Nghệ An xử lý loạt văn bản bị Bộ Tư pháp 'tuýt còi'

(PLVN) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp về Kết quả xử lý văn bản trái luật bị Bộ “tuýt còi” và biện pháp khắc phục cũng như xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức có liên quan.
Nghệ An xử lý loạt văn bản bị Bộ Tư pháp 'tuýt còi' Hình minh họa

Điểm danh” 8 văn bản trái luật

Trước đó, cuối năm 2018, Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ Tư pháp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) tại Nghệ An. Đoàn kiểm tra 260 văn bản do HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 30/8/2018, phát hiện có 9 văn bản do UBND tỉnh ban hành có nội dung (bao gồm cả thẩm quyền) không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. Trừ một văn bản trái luật đã được địa phương kịp thời sửa chữa trước khi Bộ “tuýt còi”, còn lại 8 văn bản sau: 

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn, quy định một số hành vi mà tổ chức cá nhân phải làm hoặc không làm (mang tính hạn chế cấm đoán) trong việc tổ chức cưới, việc tang và lễ hội không phù hợp với quy định pháp luật. 

Như: Tổ chức lễ cưới tại một địa điểm, trong một ngày; chỉ mời cơm trong gia đình, thân tộc và bạn bè đồng nghiệp thân thiết cùng cơ quan trực tiếp công tác với số lượng hạn chế và chỉ được mời không quá 600 khách; khi cưới hoặc lễ cưới cho con phải báo cáo với chính quyền nơi cư trú và thủ trưởng cơ quan nơi công tác về cách thức tiến hành việc cưới; người qua đời trong vòng 12 giờ phải khâm liệm và nhập quan; thành lập ban tổ chức lễ tang, bán ấn tính, đặt không quá 3 hòm công đức. 

Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 gây "tranh cãi" với nhiều điểm không phù hợp đã được sửa đổi, bổ sung thay thế
Quy định về không được đốt vàng mã tại quyết định này cũng không phù hợp với Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL. Quy định không được dùng loa nén vượt quá công suất 25W tại Quyết định 60/2016 không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của pháp luật. Khoản 2 Điều 5 Quyết định 60/2016 quy định Nghiêm cấm sử dụng vỉa hè, lòng đường vào việc cưới cũng chưa phù hợp với Nghị định 100/2013/NĐ-CP. 

Quyết định không phù hợp này đã được sửa đổi, bổ sung bằng Quyết định 02/2019 ngày 20/01/2019. 

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước chưa phù hợp đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quy định mở rộng đối tượng được ủy quyền thẩm quyền cho phép in, sao, chụp vật mang bí mật nhà nước thuộc độ Tối mật và Mật là chưa phù hợp với thông tư số 33/2017TT-BCA. 

Theo quy định của Thông tư số 33/2015/TT-BCA thì chủ tịch UBND tỉnh có thể ủy quyền cho giám đốc (hoặc tương đương) thẩm tuyền cho phép in, sao, chụp tài liệu, vật mang bí mật nhà nước độ Tối mật, Mật; và Chánh văn phòng, trưởng phòng hành chính hoặc trưởng một số cơ quan đơn vị có thẩm quyền in, sao, chụp tài liệu mang bí mật nhà nước độ Mật (không cho phép ủy quyền cho cấp phó).

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Nghệ An cũng chưa phù hợp với Nghị định số 02/2017NĐ-CP. Quyết định quy định Hội đồng kiểm tra cấp xã (không phân biệt đối với dịch bệnh hay thiên tai) đều có thành phần là Ban chỉ huy PCTT-TKCN. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 6 của Nghị định 02/2017/NĐ-CP thì chỉ Hội đồng kiểm tra đối với thiên tai mới có thành phần tham gia, phối hợp với Ban Chỉ huy pPCTT-TKCN (còn đối với dịch bệnh thì không có thành phần này trong Hội đồng). 

Vì vậy, Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND quy định Hội đồng kiểm tra cấp xã (không phân biệt dịch bệnh hay thiên tai) đều có thành phần là ban chỉ huy PCTT-TKCN là chưa phù hợp. Quyết định này đã được thay thế bằng Quyết định 03/2018 ngày 10/01/2018.

