Sớm hướng dẫn Luật Giám định tư pháp

Thứ Hai, 15/10/2012 08:12 GMT+7

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp; Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện các giải pháp sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập; các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm luật giám định tư pháp được triển khai thi hành một cách có hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 351/TB – VPCP, thông báo ý kiến Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Điều chỉnh thời hạn một số nhiệm vụ

Theo thông báo, sau khi nghe báo cáo của Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về tình hình triển khai, thực hiện Đề án, Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số địa phương năm 2012 của Ban Chỉ đạo, ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo nhất trí về cơ bản nội dung các dự thảo: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án, Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án năm 2012 của Ban Chỉ đạo.

Tuy nhiên, để phù hợp tình hình thực tiễn, phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo tổ chức vào đầu quý II/2013, do đó trong Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo cũng cần được điều chỉnh thời hạn thực hiện một số nhiệm vụ cho phù hợp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với Văn Phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn thiện, ký ban hành Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện Đề án. Đối với dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Ban Chỉ đạo, cần xác định cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2012 và quý I năm 2013 để Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao trong năm 2012 – 2013; hoàn thiện Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo trình Phó Thủ tướng – Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành trong tháng 10 năm 2012.

Ban hành quy chuẩn giám định ngành

Các Bộ Y tế, Công an, Tài chính, Xây dựng, TN&MT, KH&CN, KH&ĐT, Văn hoá, Thể thao và Du lịch được Phó Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành các quy trình, quy chuẩn giám định ở các lĩnh vực hoặc hướng dẫn áp dụng các quy chuẩn chuyên môn trong giám định tư pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành mình; bảng tổn hại sức khỏe dùng cho pháp y; phí giám định tư pháp và nhiều nội dung khác, phải hoàn thành trong quý I năm 2013.

Đặc biệt, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp kéo dài thời gian làm giám định cho các giám định viên pháp y, pháp ý tâm thần để khắc phục một bước tình trạng thiếu hút nguồn nhân lực trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; về lâu dài, cần có đề xuất, báo cáo Chính phủ giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho lĩnh vực giám định pháp y như các chính sách thu hút, ưu đãi đặc thù trong đào tạo, có mã ngành đào tạo riêng cho chuyên khoa pháp y, cải cách chế độ tiền lương, xây dựng ngạch bậc lương riêng, phụ cấp thâm niên, phụ cấp đặc thù… và các chế độ, chính sách khác cho giám định viên pháp y, pháp y tâm thần.

Sớm hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giám định tư pháp; Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện các giải pháp sắp xếp, củng cố, kiện toàn các tổ chức giám định tư pháp công lập; các Bộ, ngành và địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm luật giám định tư pháp được triển khai thi hành một cách có hiệu quả.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cần phát huy hơn nữa vai trò của Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện đề án có hiệu quả trên thực tế; phối hợp với các Bộ ngành liên quan rà soát, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo trong thời gian tới, bảo đảm hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

Tăng cường tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án, Kế hoạch của Chính phủ tại một số địa phương, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người thức hiện giám định tư pháp; kiểm tra việc chấp hành quy định về thủ tục trưng cầu, thức hiện giám định, đánh giá chất lượng kết luận giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp.

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận này, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 3 vào đầu quý II/2013.

Khắc phục nợ đọng tiền bồi dưỡng giám định

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan quan tâm chỉ đạo, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng tiền bồi dưỡng giám định, chi phí giám định của các cơ quan điều tra đối với các tổ chức cá nhân thực hiện giám định hoặc tham gia vào hoạt động giám định tư pháp trong Quý I năm 2013.

P.V

Tin liên quan

Các tin khác