Sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992

Thứ Sáu, 4/6/2010 08:53 GMT+7

Năm 2011, xây dựng 22 dự án luật

Sáng 2/6, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011, Tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Ủy ban Kinh tế về Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

cc
Hiến pháp 1992 chuẩn bị tiếp tục sửa đổi, bổ sung

Dự kiến, năm 2011, sẽ có 22 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết được nằm trong chương trình chính thức; 12 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết thuộc chương trình chuẩn bị.

Đáng chú ý, Luật Thủ đô (đã được hoãn từ kỳ này) sẽ được chuyển sang cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám (tháng 10) và thông qua tại kỳ họp thứ chín (tháng 5/2011).

Đặc biệt, UBTVQH đã đề nghị bổ sung vào chương trình chuẩn bị dự thảo Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.

Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 sẽ được thảo luận ở tổ (ngày 4/6) và hội trường (14/6), trước khi thông qua vào ngày 18/6.

P.V

 

Tin liên quan

Các tin khác