Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp
(PLVN) - Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021, sáng 13/12, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Đoàn Kiểm tra số 134 của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.