Vimedimex đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tính pháp lý của chủ sở hữu Toà nhà Citilight

(PLVN) - Trước những thông tin ngày 17/6 cho rằng nhà đầu tư bất bình trước việc Vimedimex dừng thực hiện trách nhiệm đã cam kết, hôm nay (18/6), lãnh đạo Công ty Vimedimex tiếp tục có thông cáo báo chí khẳng định Vimedimex sở hữu hợp pháp Toà nhà Citilight tại 45 Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Vimedimex đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ tính pháp lý của chủ sở hữu Toà nhà Citilight

Về tư cách sở hữu của Công ty Vimedimex đối với Toà nhà Citilight, lãnh đạo Công ty Vimedimex khẳng định thông tin cho rằng Toà nhà Vimedimex là thuộc sở hữu chung của các chủ thể góp vốn là hoàn toàn không đúng sự thực. Vấn đề này cần được khẳng định rõ ràng và theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể như sau: Toà nhà Citilight được Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II (tiền thân của Công ty Vimedimex) xây dựng và đi vào khai thác từ năm 2007. Trong quá trình xây dựng, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II đã kí kết một số hợp đồng hợp tác, góp vốn xây dựng và khai thác Toà nhà Citilight. Theo đó, một số chủ thể đã góp vốn để xây dựng Toà nhà và được hưởng lợi nhuận khai thác trên một diện tích thương mại khi Toà nhà được xây dựng xong. Các hoạt động này không thể là căn cứ để phát sinh quyền sở hữu của các chủ thể góp vốn đối với các diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight vì đó là hành vi hoàn toàn trái với quy định của pháp luật.

Được thành lập từ năm 1993, Công ty Xuất nhập khẩu Y tế II là Công ty Nhà nước, có 100% vốn sở hữu của Nhà nước. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Luật Doanh nghiệp Nhà nước năm 2003: “Việc huy động vốn để kinh doanh thực hiện theo nguyên tắc tự chịu trách nhiệm hoàn trả, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn huy động, không được làm thay đổi hình thức sở hữu công ty”. Do đó, các chủ thể góp vốn xây dựng và khai thác Toà nhà Citilight không thể căn cứ trên hợp đồng góp vốn, hợp tác để xác lập quyền sở hữu cá nhân, thay đổi hình thức sở hữu của Toà nhà Citilight.

Hiện nay, Công ty Vimedimex đã được Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xác định tư cách sở hữu hợp pháp và đầy đủ của Công ty đối với Toà nhà Citilight. Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định quyền sở hữu được pháp luật thừa nhận đối với Toà nhà Citilight và các phát ngôn của các chủ thể trong bài viết là hoàn toàn sai sự thực và thể hiện nội dung vi phạm pháp luật.

Về thực trạng góp vốn và hưởng lợi nhuận tại Toà nhà Citilight, Công ty Vimedimex khẳng định  thông tin một số cá nhân cho rằng họ không biết lý do vì sao Công ty Vimedimex tạm dừng chi trả tiền cho các chủ thể góp vốn vào Toà nhà Citilight là hoàn toàn không đúng sự thực. “Bởi vì, nội dung này đã được Công ty Vimedimex công khai gửi văn bản đến từng chủ thể có liên quan và công khai gửi Thông cáo báo chí trên các phương tiện truyền thông chính thống” – lãnh đạo Công ty Vimedimex cho biết. Cụ thể:

Theo lãnh đạo Công ty, thời gian vừa qua, Công ty Vimedimex đã tiến hành rà soát hồ sơ pháp lý liên quan đến việc góp vốn xây dựng và khai thác diện tích thương mại của Toà nhà Citilight và phát hiện thấy các hoạt động này đang tồn tại nhiều vấn đề cần xem xét và làm rõ về tính hiệu lực và sự phù hợp với quy định của pháp luật. Cụ thể là: thực tế góp vốn, phân chia lợi nhuận, quản lý khai thác đối với phần diện tích thương mại của Toà nhà còn nhiều điểm chưa minh bạch, điển hình là các vấn đề:

- Số tiền thực góp vốn của từng chủ thể tính đến thời điểm tòa nhà đủ điều kiện vận hành kinh doanh thương mại dự kiến thiếu khoảng 18,4%/ trên tổng mức đầu tư tòa nhà/ trên số tiền góp vốn thực tế của các chủ thể;

- Thực tế các chủ thể hưởng lợi nhuận, cũng như phân chia diện tích, xác định quyền và lợi ích của từng chủ thể cao hơn khoảng 18,4% so với tỷ lệ lợi nhuận được hưởng của từng chủ thể.

