Tiền lương ngày nghỉ Quốc khánh 2/9 được tính như thế nào?

Truyền hình pháp luật

(PLO) - Quốc khánh năm nay rơi vào thứ 7 nên sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ 2. Người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục, từ 2/9-4/9/2017 và hưởng nguyên lương.