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 đã được thay thế do không phù hợp

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc ban hành quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm chưa hợp lý. Như việc quy định phải có bảng niêm yết giá bán thuốc BVTV và bán đúng giá niêm yết có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức không cần phải có bảng giá. Quyết định này cũng chưa phù hợp với Luật giá và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. Tại khoản 4 Điều 3 Quy định này nêu Trong trường hợp cửa hàng buôn bán nằm tỏng vùng có công bố dịch chỉ được bán các loại thuốc đặc hiệu do Sở NN&PTNT quy định là không có cơ sở pháp lý, hạn chế quyền của tổ chức cá nhân kinh doanh thuốc BVTV.

Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 06/10/2010 của UBND tỉnh Nghệ An quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Nghệ An. Khoản 2 Điều 1 Quyết định này quy định đối tượng áp dụng có Danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định cụ thể các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi của các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã chưa phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất triển khai chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có các nội dung quy định thu hồi dự án là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, không có quy định ngày có hiệu lực thi hành là không phù hợp. Hiện Sở Tư pháp đang hướng dẫn Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu, xây dựng văn bản trình UBND tỉnh ban hành quyết định bãi bỏ, thay thế bổ sung. 

Hiện còn hai Quyết định 31/2017 và 32/2017 về quy định đối tượng, mức thu, tổ chức thu và quản lý hạ tầng tại Khu công nghiệp Nam Cấm (Nghệ An) đang xin có thêm thời gian để sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Khó xác định lỗi

 Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, việc ban hành các văn bản QPPL trái luật, chưa phù hợp như trên chưa gây ra thiệt hại về vật chất hay tiêu cực; chủ yếu xuất phát từ đặc thù của tỉnh, với mong muốn thực hiện việc quản lý nhà nước tốt hơn, không vì mục đích vụ lợi hay cá nhân tổ chức cụ thể nào. Việc xây dựng văn bản QPPL về cơ bản được thực hiện đúng quy trình tại Luật ban hành văn bản QPPL và các văn bản hướng dẫn có liên quan; xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân, tổ chức là rất khó. Do đó, việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức chủ yếu bằng hình thức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản. 

Mặc dù, tại khoản 8, Điều 7 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 quy định “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản QPPL trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trach nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không đảm bảo về chất lượng, chậm tiến độ, không đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản QPPL được phân công thực hiện.

Tuy nhiên, việc xác định lỗi do hạn chế về năng lực hay nhận thức hay là cố tình vi phạm để xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong công tác tham mưu, ban hành băn bản cũng rất khó thực hiện. Vì vậy, hiện nay việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức chủ yếu là bằng hình thức họp kiểm điểm, rút kinh nhiệm trong công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản. 

Ngô Toàn

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?

Giao dịch thế chấp có bị vô hiệu không?
(PLVN) - Hỏi: Trường hợp giao dịch chuyển nhượng nhà đất bị vô hiệu nhưng bên nhận chuyển nhượng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất đó cho ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật. Vậy giao dịch thế chấp đó có bị vô hiệu không?

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày

Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân: Thành công khi anh kỹ sư dám nghĩ khác, bỏ lương “ngàn đô” về quê lái máy cày
(PLVN) - Đó là anh Trần Hữu Chung - Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp Trường Xuân (địa chỉ tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy, Nam Định). Với kỳ tích biến hơn 8 hecta đất chiêm trũng nhiễm phèn mặn, sản xuất kém hiệu quả thành vùng canh tác trù phú với các sản phẩm nông nghiệp sạch, anh Chung được mệnh danh là người mang lại sự đổi thay về tư duy sản xuất, tạo thu nhập ổn định cho nông dân địa phương, mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, bền vững, thân thiện với môi trường.

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check

5.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ VNPT Check
(PLVN) - Giải pháp xác thực nguồn gốc hàng hóa  VNPT Check do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghiên cứu và phát triển, đã được triển khai tại hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn quốc, với sản lượng tem lên đến hàng trăm triệu cái.
Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu

Quẳng gánh nặng tài chính tuổi cận kề hưu

(PLVN) - Việc có một kế hoạch hưu trí toàn diện tại thời điểm trước về hưu sẽ gúp người cao tuổi quẳng đi gánh lo chi phí chăm sóc sức khỏe, bệnh tật để an tâm “dưỡng già” và lên kế hoạch du lịch, nghỉ ngơi.

