Bình Dương - điểm sáng trong công tác tư pháp

Thứ Hai, 27/8/2018 09:00 GMT+7
(PLO) - Sở Tư pháp Bình Dương mà tiền thân là Sở Tư pháp tỉnh Sông Bé được thành lập theo Quyết định số 02/QĐ-UB ngày 09/02/1982 của UBND tỉnh Sông Bé. 
Bình Dương - điểm sáng trong công tác tư pháp
Sở tư pháp Bình Dương nhận cờ thi của Bộ Tư pháp

 

Sở có chức năng, nhiệm vụ xuyên suốt là tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trong công tác tư pháp tại địa phương, như: xây dựng pháp luật, tuyên truyền pháp luật, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp... – đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, rồi sau khi tái lập tỉnh Bình Dương  năm 1997- đến triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Dương về cải cách tư pháp...

Sở Tư pháp đã, đang từng bước nâng tầm nhận thức, đổi mới tư duy trong việc nghiên cứu, đề xuất, là cơ quan tham mưu tin cậy của tỉnh về công tác tư pháp. Đến nay, Sở Tư pháp Bình Dương đã có bước phát triển trên tất cả các mặt, đóng góp vào thành tích và sự phát triển của ngành, của địa phương. 

Những năm gần đây, ngành Tư pháp được tin tưởng giao thêm nhiều nhiệm vụ mới, trong khi biên chế Sở Tư pháp không được tăng thêm, song với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới và phương châm dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, Sở Tư pháp Bình Dương tiếp tục nỗ lực tham mưu UBND tỉnh triển khai một cách toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, kết quả năm sau cao hơn năm trước, đạt được nhiều thành tích nổi bật, được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Sở Tư pháp nhiều năm liên tục được Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua, Bằng khen. Vừa qua, Sở Tư pháp Bình Dương được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu và những đóng góp xứng đáng của Sở Tư pháp Bình Dương.

Những thành tựu mà Sở Tư pháp đạt được là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hiệu quả của lãnh đạo Bộ Tư pháp, của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, sự quyết tâm, nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Bình Dương tiếp tục phát huy truyền thống, đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, tích cực triển khai những việc mới, việc khó của Ngành, tháo gỡ được những “điểm nghẽn” trong công tác tư pháp mà điển hình như việc xã hội hóa công chứng, Thừa phát lại; cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trực tuyến; thí điểm mô hình liên thông thủ tục cấp phiếu LLTP và cấp chứng chỉ hành nghề y, dược; tổ chức đăng ký hộ tịch lưu động ngoài giờ cho công nhân lao động… tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; tình trạng chậm cấp Phiếu LLTP đã được khắc phục cơ bản.

Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả như: Mô hình “Giỏ sách pháp luật”; Ngày hội công nhân với pháp luật”; “Thi tìm hiểu pháp luật trên Internet”... Nhìn chung, tất cả các lĩnh vực: trợ giúp pháp lý; bổ trợ tư pháp; kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi tình hình THPL... đều đã đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả.

Thời gian tới, trước những đòi hỏi ngày càng cao đối với việc thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp, công việc ngày càng nhiều, yêu cầu tinh giảm biên chế… Sở Tư pháp Bình Dương quyết tâm, đổi mới, tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp (nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nỗ lực cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin,…) để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

 

 

Phạm Thanh Bình

Tin liên quan

Các tin khác