10 SỰ KIỆN PHÁP LUẬT TIÊU BIỂU NĂM 2021

10 SỰ KIỆN PHÁP LUẬT TIÊU BIỂU NĂM 2021
(PLVN) - Việc bình chọn nhằm tổng hợp các sự kiện, chuỗi sự kiện pháp luật nổi bật, điển hình, có ảnh hưởng mạnh mẽ trong dư luận xã hội, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát về đời sống pháp luật, xây dựng thể chế cũng như thi hành pháp luật của đất nước trong một năm; góp phần hình thành dư luận ủng hộ, tôn vinh những sự kiện pháp luật tích cực, hình thành thái độ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; phê phán, lên án những sự kiện pháp luật tiêu cực...