Nhân lên giá trị thời đại trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỳ 3): Đoàn kết để chống suy thoái và củng cố niềm tin

(PLVN) - Trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết là tư tưởng ở tầm chiến lược và luôn nhất quán từ đầu đến cuối. Hiện nay, khi Đảng ta đang đẩy mạnh chống suy thoái, củng cố lực lượng và lấy lại niềm tin của nhân dân thì không gì tốt hơn là bằng sức mạnh đoàn kết.
Nhân lên giá trị thời đại trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỳ 3): Đoàn kết để chống suy thoái và củng cố niềm tin GS.TS. Hoàng Chí Bảo.

Đoàn kết gắn liền dân chủ 

Theo GS. TS. Hoàng Chí Bảo (chuyên gia cao cấp, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương), mọi nhân tố làm nên thắng lợi của cuộc cách mạng đều bắt nguồn từ đoàn kết: Đoàn kết trong dân, trong Đảng, đoàn kết quốc tế và điều này được thể hiện rất cảm động trong Di chúc của Người. “Để sẵn mấy lời” cho đồng bào, đồng chí và bầu bạn khắp nơi, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về Đảng thì Người nhấn mạnh “trước hết là đoàn kết”.

Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc mà Đảng ta phải gìn giữ và phát huy, bởi vậy Bác căn dặn: Các đồng chí từ Trung ương tới chi bộ phải giữ gìn đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

“Nếu nói về tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh, trước hết phải nhấn mạnh đến đoàn kết trong Đảng. Đặc biệt, đoàn kết là quy luật của sự phát triển, mọi sức mạnh đều tạo ra từ đoàn kết; đoàn kết thì thắng, chia rẽ thì yếu. Khi Đảng đã cầm quyền thì đoàn kết càng hệ trọng, càng cần thiết”- GS.TS Hoàng Chí Bảo khẳng định. 

Tuy nhiên, Bác căn dặn đoàn kết phải thấu lý đạt tình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. “Đó là câu Bác bổ sung vào bản Di chúc năm 1966. Bác nói  phải dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa quốc tế chân chính làm cơ sở cho việc đoàn kết.”- GS.Hoàng Chí Bảo chia sẻ - “Ngoài ra, khi nói về đoàn kết, bao giờ Người cũng gắn liền với dân chủ - đấy là nội dung cực kỳ sâu sắc. Bởi muốn đoàn kết phải có dân chủ. Bác căn dặn Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, chống dân chủ hình thức”.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, từ tư tưởng đoàn kết của Bác trong Di chúc, chúng ta rút ra 3 giá trị: khoa học, đạo đức và văn hóa. Đấy chính là giá trị trường tồn và mang tầm thời đại của Di chúc. Hiện nay, Đảng ta đang tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, căn cứ vào những lời thề, cái gì làm tốt thì phải phát huy, cái chưa tốt thì khắc phục bằng được.

Đặc biệt, vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, quyết định việc thành hay bại của cách mạng, nhất là công tác sắp xếp cán bộ lãnh đạo khi Đại hội Đảng đến gần. Cần chọn những người thực đức, thực tài, có uy tín với dân, xứng đáng là tinh hoa của Đảng của dân tộc... thì dân sẽ tin. Do vậy, phải lấy sự hài lòng của dân là thước đo về chất lượng cán bộ, thước đo về hiệu quả lãnh đạo. 

Phải kết hợp chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật

Trong phần cuối của bản Di chúc, Bác viết: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh...”. Theo PGS.TS vì sao Bác lại nhấn mạnh điều này?

- Là người có tầm nhìn chiến lược nên Bác đã đưa ra nhiều dự báo, đồng thời lo lắng nhiều điều. Ở cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước, nỗi lo lắng, dằn vặt lớn nhất của Bác là sợ xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong Đảng. Bởi thế Bác đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy đức làm gốc thì mới có thể có động cơ sống đúng đắn vì dân, vì nước, không rơi vào chủ nghĩa cá nhân, xa rời quần chúng nhân dân, gây mất đoàn kết trong nội bộ, từ đó làm mất đi thanh danh của người cách mạng.

