“Luôn tập trung cao, quyết liệt xử lý văn bản“

(PLO) - Trải qua 15 năm xây dựng và trưởng thành, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, trở thành một “công cụ” mạnh của Bộ, ngành Tư pháp. Nhân dịp Cục tròn 15 năm tuổi, phóng viên Báo PLVN có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Đồng Ngọc Ba (ảnh) về những hoạt động trong thời gian qua.
“Luôn tập trung cao, quyết liệt xử lý văn bản“

“Kịp thời, chính xác, quyết liệt”

Ông có thể chia sẻ một số kết quả đạt được trong công tác kiểm tra văn bản (VB) thời gian qua?

- Thời gian qua, kế thừa những thành tích đã đạt được của các thế hệ lãnh đạo, công chức của Cục gây dựng, Cục Kiểm tra VBQPPL không ngừng đổi mới về nhiều mặt. Hiện Cục đang triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới về tổ chức và hoạt động theo Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt, tạo được chuyển biến tích cực trên các mặt công tác về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất VB và pháp điển. Kết quả đạt được đã phản ánh chất lượng công tác kiểm tra VB từng bước được nâng lên, ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu. 

Về quản lý nhà nước, chúng tôi chú trọng thực hiện vai trò đầu mối của Cục trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc sát sao các bộ, ngành, địa phương thực hiện trách nhiệm tự kiểm tra và kiểm tra VB theo thẩm quyền. Trong hoạt động nghiệp vụ, chúng tôi có nhiều đổi mới về cách thức tổ chức công việc, phân công công việc hợp lý, rõ người, rõ việc theo hướng “chuyên sâu”, “chuyên quản”, đề cao trách nhiệm kiểm tra VB với tinh thần “kịp thời, thận trọng, chính xác, quyết liệt”. 

Nhờ đó, kết quả kiểm tra, xử lý VB nâng lên rõ rệt. Đơn cử năm 2017, Cục đã tiến hành kiểm tra 5.848 VB của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền cấp tỉnh (tăng 98% so với cùng kỳ năm 2015 và 69% so với cùng kỳ năm 2016); phát hiện 157 VB trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền (tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2016).

Số VB trái pháp luật được xử lý đúng thời hạn tăng từ 29% (năm 2015, 2016) lên 47% (năm 2017). Việc phát hiện, kiến nghị xử lý VB trái pháp luật đã đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, khả thi của hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cá nhân, tổ chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vậy có những bất cập nào cần khắc phục không, thưa ông? 

- Bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra VB hiện nay vẫn còn những hạn chế như việc phát hiện một số VB trái pháp luật còn chưa kịp thời, vẫn còn trường hợp VB trái pháp luật được áp dụng gây hậu quả, báo chí phản ánh; một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, xử lý VB; việc xem xét, xử lý trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành VB trái pháp luật và khắc phục hậu quả do VB trái pháp luật gây ra còn gặp khó khăn, nhiều trường hợp chưa thực hiện được… Một thực tế rất đáng quan tâm là việc ban hành VB không bảo đảm tính hợp pháp tại các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa có xu hướng giảm. 

Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Về chủ quan, nhận thức của một số cơ quan về công tác ban hành, tự kiểm tra VB còn chưa đầy đủ; việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành VB, nhất là đánh giá tác động, lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp trong một số trường hợp còn chưa thực chất...

Về mặt khách quan, VB do cấp bộ và cấp tỉnh ban hành có xu hướng tăng cùng với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội mới, phức tạp nảy sinh, nhất là trong lĩnh vực kinh tế; kiểm tra VB là công việc khó, phạm vi tác động rộng, trong khi các điều kiện bảo đảm về con người, kinh phí và cơ sở vật chất còn hạn chế; quy định về xem xét, xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức đã tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành VB trái pháp luật còn chưa đầy đủ, cụ thể.

Theo ông, giải pháp thời gian tới là gì?

