Đưa pháp luật bằng phim ảnh vào cuộc sống - Chậm mà an toàn

Truyền hình

(PLO) - “Leo lề” là tình trạng vi phạm luật giao thông xảy ra thường xuyên và phổ biến nhất, đặc biệt tại các đô thị, và thành phố lớn. Hành động này của người tham gia giao thông thường là.... “biết luật mà vẫn phạm luật”.

TVPhapluat