"Doanh nghiệp, doanh nhân thượng tôn pháp luật, phát triển bền vững"

Truyền hình

(PLO) - Tiếp nối thành công của năm 2017, năm 2018 Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc thi viết "Vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân thượng tôn pháp luật phát triển bền vững" lần thứ 2.

PLVN