- Để khắc phục những hạn chế, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò đầu mối của Cục Kiểm tra VBQPPL trong việc kết nối hệ thống, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan kiểm tra VB trong cả nước, nhất là tổ chức pháp chế các bộ, ngành và Sở Tư pháp các địa phương thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra VB; 

Thứ hai, tập trung nguồn lực để thực hiện kiểm tra kịp thời các VB thuộc trách nhiệm được giao. Xác định lĩnh vực trọng tâm ưu tiên kiểm tra VB gắn với giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tập trung vào các lĩnh vực như bảo vệ quyền con người, quyền công dân, hoàn thiện thể chế thị trường, tuân thủ điều ước quốc tế để thúc đẩy tiến trình hội nhập...; kiểm tra kịp thời, ưu tiên kiểm tra VB thuộc lĩnh vực trọng tâm ngay sau khi được ban hành, tiến tới các VB đều được kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trước thời điểm có hiệu lực thi hành; 

Thứ ba, thực hiện tốt công tác phối hợp, bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác kiểm tra VB với công tác soạn thảo, thẩm định VB, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, hình thành cơ chế đồng bộ trong việc theo dõi, phát hiện, xử lý VB trái pháp luật, góp phần tăng cường năng lực phản ứng chính sách, nhất là những tình huống VB sai có tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội; 

Và cuối cùng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả Phần mềm hỗ trợ kiểm tra VB; khai thác hiệu quả tiện ích của Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Công báo điện tử để cập nhật và thực hiện kiểm tra kịp thời các VB thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Không đơn thuần phát hiện và kiến nghị xử lý quy định trái luật

Với tư cách người đứng đầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ “gác cổng” VB, ông có những trăn trở nào?

- Từ góc độ thực hiện nhiệm vụ của cơ quan kiểm tra VB, việc phát hiện được nhiều VB trái pháp luật là kết quả tích cực, nhất là đã kịp thời ngăn chặn, hạn chế được những tác động tiêu cực về kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra VB thời gian qua cho thấy tình trạng ban hành VB trái pháp luật vẫn còn nhiều, thậm chí một số lĩnh vực, địa bàn có chiều hướng gia tăng. Đây là nỗi trăn trở lớn của những người làm công tác pháp luật, làm sao để không còn việc ban hành VB pháp luật sai, phải “tuýt còi”, phải xử lý. Việc này là hết sức cần thiết, cấp bách, nhưng với tình hình thực tế nước ta hiện nay, để làm được việc này vẫn còn nhiều khó khăn.

Nhận thức rõ vấn đề này, thời gian qua, chúng tôi luôn tiếp cận công việc kiểm tra VB không đơn thuần chỉ là phát hiện và kiến nghị xử lý những quy định trong VB cụ thể, mà đồng thời chú trọng việc giúp cơ quan có VB trái pháp luật nhận thức rõ sai sót để tự xử lý; cảnh báo những vi phạm thường gặp, phân tích rõ nguyên nhân để tránh việc tiếp tục ban hành quy định sai phạm.

Chúng tôi cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm, nhận thức đầy đủ về nội dung, yêu cầu của công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra VBQPPL; cần nhận thức rằng VBQPPL là bộ phận cốt lõi của thể chế, tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó cần ưu tiên bố trí các điều kiện bảo đảm chất lượng của VB, nhất là tăng cường năng lực đội ngũ công chức và kinh phí cho công tác VB; thực hiện đúng quy định và đảm bảo chất lượng quy trình xây dựng VB.

Có thể nói một trong những khía cạnh “nóng” của công tác kiểm tra VB  là việc xử lý những VB có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về nội dung và thẩm quyền. Ông có thể đánh giá ra sao về việc xử lý những VB này thời gian qua?

- Đúng vậy, trong công tác kiểm tra VB, vấn đề có tính cốt lõi, cần phải chú trọng thường xuyên là xử lý VB trái pháp luật, nhất là đối với những VB trái pháp luật tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thời gian qua, Lãnh đạo Bộ Tư pháp luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao vấn đề này. 

