Chương trình giao lưu Nghệ Thuật "Chung tay xoá nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo"

Truyền hình

(PLO) - Một chương trình do Báo Pháp Luật Việt Nam phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng thực hiện.