Một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp triển khai công tác năm 2019

(PLVN) - Sáng 30/1, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác quốc tế. Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Cũng trong ngày, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Bộ và Vụ thi đua – khen thưởng, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia.

Tăng cường hơn nữa quản lý hợp tác nước ngoài về pháp luật

Báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác quốc tế, Quyền Vụ trưởng Nguyễn Hữu Huyên cho biết, trong năm 2018, Vụ đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thúc đẩy các hoạt động đối ngoại của Bộ, ngành Tư pháp theo hướng đưa hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác pháp luật trên bình diện đa phương khu vực và toàn cầu. Đặc biệt Vụ đã xây dựng, đàm phán mới 18 văn kiện hợp tác với các đối tác, trong đó đã ký kết 9 Thỏa thuận hợp tác cấp Bộ, 6 Chương trình, kế hoạch hợp tác cấp Bộ, 2 văn kiện hợp tác khác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu pháp luật.

 Bên cạnh đó, Vụ Hợp tác quốc tế cũng phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đẩy mạnh việc thực hiện hơn 30 bản Thỏa thuận hợp tác đã ký với các đối tác song phương thông qua nhiều hình thức đa dạng như: trao đổi đoàn công tác, trao đổi ấn phẩm, tài liệu pháp luật, phối hợp tổ chức các hội thảo…Trong năm 2018, Vụ đã nỗ lực đưa hợp tác song phương trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp phát triển lên tầm cao mới với điểm nhấn thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác đặc biệt với CHDCND Lào, đối tác chiến lược với Nhật Bản, Pháp; tích cực đàm phán và hoàn thành các thủ tục tiếp nhận và triển khai thực hiện 9 dự án, phi dự án, góp phần bổ sung nguồn lực cho các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.công tác hợp tác quốc tế lan tỏa xuống địa phương…

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, như không chỉ tập trung vào các dự án có kinh phí hỗ trợ mà cần tìm hiểu thêm các dự án mang lại những chuyên gia, kinh nghiệm; chú trọng hợp tác trong việc đào tạo vì nguồn nhân lực là cốt lõi trong việc đẩy mạnh công tác chuyên môn…

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Lê Thành Long biểu dương và cảm ơn những cố gắng, nỗ lực của Vụ Hợp tác quốc tế vào thành tích chung của Bộ, ngành như chỉnh lý, điều chỉnh, bổ sung, thực hiện tốt Kế hoạch đối ngoại của Bộ; hợp tác song phương và đa phương đều có những điểm nhấn thiết thực, cụ thể, đặc biệt là Dự án ODA và Dự án EU JULE; đã có sự chuyển biến tích cực trong việc tăng cường quản lý hợp tác nước ngoài về pháp luật.


  Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn liên quan đến việc thực hiện quản lý hợp tác về pháp luật như các định hướng, chuẩn bị dài hơi vẫn chưa chủ động, còn nhiều hạn chế; chưa có chuyên gia mũi nhọn trong các công tác hợp tác quốc tế...

Nhấn mạnh hợp tác pháp luật là một vấn đề nhạy cảm, Bộ trưởng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế tiếp tục thực hiện nghiêm Đường lối, chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, đặc biệt là trong công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục định hướng hợp tác cho năm 2020 phù hợp với tình hình cụ thể và nhu cầu sắp tới của Bộ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng yêu cầu cần có chuyên gia thành thạo ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, Pháp, Lào và Trung Quốc; giảm ký các thỏa thuận không khả thi và tìm giải pháp khác nhau để thực hiện các thỏa thuận đã ký; đa dạng hóa nguồn lực để thực hiện, nhất là trong các hoạt động công chứng và thừa phát lại; tiếp tục hoàn thiện quản trị nội bộ; duy trì mối quan hệ tốt với các cơ quan ngoài…

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt công tác của Bộ, ngành

Tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Văn phòng Bộ và Vụ thi đua – khen thưởng có Thứ trưởng Trần Tiến Dũng, nguyên Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Kim Tinh, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cả hai đơn vị.

Trong năm 2018, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, ngành, ban hành đúng tiến độ Công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện tốt, chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phục vụ Bộ trưởng tham dự kỳ họp thứ 5, 6 Quốc hội khóa XIV cũng như phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự của phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp thường kỳ của Chính phủ được thực hiện tốt, nhất là đối với các hoạt động trả lời chất vấn của Bộ trưởng.

Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện đều đặn. Công tác tổ chức hành chính, lưu trữ, thư viện tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác đội xe, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, chưa xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh.

