Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Campuchia

Truyền hình

(PLO) - Ngày 29/8, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Capuchia lần thứ nhất được tổ chức tại Tây Ninh. Ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ tư pháp Việt Nam và ông Ăng Vong Vat-tha- na, Bộ trưởng Bộ tư pháp Vương quốc Campuchia đồng chủ trì hội nghị.