Cục Kiểm tra VBQPPL luôn tập trung cao, đôn đốc quyết liệt việc xử lý VB. Qua theo dõi cho thấy, thời gian qua đa số các bộ, ngành, địa phương đã nghiêm túc xem xét, xử lý nội dung trái pháp luật của VB theo đúng quy định. Tuy vậy, vẫn còn nhiều VB có nội dung trái pháp luật được xử lý không đúng hình thức hoặc chậm xử lý (theo quy định hiện hành, VB trái pháp luật phải được cơ quan, người ban hành xử lý trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan kiểm tra VB). 

Để khắc phục hạn chế, tăng cường hiệu quả xử lý VB trái pháp luật, chúng tôi đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp theo Đề án được Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt đã nêu ở trên. Trong đó tập trung theo dõi sát, đôn đốc quyết liệt, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý VB trái pháp luật, nhất là những trường hợp nội dung VB trái pháp luật xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước, xã hội.

Đồng thời công khai kết quả kiểm tra, xử lý VB theo quy định; tăng cường kiến nghị việc xem xét, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức đã tham mưu soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, ban hành VB trái pháp luật; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả kiểm tra, xử lý VB trái pháp luật và kiến nghị biện pháp xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Cảm ơn ông và chúc công tác kiểm tra VB tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa!

 

 

 

Hoàng Thư (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

(PLVN) - Ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) Đặng Thanh Sơn đã có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện một số bộ, ngành liên quan nhằm triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp (hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh) năm 2019.

Đọc thêm

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm
(PLVN) - Ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) Đặng Thanh Sơn đã có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện một số bộ, ngành liên quan nhằm triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp (hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh) năm 2019.

Giá như anh chị biết thương đứa em tật nguyền!

Giá như anh chị biết thương đứa em tật nguyền!
(PLVN) - Trong quá trình hành nghề, Luật sư (LS) Nguyễn Đình Thuận gặp không ít những câu chuyện đau lòng từ các vụ án mà mình tham gia. Tuy nhiên, có một vụ án mà ông mãi day dứt không yên, luôn làm ông suy nghĩ về đạo lý, mối thâm tình ruột thịt bị xói mòn. 

Thủ tục thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị thất lạc

Thủ tục thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội khi bị thất lạc
(PLVN) - Bạn đọc Nguyễn Ngọc Khánh (Cao Bằng) hỏi: Trước đây, tôi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và đã được cấp sổ BHXH. Hiện nay tôi đang trong thời gian nghỉ việc nhưng bị mất sổ BHXH. Vậy, tôi có thể đề nghị cấp lại sổ BHXH ở đâu? Hồ sơ thủ tục gồm những giấy tờ gì? Thời gian cấp lại là bao lâu?

Trẻ em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm: Phạt ai?

Trẻ em ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm: Phạt ai?
(PLVN) - Dù các phương tiện thông tin đại chúng và nhà trường đã nỗ lực tuyên truyền, nhưng nhiều trẻ em từ 06 tuổi ngồi trên xe máy vẫn không đội mũ bảo hiểm. Bên cạnh ý thức kém về an toàn trong giao thông đường bộ, nhiều người lớn không hề có kiến thức về việc hành vi đó vi phạm pháp luật như thế nào. Luật sư Lê Thu Hiền (Công ty Luật Kim Minh Châu, Đoàn Luật sư Hà Nội) tư vấn về vấn đề này.

