Dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thúc đẩy ước mơ doanh nhân ra biển lớn

Thời sự

(PLO) - Theo Dự thảo Luật, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh là nhằm thúc đẩy các hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp, gia tăng tính minh bạch, cơ hội tiếp cận các nguồn lực và hỗ trợ đối tượng này phát triển. 

Đức Minh