Phụ cấp công vụ "bỏ sót" một số đối tượng viên chức?

Thứ Sáu, 11/5/2012 10:25 GMT+7

Theo Nghị định số 34/3012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức thì mức phụ cấp sẽ là 25%, trừ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị sự nghiệp…

Theo Nghị định số 34/3012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức thì mức phụ cấp sẽ là 25%, trừ công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị sự nghiệp…

Còn một số đối tượng viên chức không được hưởng phụ cấp công  vụ. Trong ảnh: Viên chức đang trợ giúp pháp lý cho người dân.  Ảnh minh họa
Còn một số đối tượng viên chức không được hưởng phụ cấp công vụ. Ảnh minh họa

Phụ cấp công vụ tăng thêm 15% từ ngày 01/5/2012

Đối tượng được phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hường cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung(nếu có) hoặc phụ cấp quân hàm là cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang.

Cụ thể là những đối tượng: cán bộ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; công chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định những người là công chức (không bao gồm công chức quy định tại Điều 11 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP); cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính nhà nước quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; người hợp đồng lao động trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội áp dụng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; không bao gồm người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu trong các tổ chức cơ yếu.

Bỏ sót đối tượng, hay điều chỉnh bằng văn bản khác?

Như vậy, đối tượng là công chức (người đứng đầu đơn vị), viên chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ không được hưởng phụ cấp công vụ 25%. Nếu cào bằng các đơn vị sự nghiệp công lập để không tính chế độ phụ cấp như trên thì chưa hợp lý vì có rất nhiều loại: đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ toàn bộ về biên chế và kinh phí, như: Phòng Công chứng (một số nơi); đơn vị sự nghiệp có thu một phần, như: Đài Truyền thanh cấp huyện (thu từ hợp đồng quảng cáo).

Tuy nhiên, cũng có những đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động hoàn toàn bằng ngân sách nhà nước, không có thu như Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thuộc Sở Tư pháp) được Nhà nước giao  thực hiện chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí (tư vấn pháp luật, đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hòa giải…) cho những người yếu thế  như: người nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ bị bạo hành gia đình, đối tượng chính sách…Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn tham mưu Sở, ngành chủ quản thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực của mình.

Hầu hết đội ngũ công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, được Nhà nước giao nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công của Nhà nước cho xã hội mà lại không được hưởng chế độ phụ cấp công vụ  là chưa hợp tình, hợp lý, nhất là những đơn vị Nhà nước phải đảm bảo 100% kinh phí hoạt động như Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước…

Chuyên viên (trình độ đại học) ở các đơn vị này nếu mới vào cơ quan đang trong chế độ tập sự thì được hưởng 85% mức lương khởi điểm (2,34), sau khi trừ các khoản đóng góp: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn chỉ còn lại 1.477.529 đồng; nếu hết tập sự thì được hưởng mức khởi điểm khá hơn một chút là 1.738.269 đồng, ngoài ra không còn hưởng bất kỳ một chế độ nào khác.

Để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập yên tâm công tác, phụ vụ nhu cầu của xã hội ngày càng tốt hơn, đề nghị Chính phủ nên phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập và sớm có quy định chế độ phụ cấp công vụ hay tương tự phụ cấp công vụ, đảm người lao động sống được bằng lương trong thời bão giá hiện nay.

Bùi Đức

 

Tin liên quan

Các tin khác