Sẽ xây dựng bảng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp

Thứ Năm, 23/2/2012 12:10 GMT+7

Hôm qua (22/2), Bộ phận giúp việc Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp và thảo luận về việc xây dựng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và thống nhất Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Bộ phận giúp việc. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì cuộc họp.

Hôm qua (22/2), Bộ phận giúp việc Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc thực hiện việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã họp và thảo luận về việc xây dựng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và thống nhất Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Bộ phận giúp việc. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Kế hoạch về việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp, trong quý I/2012, Bộ phận giúp việc tập trung tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng và Đảng bộ Bộ Tư pháp xây dựng và ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trong năm 2012, các hoạt động của Bộ phận giúp việc cũng sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện có chất lượng và hiệu quả việc học tập chuyên đề ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” trong cơ quan Bộ và ngành Thi hành án dân sự. 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: ”Việc xây dựng Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp phải mang tính khái quát cao, căn cứ vào tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, bám sát lời dạy của Bác đối với ngành Tư pháp, phù hợp với Quy tắc Ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp”.

Thứ trưởng cũng mong muốn sau khi được ban hành, “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp sẽ trở thành chuẩn mực cho toàn ngành Tư pháp trong một giai đoạn cách mạng, là kim chỉ nam cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp học tập và làm theo”.

Theo dự kiến, dự thảo Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp sẽ được gửi lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trước khi trình Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp.

Hồng Thúy

Tin liên quan

Các tin khác