Từ khóa: #Bà Rịa – Vũng Tàu: Tập trung giảm lượng án chuyển kỳ sau