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn

Lâm Thao (Phú Thọ): Nhiều hộ dân tự ý đấu nối đường điện gây mất an toàn
(PLVN) - Theo phản ánh của người dân khu 4, xã Hợp Hải (huyện Lâm Thao, Phú Thọ) thì tại địa phương, một số hộ kinh doanh họp chợ trái phép đã tự ý đấu nối điện 3 pha, chạy thông qua cống đường bộ quốc lộ 32C, gây mất an toàn lưới điện và tiềm ẩn nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người dân. Nhiều người dân địa phương đã có ý kiến lên UBND xã nhưng đến nay, sự việc không được khắc phục

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ

Vụ 'Dự án chết yểu vì văn bản xác minh của CQĐT ở Khánh Hòa': Doanh nghiệp cầu cứu Chính phủ
(PLVN) - Lãnh đạo Công ty TNHH Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Ban Nội chính Trung ương vì cho rằng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đang cố tình gây khó khăn cho doanh nghiệp sau khi có Kết luận Thanh tra số 12681/KL-UBND (ngày 12/12/2018) của chính UBND tỉnh này.

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?

Vụ cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi tham gia đánh bài: Có dấu hiệu bị 'chìm xuồng'?
(PLVN) - Vụ việc hai lãnh đạo cùng 5 cán bộ Viện Quy hoạch thủy lợi (QHTL) tham gia đánh bài (bị quay clip) đã được Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) chỉ đạo xác minh, làm rõ và xem xét có hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Nhưng gần một năm qua, sự việc không những không được làm rõ mà còn có dấu hiệu bị “chìm xuồng”?
'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa

'Cô gái thành thị lạnh lùng' bất chấp tạo hóa

(PLVN) - Cuộc đời làm báo cho tôi vô số hạnh phúc, nhưng có lẽ được đi đến các vùng, miền của đất nước làm tôi hạnh phúc nhất. Tôi tự hào về đất nước tôi rằng, hiếm có nơi nào trên thế giới, tạo hóa, thiên nhiên ưu đãi đến thế. Tôi đã từng đến Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt... những nơi tạo hóa sinh ra các địa danh ấy để giàu, để đẹp.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Giảm thí sinh vẫn không bớt căng thẳng
(PLVN) -“Thay vì kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển học bạ 4 năm ở bậc THCS như năm học trước, kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay chỉ dựa vào kết quả thi tuyển của học sinh...”, bà Nguyễn Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD-ĐT) cho biết.  

TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân

TP HCM yêu cầu không thu phí đối với người nhà bệnh nhân
(PLVN) - Ngày 21/4, PGS.TS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết Sở Y tế Thành phố đã có buổi họp bàn và thống nhất phương thức triển khai các dịch vụ tiện ích cho thân nhân người bệnh tại các bệnh viện, trong đó yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không thu phí đối với thân nhân người bệnh.

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'

Đường dây buôn lậu máy lạnh tại TP HCM: Người cầm đầu bất ngờ… tâm thần, người làm công 'gánh đủ'
(PLVN) - Sau khi đường dây buôn lậu bị phát hiện, người cầm đầu bỗng dưng bị tâm thần nên chưa bị truy tố, xét xử. Hai người làm công nhận nhiệm vụ từ người “tâm thần” đi khai thuế, nộp thuế hải quan thì bị tạm giam, gánh chịu hậu quả. “Tâm thần” nhưng biết cầm đầu, thu lợi và biết bỏ trốn khi bị phát hiện buôn lậu.

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm

Hà Nội: Tỷ lệ hòa giải thành tăng qua từng năm
(PLVN) - Sau 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở Hà Nội đã đi vào nền nếp, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, kiện toàn, tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đều tăng... Đặc biệt, mô hình “Tổ hòa giải 5 tốt” đã phát huy hiệu quả tích cực.
Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An

Khởi tố vụ 700kg ma túy đá tại Nghệ An

(PLVN) - Liên quan đến vụ bắt giữ 700 kg ma túy đá, ngày 21/4, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi: vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm, cưỡng đoạt tài sản.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%