5 năm triển khai Ngày Pháp luật, người dân được hưởng lợi gì ?

Truyền hình

(PLO) - Tròn 5 năm kể từ ngày triển khai Ngày Pháp luật tại bộ, ngành địa phương, chúng ta đã làm được gì? Người dân được hưởng lợi gì từ ngày này? Hướng phát triển và giải pháp triển khai trong thời gian tới ra sao?

Nhóm Phóng viên