Kết quả THADS Thị xã An Nhơn 9 tháng năm 2018 tăng cao

Thứ Sáu, 27/7/2018 08:25 GMT+7
Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong 9 tháng  năm 2018 (đến 30/60), Chi cục đã tổ chức THA đạt nhiều kết quả tốt trên các mặt công tác, đặc biệt là kết quả THADS tăng cao. Tổng số thụ lý thi hành trong 9 tháng là 984 việc, đã thi hành xong: 419 việc/614 việc có điều kiện thi hành...
Kết quả THADS Thị xã An Nhơn 9 tháng năm 2018 tăng cao
Hình minh họa

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, bước vào năm 2018, căn cứ nhiệm vụ của ngành, địa phương, Chi cục THADS thị xã An Nhơn đã kịp thời triển khai, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ thi hành án (THA) theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục THADS tỉnh và của Thị uỷ, UBND thị xã; ban hành kế hoạch công tác, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THA cho các chấp hành viên, công chức trong đơn vị để triển khai, thực hiện.

Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong 9 tháng  năm 2018 (đến 30/60), Chi cục đã tổ chức THA đạt nhiều kết quả tốt trên các mặt công tác, đặc biệt là kết quả THADS tăng cao. Tổng số thụ lý thi hành trong 9 tháng là 984 việc, đã thi hành xong: 419 việc/614 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 68,5% (toàn tỉnh đạt 68%).

Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 62.877.931.000 đồng, đã giải quyết  xong 5.948.938.000 đồng/19.467.369.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 31%, (toàn tỉnh đạt 17%). Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, kịp thời rà soát, bổ sung qui hoạch cán bộ hàng năm và cả giai đoạn 2017 -2021 và giai đoạn 2021-2026; thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán THA, công tác báo cáo, báo cáo thống kê. Chú trọng và thực hiện đảm bảo đúng qui định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong 11/11 đơn, đạt tỷ lệ 100%. 

Theo Lãnh đạo Chi cục, hơn 2 tháng còn lại của năm 2018, đơn vị sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp mới để tổ chức THA, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các mặt công tác, phấn đấu về đích sớm hơn những năm trước đây.  

                        

 

 

 

Hoàng Chương

Tin liên quan

Các tin khác