Đối thoại trực tuyến về “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp”

Truyền hình pháp luật

(PLO) - Sáng nay, 31/10, tại Báo Pháp luật Việt Nam, ba khách mời là ông Đặng Thanh Sơn- Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch đầu tư và ông Đặng Vũ Trân - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đối thoại trực tuyến về “Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực doanh nghiệp khởi nghiệp”.