- Khi thực hiện khai thác vận hành tòa nhà Công ty Vimedimex thực hiện xuất hóa đơn 10% VAT cho các khách hàng thuê và thanh toán khoản thuế này tại thời điểm xuất hóa đơn, tuy nhiên, hàng năm khi thanh quyết toán để phân chia lợi nhuận cho các chủ thể, Công ty Vimedimex chưa tính giảm trừ chi phí 10% VAT, trong khoản lợi nhuận mà các chủ thể được hưởng.

- Hiệu lực pháp lý của các quan hệ đã xác lập, cũng như trách nhiệm pháp lý của từng chủ thể trong các quan hệ có liên quan, chưa đúng với quy định của pháp luật hiện hành tại từng thời điểm. Đặc biệt, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn là Phó tổng giám đốc, xưng danh đại diện cho Công ty Vimedimex thực hiện thỏa thuận, ký kết Hợp đồng thuê văn phòng, không có hiệp y của Hội đồng quản trị theo Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Vimedimex, trong việc quy định trách nhiệm, quyền hạn của Ban Tổng giám đốc và không có trong nội dung phân công nhiệm vụ của Phó tổng giám đốc đối với quản lý vận hành tòa nhà Citilight. Không được người đại diện theo pháp luật của Công ty Vimedimex ủy quyền, ký kết Hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã được nêu tại các Quyết định ủy quyền của người đại diện pháp luật, ủy quyền ký kết các hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ được phân công, với chức danh là Phó tổng giám đốc thực hiện quản lý vận hành tòa nhà Citilight 45 Võ Thị Sáu

Xuất phát từ thực tế này, để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của từng chủ thể, Công ty Vimedimex đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, một trong những biện pháp được thực hiện là: Tạm dừng các hoạt động liên quan đến việc thanh toán tiền thuê diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight cũng như các hoạt động khác có liên quan và phát sinh từ quá trình góp vốn xây dựng Toà nhà.

Công ty Vimedimex đã có văn bản số 147/CV-VMD ngày 25 tháng 02 năm 2020 gửi các chủ thể có liên quan, thông báo cụ thể và chi tiết về các biện pháp khẩn cấp tạm thời, nhằm ngăn chặn hậu quả, thiệt hại của những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Trong văn bản, Công ty Vimedimex đã nêu rõ, việc giải quyết các vấn đề đang tồn tại cần thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ được tiến hành trên cơ sở rà soát, kiểm tra tổng thể về pháp lý, tài chính và đề nghị các chủ thể có liên quan cử thành viên đại diện tham gia vào hoạt động kiểm toán để đảm bảo tính xác thực và khách quan.

Cũng theo lãnh đạo Công ty Vimedimex khẳng định, để công khai, minh bạch, Công ty Vimedimex đã chính thức gửi các Thông cáo báo chí ngày 25 tháng 02 năm 2020; Thông cáo báo chí ngày 28 tháng 4 năm 2020; Thông cáo báo chí ngày 16/06/2020 về vấn đề này và đã được nhiều cơ quan ngôn luận chính thống đăng tải công khai. “Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định các thông tin đã được công khai, cụ thể, rõ ràng và gửi đến các chủ thể có liên quan. Các cá nhân tự xưng danh là nhà đầu tư trong bài viết nêu trên đã có những phát ngôn hoàn toàn không chính xác về nội dung này”.

Về các công việc đang tiến hành tại Toà nhà Citilight, theo lãnh đạo Công ty Vimedimex, một số cá nhân cho rằng Công ty Vimedimex lấy lý do kiểm toán nhưng kiểm toán xong rồi vẫn tiếp tục không trả tiền là hoàn toàn không đúng sự thực. Bởi vì, các chủ thể tham gia góp vốn vào Toà nhà Citilight đang trực tiếp tham gia kiểm toán và biết rõ về nội dung công việc, hoạt động kiểm toán đang được tiến hành công khai, minh bạch và hợp pháp.

Kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, các đại diện theo uỷ quyền đã chính thức tham gia các hoạt động kiểm toán cùng với Công ty Vimedimex tại Toà nhà Citilight, thực hiện các hoạt động kiểm toán tại Toà nhà Citilight theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Công ty kiểm toán đang cùng Công ty Vimedimex tiến hành kiểm tra, xác định, làm rõ phần diện tích thương mại tại Toà nhà Citilight mà các chủ thể góp vốn được hưởng lợi ích từ việc khai thác; làm rõ lợi nhuận mà các chủ thể góp vốn đã thực tế được hưởng, so sánh đối chiếu với các hợp đồng góp vốn, các văn bản đã kí, trên cơ sở quy định của pháp luật tại từng thời điểm.

Để đảm bảo các hoạt động tuân thủ nghiêm túc yêu cầu và quy định của pháp luật, sau khi có kết quả báo cáo kiểm toán toàn diện, Công ty Vimedimex sẽ chính thức thực hiện các hoạt động cần thiết và hợp pháp để giải quyết cụ thể các vấn đề có liên quan đến Toà nhà Citilight, chủ động tổ chức đối thoại chi tiết, rõ ràng với các chủ thể góp vốn tại Tòa nhà Citilight.

Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định rằng các hoạt động kiểm toán Toà nhà Citilight đang được tiến hành công khai, minh bạch, hoàn toàn tuân thủ quy định của pháp luật.

Về việc tham gia hoạt động tố tụng tại Toà án nhân dân Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Công ty Vimedimex cho biết có ý kiến cho rằng Toà án nhân dân Quận 1 đã triệu tập nhưng Công ty Vimedimex vắng mặt không có lý do là hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì: Từ tháng 3 năm 2020 đến nay, có một vài cá nhân đã gửi đơn khởi kiện Công ty Vimedimex đến Toà án nhân dân Quận 1. Khi nhận được các văn bản của Toà án, Công ty Vimedimex đều có văn bản phản hồi và làm việc nghiêm túc. Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự, bị đơn trong vụ án dân sự có quyền được nguyên đơn cung cấp Đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo.

Tuy nhiên, tất cả các cá nhân khởi kiện đều vi phạm quy định này, không tôn trọng quyền của Công ty Vimedimex và không cung cấp cho Công ty Vimedimex bất kì giấy tờ, tài liệu nào có liên quan đến vụ kiện. Ngày 12/06/2020, căn cứ đơn rút lại toàn bộ yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn, Toà án nhân dân Quận 1 TPHCM đã ban hành Quyết định số: 102/2020/QĐST-DS đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 185/2020/TLST-DS ngày 13/03/2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng cho thuê văn phòng”.

“Vì vậy, Công ty Vimedimex khẳng định Công ty luôn thực hiện và tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của Công ty” – Thông cáo báo chí của Vimedimex khẳng định.

Về quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Vimedimex, theo lãnh đạo Công ty, là chủ thể tuyệt đối thượng tôn pháp luật, luôn quán triệt toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên nghiêm túc tuân thủ và chấp hành quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, Công ty Vimedimex luôn quán triệt các hoạt động tại Công ty theo quy định của pháp luật, thiện chí, hợp tác với khách hàng, đối tác và các chủ thể liên quan. Tuy nhiên, Công ty Vimedimex cũng kiên quyết không chấp nhận và dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín, hình ảnh của Công ty và các lãnh đạo, nhân viên của Công ty.

Hiện Công ty Vimedimex đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. 

Ngọc Anh
Cùng chuyên mục
TMS Grand City Phúc Yên - “Dự án đáng sống năm 2020”

TMS Grand City Phúc Yên - “Dự án đáng sống năm 2020”

(PLVN) - Ngày 9/7, Tập đoàn TMS đã vinh dự được ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI và ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng trao Chứng nhận “Dự án đáng sống năm 2020” cho Khu đô thị TMS Grand City Phúc Yên.

Đọc thêm

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành

Sẽ cố gắng hoàn thành nghị định hướng dẫn 3 đạo luật về đầu tư, kinh doanh trước thời điểm luật có hiệu lực thi hành
(PLVN)- Trả lời PLVN, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Vũ Đại Thắng cho biết, mặc dù số lượng Nghị định hướng dẫn các luật là khá lớn, song Bộ KH&ĐT cam kết cố gắng hoàn thành dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành trước thời điểm Luật có hiệu lực để Luật thực sự đi vào cuộc sống...

TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020

 TX. Ba Đồn (Quảng Bình): Kỳ vọng bứt phá thông qua Hội nghị đầu tư & phát triển năm 2020
(PLVN) - Ngày 11/7, tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, UBND thị xã phối hợp với Báo Công Thương tổ chức Hội nghị "Đầu tư & Phát triển Thị xã Ba Đồn 2020" nhằm đánh giá lại công tác thu hút đầu tư trên địa bàn thị xã Ba Đồn trong thời gian qua, hướng thu hút và các giải pháp để thu hút đầu tư hiệu quả trong thời gian tới.

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập

Thần thoại Ai Cập: Bí ẩn lời nguyền của Pharaoh Ai Cập
(PLVN) - Kim tự tháp là lăng mộ mà các vị vua Ai Cập cổ đại xây dựng cho mình. Kim tự tháp Ai Cập được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Mặc dù đã trải qua những tháng năm lịch sử kéo dài 4.000 năm, nhưng Kim tự tháp vẫn bao trùm một bức màn bí ẩn, tràn đầy những sắc thái thần bí.

Đòn hiểm

Đòn hiểm
(PLVN) - Mỹ quyết liệt nhất, nhưng cả Anh, Canada và Australia cũng thể hiện phản ứng rất gay gắt với Trung Quốc sau khi nước này bắt đầu có hiệu lực chính thức bộ luật mới thông qua về an ninh ở Hong Kong. 

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước

Đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước
(PLVN) - Ngày 11/7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và hãng Hàng không VietJet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Singapore đưa hơn 240 công dân Việt Nam từ Singapore về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, người cao tuổi, người ốm đau, người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch và quá cảnh từ các nước khác bị kẹt lại.

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh

Bệnh Bạch Hầu diễn biến phức tạp tại Tây Nguyên: Nguyên nhân và cách phòng tránh
(PLVN) - Trong thời gian gần đây, bệnh Bạch Hầu trở thành nỗi lo lắng của nhiều người dân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung và 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nói riêng khi  đã phát hiện hàng chục ca nhiễm bệnh… Trước những diễn biến phức tạp cũng như tính chất nguy hiểm của dịch bệnh người dân cần nắm nó nguyên nhân gây bệnh, triệu trứng và cách phòng tránh để tự bảo vệ người thân, gia đình mình.

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?

Vì sao người phương Tây cổ quan niệm ý nghĩa tháng sinh của mỗi người lại gắn với một loại đá quý?
(PLVN) - Theo quan  niệm của người phương Tây cổ, tháng sinh của mỗi người sẽ ứng với một loại đá quý và mang một ý nghĩa khác nhau. Bởi vậy, theo người cổ nhân Tây phương, đeo một món trang sức có gắn đá tháng sinh của mình không chỉ để làm đẹp mà còn ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của bạn.

Tiền Giang ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Tiền Giang ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
(PLVN) - Ngày 11/7 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) phối hợp cùng Bưu điện Việt Nam (BĐVN) tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với chủ đề: Cả nước chung tay thực hiện BHXH – BHYT toàn dân. Chương trình được tiếp sóng tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân

Hà Nội: Hơn một thập kỉ làm làm lãnh đạo, Bí thư Lê Cường vẫn chưa giải quyết giao đất dịch vụ cho người dân
(PLVN) - Bí thư Lê Cường liên tục thăng tiến và giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt của quận Hà Đông trong nhiều năm qua, vừa bị kỷ luật do thời gian làm phó Chủ tịch UBND quận này, để xảy ra một số sai phạm về trật tự xây dựng. Không những thế, với tư cách là người đứng đầu Cấp ủy, UBND quận qua các giai đoạn ông này chưa giải quyết ổn thỏa vấn đề giao đất dịch vụ cho người dân, dẫn đến khiếu nại vượt cấp, kéo dài.

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”

Phát Đạt đứng thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”
(PLVN) - Ngày 10/7/2020 tại GEM Center (TP HCM), Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (Hose: PDR) được vinh danh xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng “50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2019”, do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư và Công ty Chứng khoán Thiên Việt thực hiện thường niên. Đây là lần thứ 3 liên tiếp PDR nhận giải thưởng này. 

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