trưởng lợi nhuận gần 40% so với 2019

Năm 2020: BIC tăng trưởng lợi nhuận gần 40% so với 2019
(PLVN) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tổ chức cuối tuần qua đã thông  qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021, trong đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của BIC và của Công ty mẹ BIC đều tăng trưởng gần 40% so với năm ngoái…

Cầm cố xe của anh vợ để lấy tiền đánh bạc

Cầm cố xe của anh vợ để lấy tiền đánh bạc
(PLVN) - Sáng ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Ngươn Em, sinh năm 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?

Nhận Bảo hiểm xã hội một lần: Người lao động chịu thiệt thòi như thế nào?
(PLVN) - Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, nhiều lao động nghỉ việc, mất việc nên đã lựa chọn nhận Bảo hiểm xã hội một lần (BHXH một lần). Điều đó đồng nghĩa với việc, những người lao động (NLĐ) này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ không có thu nhập hằng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống hằng ngày và không được cấp thẻ BHYT miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già - độ tuổi thường gặp nhiều bất trắc về sức khỏe.

Công an Thái Nguyên khởi tố vụ án trộm trâu

Công an Thái Nguyên khởi tố vụ án trộm trâu
(PLVN) - Công an Thái Nguyên cho biết vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng trộm trâu trên địa bàn gồm: Nguyễn Minh Chuyên (sinh năm 1973) và Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1993), cùng trú tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Liều lĩnh bất chấp nguy hiểm để ăn cắp điện

Liều lĩnh bất chấp nguy hiểm để ăn cắp điện

(PLVN) - Trước đó, qua theo dõi tổn thất điện tại trạm biến áp Nam Long, Công ty Điện lực Quảng Bình nhận thấy nhiều tháng tổn thất hạ thế biến động bất thường, không đúng với hiện trạng lưới điện. Ngay sau đó, cán bộ công ty điện lực Quảng Bình đã tổ chức kiểm tra tổng thể lưới điện để tìm nguyên nhân.

Chuyện “lưới trời”... bị thủng

Chuyện “lưới trời”... bị thủng
(PLVN) - Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, phe đồng minh quyết định đưa ra xét xử trước Toà án quốc tế tất cả những kẻ bị coi là tội phạm chiến tranh ở châu Âu, bao gồm tất cả những người đã phục vụ cho chính quyền phát xít Đức, đặc biệt trong lực lượng SS, SA và Gestapo...

Cuộc đời nhiều sóng gió của mỹ nhân từng phản bội “Vua hài” Châu Tinh Trì

Cuộc đời nhiều sóng gió của mỹ nhân từng phản bội “Vua hài” Châu Tinh Trì
(PLVN) - Nhắc đến Trương Vũ Kỳ, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nàng “Tinh Nữ Lang” nóng bỏng, được Châu Tinh Trì cất nhắc và hỗ trợ sự nghiệp ngay từ khi chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí. Xinh đẹp, gợi cảm, sự nghiệp ổn định, thế nhưng cho tới tận bây giờ, Trương Vũ Kỳ gây ra không ít tranh cãi vì bê bối tình cảm, gương mặt biến đổi vì lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0888 033 376