11 nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức cán bộ và pháp luật hình sự - hành chính

11 nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức cán bộ và pháp luật hình sự - hành chính
(PLVN) - Mới đây, Lãnh đạo Bộ đã phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính và Vụ Tổ chức cán bộ. Theo đó, đã thông qua rất nhiều nhiệm vụ cụ thể cho 2 đơn vị, đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực pháp luật hình sự - hành chính và 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức cán bộ.
Nghi vấn chiếm giữ căn nhà đồng thừa kế: “Tôi bị tín dụng đen “gí” quá nên mới đánh liều”

Nghi vấn chiếm giữ căn nhà đồng thừa kế: “Tôi bị tín dụng đen “gí” quá nên mới đánh liều”

(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, bà Nguyễn Ngọc Trâm (SN 1977) có đơn phản ánh căn nhà số 92/2, đường Trường Sa (phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM) là tài sản đồng thừa kế của bà và em trai Nguyễn Minh Trí (SN 1980). Mới đây em trai bà lén mang đi “cầm cố” cho ông Nguyễn Trần Tấn Phát (SN 1984) và bà Lê Đoan Trang Mai Hà (SN 1984, được cho là vợ chồng).

Già làng Cơ Tu hé lộ sức mạnh của bùa hộ mệnh nanh heo rừng

Già làng Cơ Tu hé lộ sức mạnh của bùa hộ mệnh nanh heo rừng
(PLVN) - Với đồng bào dân tộc miền núi Quảng Nam, heo rừng là loài động vật có sức mạnh và gần gũi với con người. Không những mang giá trị văn hóa, chiếc nanh heo còn là “bùa hộ mệnh” vô cùng quý giá mà người dân nào cũng muốn đeo trên người hay cất giữ trong nhà.

“Bông hồng thép” vẫn nở hoa dù… ung thư vú “gọi tên”

“Bông hồng thép” vẫn nở hoa dù… ung thư vú “gọi tên”
(PLVN) - Chồng mắc bệnh nan y, hai con nhỏ thơ dại... chị Nguyễn Thị Hương (SN 1967, ở Thanh Xuân, Hà Nội) hơn 20 năm qua vốn đã trở thành trụ cột của gia đình. Bởi vậy, khi biết bản thân mắc ung thư vú, bầu trời đối với chị dường như sụp đổ. Nhưng suốt 7 năm qua, chị Hương chưa một lần cho phép bản thân gục ngã.

Người dân mòn mỏi chờ di chuyển bãi rác ô nhiễm

Người dân mòn mỏi chờ di chuyển bãi rác ô nhiễm
(PLVN) - Bãi rác thôn Ghép (xã Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang) chỉ có diện tích vài trăm m2 nhưng phải “cõng” khối lượng rác thải khổng lồ từ hầu hết các thôn trên địa bàn xã. Tại đây không có biện pháp xử lý rác triệt để khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí một số gia đình phải gửi con nhỏ đi nơi khác để tránh ô nhiễm.
Những nghệ sĩ thành công lặng lẽ

Những nghệ sĩ thành công lặng lẽ

(PLVN) - Làng giải trí là một thế giới đầy hào quang nhưng cũng đầy khốc liệt, nơi mà người ta sẩy chân là đánh mất mình, đi chậm lại bị vượt qua, cũ đi là bị đào thải. Nhưng ngạc nhiên thay, đó cũng là nơi dung chứa những nghệ sĩ đầy giản dị, không dặm phấn thêu hoa cho chính mình, nhưng vẫn có chỗ đứng bền bỉ trong lòng khán giả.

Người thầy gieo mầm xanh nơi vùng cao

Người thầy gieo mầm xanh nơi vùng cao
(PLVN) - Đã gần 40 năm kể từ ngày bước chân lên vùng miền núi Nam Đông dạy học, thầy giáo, Nhà giáo ưu tú Lê Quang Thẩm, nay là Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã “gieo” con chữ cho các học sinh vùng dân tộc thiểu số huyện miền núi Nam Đông. 

Thanh tra chính phủ kết luận về mua bán đất công tại Đà Nẵng

Thanh tra chính phủ kết luận về mua bán đất công tại Đà Nẵng
(PLVN) - Ngày 22/2, UBND TP Đà Nẵng xác nhận Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam đã ký kết luận thanh tra “Việc chuyển đổi nhà, đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn TP Đà Nẵng”, qua đó chỉ ra nhiều sai phạm của các cá nhân, tổ chức.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%