Khánh Hòa: Công tác hành chính tư pháp năm 2017 đạt nhiều kết quả nổi bật

Thứ Tư, 6/12/2017 07:00 GMT+7
(PLO) -Năm 2017, công tác hành chính tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu thực hiện đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. 

Có được những kết quả nói trên là do Đảng ủy Sở và Ban Giám đốc đã quan tâm chỉ đạo sát sao; đội ngũ công chức Phòng Hành chính tư pháp (Sở Tư pháp) luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, không ngừng cải tiến lề lối làm việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong lĩnh vực hộ tịch, UBND cấp xã trên địa bàn đã thực hiện đăng ký khai sinh 23.089 trường hợp; đăng ký lại khai sinh 7.876 trường hợp; đăng ký khai tử 7.588 trường hợp; đăng ký kết hôn 11.161 trường hợp. UBND cấp huyện thực hiện đăng ký khai sinh cho 138 trường hợp; đăng ký khai tử cho 38 trường hợp; đăng ký kết hôn cho 479 trường hợp. Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch tiếp tục được đẩy mạnh, tất cả các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh đã chính thức triển khai áp dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau gần 01 năm thực hiện, hoạt động này tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã dần đi vào ổn định.

Sở Tư pháp đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) thường xuyên hỗ trợ các địa phương trong quá trình sử dụng, khai thác. Đến ngày 20/11/2017, có 49.889 sự kiện đăng ký hộ tịch đã được cập nhật vào Hệ thống (trong đó, 16.796 trường hợp đăng ký khai sinh mới được được cấp Số định danh cá nhân). Kết quả triển khai bước đầu cho thấy các chức năng, tiện ích của Hệ thống đã giúp cho việc xử lý giải quyết hồ sơ nhanh chóng, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, phục vụ tốt cho người dân.  

Trong lĩnh vực quốc tịch, Sở đã thụ lý 19 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 16 hồ sơ (11 trường hợp xác nhận gốc Việt Nam, 05 trường hợp xác nhận có quốc tịch Việt Nam), đang giải quyết 03 hồ sơ. Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quốc tịch cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Trong lĩnh vực chứng thực, các Phòng Tư pháp cấp huyện đã chứng thực 13.847 bản sao; giải quyết 36.100 số việc chứng thực. UBND cấp xã trên địa bàn đã chứng thực 1.144.733 bản sao; chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản 72.209 trường hợp; chứng thực 15.197 hợp đồng, giao dịch, trong đó, có 1.712 hợp đồng, giao dịch thuộc trường hợp miễn thu phí.

Trong hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), Sở đã triển khai có hiệu quả phương thức cấp Phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Đã cấp 6.733 Phiếu LLTP , trong đó có 2.968 Phiếu LLTP số 1 và 3.766 phiếu LLTP số 2 (tăng 15,6%). Hầu hết các hồ sơ đều giải quyết sớm và đúng hạn. Đặc biệt, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh thống nhất giải pháp tiến tới triển khai giải quyết hồ sơ hoàn toàn trên phần mềm, chấm dứt việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình phối hợp xác minh thông tin LLTP.

Công tác bồi thường nhà nước, công tác giao dịch bảo đảm tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Trong công tác bồi thường nhà nước, toàn tỉnh không phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường nhà nước nào. Đối với công tác nuôi con nuôi, các cơ quan có thẩm quyền đã tích cực phối hợp trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi nhằm tạo điều kiện để trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng được làm con nuôi theo quy định của pháp luật. 

Năm 2018, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về quốc tịch, chứng thực; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2024; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch, gắn với cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi thực hiện đăng ký khai sinh...

Đẩy mạnh việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, đảm bảo thông tin LLTP được kiểm tra, phân loại, lập LLTP, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời. Tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và cải cách hành chính trong việc cấp Phiếu.

Tiếp tục phối hợp với Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) thực hiện tốt công tác giải quyết việc nuôi con nuôi, tìm gia đình thay thế cho trẻ em ở nước ngoài, đặc biệt là trẻ em bị khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo không có cơ hội tìm gia đình thay thế ở Việt Nam. Chuẩn bị và triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 theo kế hoạch đã ban hành.

Dương – Minh

Tin liên quan

Các tin khác