Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được thi tuyển công chức?

Thứ Tư, 16/6/2010 14:04 GMT+7

Mặc dù họ định cư ở nước ngoài, song họ vẫn là công dân Việt Nam, cho nên họ vẫn có quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam ở trong nước.

Chiều qua -15/6, thảo luận về Dự án Luật Viên chức tại tổ, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc quy định công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được tham gia dự tuyển làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

cc
Luật Viên chức được hy vọng sẽ có nhiều điểm mới

Một số ý kiến tán thành với quy định của Dự thảo Luật và cho rằng mặc dù họ định cư ở nước ngoài, song họ vẫn là công dân Việt Nam, cho nên họ vẫn có quyền, nghĩa vụ như công dân Việt Nam ở trong nước.

Hơn nữa, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay thì không có lý do gì ngăn cấm họ trở thành viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập ở trong nước, nhưng điều kiện tuyển dụng họ cần quy định chặt chẽ hơn.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác không đồng ý với quy định của Dự thảo Luật và cho rằng tuy hoạt động của viên chức chủ yếu mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ, song đây là một nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, đảm đương các nhiệm vụ được Nhà nước giao phó. 

Vì vậy,  không nên tuyển dụng công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài làm viên chức ở Việt Nam.

Trường hợp cần huy động chất xám, kỹ năng, khả năng chuyên môn, nghiệp vụ của người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào các hoạt động sự nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam thì có thể sử dụng các cơ chế khác như hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, chuyển giao công nghệ hoặc dưới hình thức hợp đồng…

Theo chương trình, Dự án Luật Viên chức sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường ngày 19/6.

PVNC

Tin liên quan

Các tin khác