35 năm nỗ lực vượt khó của Sở Tư pháp Thanh Hóa

(PLO) - Trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển 17/5/1983 - 17/5/2018, với sự cố gắng và quyết tâm, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã từng bước vượt qua khó khăn, ngày càng phát triển vững mạnh, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
35 năm nỗ lực vượt khó của Sở Tư pháp Thanh Hóa Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Vượt khó

Sở Tư pháp Thanh Hoá được thành lập ngày 17/5/1983 theo Quyết định số 326/TC-UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa. Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, ngành Tư pháp Thanh Hóa đã có những thăng trầm theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng, song vượt lên trên tất cả ngành Tư pháp Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Từ bước khởi đầu thành lập với tổ chức bộ máy chỉ có 12 cán bộ với 4 phòng nghiệp vụ, đến nay Sở Tư pháp đã được giao thực hiện 34 nhiệm vụ; để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, bộ máy tổ chức của Sở cũng được tăng cường, phát triển về số lượng và chất lượng, đến nay đã có 8 phòng và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với tổng số 120 người; trong đó 98% có trình độ Cử nhân Luật (có 13 Thạc sĩ Luật và 02 Thạc sỹ hành chính, kinh tế); 16 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân lý luận chính trị; 18 đồng chí đang học trung cấp lý luận chính trị. 27 Phòng Tư pháp cấp huyện với 87 cán bộ, công chức; 635 xã, phường, thị trấn với 835 công chức tư pháp - hộ tịch. Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Luật gia được củng cố, phát triển vững mạnh. Ở cấp huyện và xã, Phòng Tư pháp và cán bộ tư pháp - hộ tịch cũng được tăng cường về số lượng, chất lượng và chức năng, nhiệm vụ. Đến nay, đã có gần 1.000 cán bộ, công chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với sự đổi mới, phát triển của đất nước và của tỉnh Thanh Hóa, phạm vi hoạt động của ngành Tư pháp Thanh Hóa được mở rộng cả về quy mô, chất lượng và bề rộng lẫn chiều sâu; ngày càng hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giữ gìn kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Sở Tư pháp đã tìm tòi, nghiên cứu, triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng các nhiệm vụ để tham mưu đắc lực cho chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành bằng pháp luật.

Trước yêu cầu của thời kỳ hội nhập, đổi mới, Sở Tư pháp đã không ngừng tự đổi mới, có những giải pháp để tổ chức triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt nhiều kết quả nổi bật mang dấu ấn đặc trưng của Ngành

Cụ thể: : Trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản, đã tham mưu xây dựng và ban hành hệ thống Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động phát triển kinh tế - xã hội; thẩm định tính pháp lý hàng nghìn văn bản trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành; kiểm tra, rà soát và kiến nghị loại bỏ hàng trăm văn bản không còn phù hợp với pháp luật hiện hành; tuyên truyền,

Ngoài ra, Sở còn triển khai kịp thời các luật quan trọng, có tác động lớn tới đời sống nhân dân; công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính là những nhiệm vụ mới, nhưng đã dần đi vào nền nếp và hoạt động có hiệu quả; công tác hành chính tư pháp và quản lý các tổ chức bổ trợ tư pháp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm; công tác đăng ký quản lý hộ tịch từ tỉnh đến cấp huyện, xã đã được thực hiện tốt, bảo đảm chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động của các tổ chức bổ trợ tư pháp (giám định tư pháp, luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại…) bảo đảm hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi và đem lại lợi ích trực tiếp cho người dân, đáp ứng yêu cầu của công tác cải cách tư pháp; hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo và đối tượng chính sách được triển khai thực hiện từ năm 1997 đến nay thực sự có ý nghĩa, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Đồng thời, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa, các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc, vấn đề cấp bách, bức xúc liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, phục vụ cho các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh.

Là đơn vị xung kích đi đầu với nhiều đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư pháp như: đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, triển khai các đề án về nâng cao hiệu quả công tác xây dựng văn bản; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công chứng; công tác hòa giải ở cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh v.v...

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành. Đưa vào hoạt động các phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành như: phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính... Đẩy mạnh xã hội hóa và quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp như: luật sư, công chứng, đấu giá tài sản thừa phát lại theo đúng tinh thần cải cách tư pháp, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Tiếp nối truyền thống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong những năm qua, Sở Tư pháp Thanh Hóa đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Thanh Hóa. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Sở Tư pháp Thanh Hóa ngày càng khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu, chỗ dựa tin cậy của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa trong quản lý công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; được các cấp, các ngành ghi nhận và đánh giá cao.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực để tiếp tục triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm,  tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản pháp luật phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tập trung  theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân;

Đồng thời đổi mới cách thức, mô hình, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; tiếp tục xã hội hóa gắn với quản lý chặt chẽ tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, bán đấu giá tài sản, trợ giúp pháp lý; thực hiện tốt chương trình hỗ trợ pháp lý, tư vấn pháp luật, tạo thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp;  đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của ngành... 

