Chi cục THADS Nhà Bè: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

Thứ Hai, 23/10/2017 06:58 GMT+7
(PLO) - Ngay từ đầu năm, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) đã ban hành kế hoạch công tác năm 2017, theo đó đã đưa ra 12 nhiệm vụ trọng tâm. Toàn bộ các nội dung trên đã được triển khai và phổ biến đến từng công chức và người lao động tại đơn vị để thực hiện. Nhờ thực hiện nhiều giải pháp nên kết quả THADS năm 2017 đạt kết quả đáng ghi nhận.
Chi cục THADS Nhà Bè: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự

Xác định công tác THADS là nhiệm vụ đặc thù, khó khăn, để hoàn thành các chỉ tiêu THADS thì trước tiên là tập thể lãnh đạo Chi cục có định hướng và kế hoạch chi tiết ở từng lĩnh vực cụ thể. Với đặc điểm tình hình tại địa bàn Nhà Bè là huyện ngoại thành, giao thông đi lại giữa các xã trên địa bàn còn cách trở, điều kiện kinh tế của người dân trên địa bàn còn khó khăn, là vùng ven, một số nơi còn hẻo lánh nên một số đối tượng sau khi vi phạm pháp luật đã về tạm trú trên địa bàn, vì vậy đã làm tăng số lượng án chủ động (phần lớn là không có điều kiện thi hành) cộng với tài sản phải THA là đất nông nghiệp, nhà ở nông thôn, bất động sản đóng băng, vì thế sau khi cưỡng chế và bán đấu giá qua rất nhiều lần giảm giá vẫn không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá vì thế nhiều hồ sơ thi hành án không xử lý dứt điểm được.

Mặc dù vậy, tập thể Chi cục THADS huyện Nhà Bè đoàn kết nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu đề ra và là đơn vị hoàn thành 4 chỉ tiêu THADS, cụ thể về việc và giá trị năm 2017 (từ ngày 01/10/2016 đến ngày 30/9/2017). Về việc, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 1.197 việc, đạt tỷ lệ 74,63% (so với chỉ tiêu được giao, đã vượt 3,63%). So với cùng kỳ năm 2016, giảm 283 việc (19,12%) và giảm 1,38% về tỷ lệ. Số việc chuyển kỳ sau là 605 việc, trong đó số có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 407 việc so với số có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (467 việc), giảm 60 việc (-12,85%) (so với chỉ tiêu được giao, đã vượt -3,85%). 

Về tiền, trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 99.626.827.000 đồng, đạt tỷ lệ 33,20% (so với chỉ tiêu được giao, đã vượt 1,7%). So với cùng kỳ năm 2016, giảm 33.063.382.000 đồng (24,92%) và giảm 1,4% về tỷ lệ. Số tiền chuyển kỳ sau là 222.947.101.000 đồng, trong đó số có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 200.393.918.000 đồng so với số có điều kiện thi hành năm 2016 chuyển sang năm 2017 (250.791.257.000 đồng) giảm 50.397.339.000 đồng (-20,09%).

 Đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước,  đã giải quyết được 1.120 việc tương ứng số tiền là 5.822.168.000 đồng, đạt tỷ lệ 75,02% về việc và 48,29% về tiền trong loại này; Án tín dụng, ngân hàng: đã giải quyết xong 16 việc, số tiền thi hành xong là 101.614.804.000 đồng, đạt tỷ lệ 22,53% về việc và 40,49% về tiền trong loại này.

Một số công tác khác như: xét miễn, giảm thi hành án; kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án; kết quả xử lý tài sản để bảo đảm thi hành án và tình hình thực hiện một số chỉ tiêu khác đều được triển khai bình thường và đảm bảo yêu cầu cũng như quy định của cấp trên.

Những năm qua và nhất là năm 2017, Chi cục THADS  huyện Nhà Bè luôn chú trọng việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cao là nhiệm vụ hàng đầu nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của đương sự. Lãnh đạo Chi cục trực tiếp thực hiện việc tiếp dân vào thứ Năm hàng tuần, đã tiếp 15 lượt công dân (có lập biên bản) (không kể số công dân đến đề nghị tổ chức thi hành án và nhờ hướng dẫn một số thủ tục khác). Trong năm, tổng số đơn khiếu nại phải giải quyết là 07 đơn. Kết quả đã giải quyết xong 07 đơn, không còn đơn khiếu nại chuyển sang kỳ sau, đạt tỷ lệ 100%. Trong năm không phát sinh đơn tố cáo.

Lãnh đạo Chi cục luôn chủ động phối hợp trong công tác THADS, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và Trưởng ban Chỉ đạo THADS huyện. Thực hiện tốt vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo THADS huyện, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất, xin ý kiến Ban Chỉ đạo đối với những vụ việc thi hành án phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành trong huyện.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thi hành án, cưỡng chế và xác minh thi hành án... công tác phối hợp trong THADS với các tổ chức tín dụng, Ngân hàng từ trước đến nay đảm bảo đúng quy định, chưa có phát sinh khó khăn, vướng mắc gì đáng kể. Nhất là, kể từ khi NHNN Việt Nam và Bộ Tư pháp ký Quy chế số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 về phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác THADS đã tạo cơ sở pháp lý thuận lợi hơn cho chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Với tình hình khó khăn trong công tác THADS trên địa bàn cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, Lãnh đạo Cục THADS thành phố, tập thể Công chức và người lao động Chi cục đã có nhiều cố gắng, nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do cấp trên đề ra và đến nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm công tác 2017. 

Nguyễn Thanh Hà

Tin liên quan

Các tin khác