Bản tin Ngân hàng - Địa ốc: Ấn định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội

Truyền hình pháp luật

(PLO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.