Đối thoại trực tuyến về Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Truyền hình

(PLO) - Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua và có hiệu thi hành từ ngày 1/7/2017 là một văn bản pháp lý quan trọng điều chỉnh hoạt động bán đấu giá tài sản, một lĩnh vực cũng còn khá mới mẻ ở nước ta.

Nhóm Phóng viên