Tuy nhiên, công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng Bộ còn có việc chưa được sâu, chưa bao quát, mặc dù đã đôn đốc thường xuyên nhưng tỷ lệ hoàn thành văn bản, đề án thuộc thẩm quyền hoặc liên tịch ban hành của Bộ còn thấp. Việc kiện toàn tổ chức các đơn vị thuộc Văn phòng còn chậm, nhân sự chưa được bổ sung đầy đủ. Việc sửa chữa phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác trong một số trường hợp chưa được kịp thời. Ứng dụng chữ ký số, ứng dụng công nghệ thông tin chưa đạt được như mong muốn.

Đối với Vụ Thi đua – khen thưởng, trong năm 2018, Vụ đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác của đơn vị như xây dựng, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các văn bản, đề án về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành; tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua, từ phát động phong trào thi đua đến đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, lựa chọn, bình xét, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác; tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội đồng, Thường trực Hội đồng Thi đua – khen thưởng ngành Tư pháp.

Tuy nhiên, việc tổ chức kiểm tra thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cơ quan đơn vị trong Ngành còn chưa thường xuyên, kịp thời. Một số nhiệm vụ mặc dù được triển khai tổ chức thực hiện sớm nhưng chưa đáp ứng kịp thời tiến độ đã đề ra, nhất là trong công tác tham mưu ban hành thể chế, các văn bản về thi đua, khen thưởng của Ngành.

Đánh giá cao những thành tích cũng như công tác phối hợp của hai đơn vị trong năm 2018, đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã đề xuất Văn phòng Bộ quan tâm hỗ trợ cho các đơn vị về cơ sở vật chất, hướng dẫn trong công tác kế hoạch – tài chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú ý kiện toàn tổ chức cán bộ… Đối với Vụ Thi đua – khen thưởng, các ý kiến đề xuất Vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để công tác thi đua – khen thưởng đi vào thực chất, hiệu quả; chọn điểm nhấn trong thi đua ở từng đơn vị…


 Thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – khen thưởng đã đạt được trong năm 2018 đã đem lại những kết quả thiết thực, cụ thể, đóng góp vào thành công chung của Bộ, ngành Tư pháp.

Qua đó, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2019, công tác tham mưu tổng hợp của Văn phòng Bộ cần chuyên sâu hơn nữa, đảm bảo tính nhịp nhàng và điều phối chung trong toàn ngành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là  đảm bảo triển khai chữ ký số cho khắp các đơn vị thuộc Bộ; chú trọng kiện toàn tổ chức cán bộ và quan tâm hơn tới đời sống của cán bộ công chức…

Đối với Vụ Thi đua - khen thưởng, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục triển khai bài bản, kịp thời các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua của Bộ, ngành; ban hành tiêu chí thi đua cho các Sở Tư pháp sớm và đảm bảo cụ thể, chính xác, bám sát trọng tâm của Bộ, có tính phân loại cao; hoàn thành thí điểm tiêu chí xếp hạng các đơn vị thuộc Bộ; nâng cao vai trò tham mưu trong công tác thi đua, nhất là trong khen thưởng đột xuất…

Vì mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân

Báo cáo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Trung tâm Lý lịch tư pháp (LLTP) quốc gia, Phó Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia Phạm Quang Đại cho biết, trong năm 2018, Trung tâm đã phát huy được mọi nguồn lực và trí tuệ tập thể, đoàn kết, thống nhất đơn vị để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Công tác xây dựng văn bản, đề án, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm tra chuyên liên ngành được thực hiện thường xuyên.

Bên cạnh đó, Trung tâm LLTP quốc gia luôn chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết các khó khăn về nguồn nhân lực, tài chính trong công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu LLTP. Việc cấp phiếu LLTP tại Trung tâm LLTP quốc gia luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt là tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác LLTP tại địa phương; tập trung tra cứu, xác minh hỗ trợ Sở Tư pháp cấp Phiếu LLTP bảo đảm đúng và sớm thời hạn luật định.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm LLTP quốc gia đã đạt được trong năm 2018 đồng thời chỉ ra những khó khăn, hạn chế như một số Đề án văn bản còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung; hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn địa phương chưa thực sự hiệu quả, chưa giải quyết triệt để được vấn đề; vẫn còn chậm trễ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu LLTP…


 Trong năm 2019, Thứ trưởng đề nghị Trung tâm LLTP quốc gia hướng các nhiệm vụ trọng tâm vào việc khắc phục những tồn tại, hạn chế để làm tốt hơn công việc. Đặc biệt, cần lưu ý có những giải pháp để xử lý thông tin LLTP còn tồn đọng; tập trung nguồn lực để hoàn thành đề án văn bản; tiếp tục tổng kết, nghiên cứu trong nước cũng như quốc tế để hoàn thiện pháp luật, trong đó có Luật LLTP; tăng cường quản lý nhà nước cần xác định địa bàn, cơ quan; kết luận thanh tra, kiểm tra cần được nhân rộng, chia sẻ nhiều hơn cho các địa phương khác; xây dựng cơ sở dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin…