Chặng đường 35 năm đã đi qua, nhìn lại những kết quả đạt được của Sở Tư pháp Thanh Hóa để thấy rõ hơn sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành; sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tự hào trước những thành quả đã đạt được, Sở Tư pháp sẽ tiếp nối truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Bộ Tư pháp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trao đổi với PV Báo Pháp luật Việt Nam, ông Bùi Đình Sơn - Giám đốc Sở Tư pháp Thanh Hóa khẳng định: chặng đường 35 năm đã qua của Sở Tư pháp Thanh Hóa là một trang sử hào hùng của ngành Tư pháp Thanh Hóa. Thành tựu ngày hôm nay Sở Tư pháp Thanh Hóa có được là sự đoàn kết nỗ lực không mệt mỏi của nhiều thế hệ các đồng chí lãnh đạo và tập thể anh em cán bộ qua các thời kỳ xây dựng và phát triển. Các thế hệ cán bộ, công chức ngành Tư pháp Thanh Hóa luôn xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình, cùng đồng lòng, hợp sức phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung về kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cách mạng. Từ đó, khẳng định tinh thần, nội lực, ý chí và quyết tâm của các thế hệ cán bộ ngành Tư pháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.   

Những thành tựu đạt được trong công tác tư pháp thời gian qua đã khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Sở Tư pháp Thanh Hóa, đã tạo được niềm tin yêu, ghi nhận và đánh giá cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trước thời kỳ hội nhập đổi mới ngày càng sâu rộng, Sở Tư pháp Thanh Hóa ngày càng phải bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, luôn tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Tư pháp, lãnh đạo tỉnh, để ban hành kịp thời nhiều chính sách có tính khả thi cao trong thực tiễn, góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào tỉnh; giải quyết triệt để các vấn đề cấp bách, bức xúc đặt ra tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội... được doanh nghiệp, người dân đồng tình ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao.

Đức Thọ

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khánh Ly hoài niệm về tuổi thanh xuân

Khánh Ly hoài niệm về tuổi thanh xuân
(PLVN) - "Nữ hoàng chân đất" Khánh Ly sẽ hoài niệm về thanh xuân, về quãng đời gắn bó với Trịnh Công Sơn trong hai đêm nhạc “Người về bỗng nhớ” diễn ra ngày 4,5/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đồng hành với bà là giọng ca nam số 1 hiện nay - Divo Tùng Dương và nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

3 nước tập trận lớn đối phó tên lửa Nga

3 nước tập trận lớn đối phó tên lửa Nga
(PLVN) - Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan sẽ tổ chức cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên “Gió Bắc” nhằm kiểm tra khả năng của hệ thống phòng không trong việc chống lại tên lửa mới Iskander của Nga.

Phân phối hàng Việt nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng An Giang

Phân phối hàng Việt  nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng An Giang
(PLVN) - Ngày 21/3, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh An Giang, tín hiệu mừng là hàng Việt đã tiếp cận và chinh phục thành công người dân nông thôn tại tỉnh An Giang.

Xuyên đêm cứu thuyền viên người nước ngoài đi ngang vùng biển Hoàng Sa

Xuyên đêm cứu thuyền viên người nước ngoài đi ngang vùng biển Hoàng Sa
(PLVN) -Lúc 8h30 ngày 22/3, tàu SAR 412 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng (Trung tâm II) đã đưa thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi), quốc tịch Philippines về đến cảng Đà Nẵng kịp thời để chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục điều trị viên ruột thừa cấp.

NHCSXH “bơm vốn”, người nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn yên tâm làm giàu

NHCSXH “bơm vốn”, người nghèo trên địa bàn thị xã Ba Đồn yên tâm làm giàu
(PLVN) - Năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)  thị xã Ba Đồn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai có hiệu quả các chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát khỏi đói nghèo, giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng Tô Lâm khen lực lượng phá đường dây ma túy 'khủng' tại TP HCM

Bộ trưởng Tô Lâm khen lực lượng phá đường dây ma túy 'khủng' tại TP HCM
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an mới gửi thư khen các lực lượng triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia phá án, triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô rất lớn do các đối tượng người nước ngoài và Việt Nam điều hành, vận chuyển; thu giữ khoảng 300kg ma túy đá và nhiều vật chứng liên quan.
Giám đốc trung tâm CSAGA Nguyễn Vân Anh: 'Quy định về một số tội danh tình dục nghiêm trọng còn mơ hồ'

Giám đốc trung tâm CSAGA Nguyễn Vân Anh: 'Quy định về một số tội danh tình dục nghiêm trọng còn mơ hồ'

(PLVN) - Việc thầy giáo nhắn tin gạ tình học sinh, sờ mông, đùi học sinh hay vụ cưỡng hôn trong thanh máy đều được cơ quan công an kết luận: không đủ căn cứ kết luận tội dâm ô, với mức xử phạt được cho là quá nhẹ. Theo bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học về giới – gia đình – phụ nữ và trẻ em vị thành niên (CSAGA), cần điều chỉnh pháp luật để đủ sức răn đe, ngăn chặn bạo lực -quấy rối tình dục

Bộ Y tế yêu cầu dừng xét nghiệm chuẩn đoán sán dây lợn

Bộ Y tế yêu cầu dừng xét nghiệm chuẩn đoán sán dây lợn
(PLVN) - Công văn khẩn do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến gửi UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 21/3 nêu rõ quan điểm của Bộ Y tế, đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn dừng việc lấy mẫu xét nghiệm Elisa để chẩn đoán sán dây lợn. 

Hệ lụy do khai thác đất, đá gây ô nhiễm ở Vĩnh Phúc

Hệ lụy do khai thác đất, đá gây ô nhiễm ở Vĩnh Phúc
(PLVN) - Nhiều năm nay việc khai thác tại các mỏ đá, mỏ đất trên địa bàn xã Minh Quang (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) đã ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân. Mặc dù việc nổ mìn khai thác đá đã dừng lại nhưng các công ty vẫn tiếp tục sản xuất đá, gạch bê tông, cộng thêm các mỏ đất mới được khai thác khiến môi trường sống cũng như sinh hoạt của người dân nơi đây đảo lộn.
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%

""