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu cần phải chú trọng vào việc đổi mới lề lối, cách thức đối với công việc, mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, phục vụ quản lý nhà nước, cơ quan tố tụng để làm sao tiết kiệm, giảm bớt chi phí; tiếp tục chia sẻ trách nhiệm, thảo luận, thống nhất với nhau về ý tưởng, mục đích, định hướng để cán bộ công nhân viên có thể phối hợp tốt hơn, chủ động hơn…

Phương Mai
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi: “Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh”

Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi: “Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh”

(PLVN) - Hôm nay, kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019), tự hào về chặng đường đã qua, nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Toàn hệ thống sẽ làm gì để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao? Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi.

Đọc thêm

'Thủ trưởng không thích là thua'

'Thủ trưởng không thích là thua'
(PLVN) - Sáng 18/7, ngành Thanh tra tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Câu chuyện 30 năm trước đây lại được nhắc lại và hình như năm nào trong suốt thời gian ấy đều nhắc. Đó là câu trả lời làm sao hoạt động thanh tra có hiệu lực, hiệu quả.
Loading...

Dự báo tình hình để tham mưu trúng và đúng

Dự báo tình hình để tham mưu trúng và đúng
(PLVN) - Sáng 18/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì làm việc với Sở Ngoại vụ TP về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo. 

Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi: “Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh”

Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi: “Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh”
(PLVN) - Hôm nay, kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2019), tự hào về chặng đường đã qua, nhưng các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Toàn hệ thống sẽ làm gì để tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao? Báo Pháp luật Việt Nam đã phỏng vấn Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Mai Lương Khôi.

Công tác khoa giáo đừng “chạy theo nói lại”

Công tác khoa giáo đừng  “chạy theo nói lại”
(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hôm qua (18/7), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng muốn phát triển bền vững suy cho cùng phải bảo đảm các vấn đề môi trường và xã hội. 
Xả triệu mét khối nước vào sông Tô Lịch - như muối bỏ biển?

Xả triệu mét khối nước vào sông Tô Lịch - như muối bỏ biển?

(PLVN) - Giai đoạn cuối của quá trình thí điểm công nghệ Nano - Bioreacto Nhật Bản để xử lý ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch, Công ty Thoát nước Hà Nội xả hơn 1 triệu mét khối nước từ Hồ Tây ra khu vực này. Tuy nhiên, việc xả nước này bị cho là chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Không để gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo

Không để gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo
(PLVN) - Cuối năm 2018, cả nước còn trên 16 nghìn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Đây thực sự là điều trăn trở khi mà chủ trương của Đảng và Nhà nước là không để người có công sống dưới mức sàn an sinh xã hội. 

Tự hào chặng đường 73 năm thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019)

Tự hào chặng đường 73 năm thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2019)
(PLVN) - Nhìn lại chặng đường 73 năm qua, có thể nói, những thành tựu đã đạt được là sự nỗ lực hết mình của các thế hệ Cán bộ công chức viên chức Thi hành án dân sự (THADS) qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý Nhà nước.
Chuyện về ông “Hùng cá”

Chuyện về ông “Hùng cá”

(PLVN) - Công ty TNHH Hùng Cá là một trong các doanh nghiệp (DN) thủy sản có nhiều đóng góp nổi bật trong sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Đồng Tháp. Xuất phát từ nền tảng ban đầu là nuôi thủy sản, sau hàng chục năm tích lũy kinh nghiệm nuôi cá tra và cá basa, đến ngày nay Hùng Cá đã trở thành  một trong những thương hiệu mạnh của ngành thủy sản Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em: Cần đi vào thực tiễn, giám sát ngay tại chỗ

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em: Cần đi vào thực tiễn, giám sát ngay tại chỗ
(PLVN) - Chiều ngày 18/7, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” đã họp phiên thứ nhất. Qua thảo luận, các đại biểu đề nghị đoàn giám sát cần đi vào thực tiễn, không nên chỉ nghe báo cáo, đồng thời cần thực thi quyền hạn giám sát ngay tại chỗ.

Cộng hưởng sức mạnh khẳng định hiệu quả vốn chính sách ở Tây Ninh

Cộng hưởng sức mạnh khẳng định hiệu quả vốn chính sách ở Tây Ninh
(PLVN) - Qua hơn 16 năm thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ, được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đi vào ổn định và từng bước phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại địa phương.

Quảng Nam: Báo động tình trạng nợ BHXH và bội chi quỹ BHYT

Quảng Nam: Báo động tình trạng nợ BHXH và bội chi quỹ BHYT
(PLVN) - Luôn vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) ở mức cao, trên 36.000 lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tính đến hết tháng 6/2019, tổng số nợ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn tới 201 tỷ đồng…

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%