Vào những năm cuối đời, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ còn rất gian nan thì xuất hiện những nhận thức và quan điểm đánh giá khác nhau trong Đảng. Nếu không giải quyết đúng thì rất dễ dẫn đến mất đoàn kết.

Cho nên Bác nhấn mạnh phải có lý và có tình là vì thế; phải có sự bao dung, chờ đợi, nhân nhượng nhau. Trong Đảng nếu có ý kiến khác nhau cũng là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là không để xảy ra mất đoàn kết mà phải thuyết phục nhau để dẫn đến sự nhất trí, không chia rẽ.

Thời gian qua, có nhiều đảng viên, cán bộ cấp cao bị kỷ luật, thậm chí phải xử lý hình sự. Vậy theo PGS.TS đâu là giải pháp gốc rễ? 

- Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào giữ vững được sự đoàn kết thì nơi đó trong sạch vững mạnh, nơi nào để xảy ra mất đoàn kết, nhất là trong số những người có chức, có quyền thì sẽ dẫn đến phân tâm, nao núng tinh thần cả trong Đảng lẫn trong dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng trong dân. Bằng chứng rõ nhất là một số cán bộ hư hỏng, tội lỗi, bị trừng trị bằng luật pháp... đó là một sự thật. 

Nhưng phải hiểu rằng, tất cả những điều ấy đều bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa là rơi vào chủ nghĩa cá nhân- Bác gọi là giặc nội xâm. Cho nên phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân bằng cách phải tẩy sạch chủ nghĩa cá nhân thì mới toàn tâm, toàn ý vì dân được. Mà muốn toàn tâm toàn ý vì dân thì ngoài đạo đức cách mạng trong sáng phải luôn luôn tâm niệm một điều là đoàn kết. 

Vậy, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn sự đoàn kết như thế nào, thưa Giáo sư?

- Muốn thế thì phải đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Bác nói đây là cách tốt nhất để làm cho Đảng trong sạch, phát triển vững mạnh. Nhưng tự phê bình và phê bình phải nghiêm túc, phải thành tâm, vô tư và trong sáng chứ không được len vào đây những động cơ cá nhân, mờ ám. Bác nói, tự mình phải phê bình mình trước rồi mới phê bình người khác. Tự phê bình có thành thật, có nghiêm khắc thì phê bình người khác mới đúng đắn được. 

Tự phê bình và phê bình trước hết là trong cơ quan lãnh đạo - nhất là cấp cao. Đây không chỉ là vấn đề trách nhiệm chính trị mà còn là vấn đề trong sáng của đạo đức, lương tâm và danh dự. Thứ hai, phải kết hợp chặt chẽ giữa đạo đức và pháp luật.

Đạo đức có tuyên truyền, thực hành bao nhiêu đi nữa mà thiếu pháp luật cũng không được, vì xã hội và Nhà nước phải được quản lý bằng pháp luật. Nhưng sâu xa ra thì cũng là dùng luật để bảo vệ lợi ích và quyền lực của dân. Vì dân mà phải tăng cường pháp luật và kỷ cương để chống lại những gì hại dân, hại nước, nhất là công cuộc chống tham nhũng. 

Vì lẽ trên, trong Đảng không chỉ dừng lại ở giáo dục tư tưởng, tuyên truyền đường lối chính trị mà phải có quy định cụ thể. Điều lệ Đảng là một bộ luật của Đảng, nhưng từ điều lệ phải cụ thể hóa thành những chế tài, quy định mà Nghị quyết tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua là một hình thức của chế tài buộc phải thực hiện, không thực hiện sẽ xử lý.

Thậm chí Đảng ta còn kêu gọi là ai cảm thấy không xứng đáng nữa thì chủ động rút lui, từ chức, đừng để tổ chức phải xử lý. Đó là điều rất cần thiết; thức tỉnh lương tâm, danh dự chưa đủ mà phải dùng luật pháp, điều lệ, cơ chế để đưa tất cả vào kỷ cương, khuôn phép.

Thứ ba, phải ra sức đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta coi đây là một giải pháp chiến lược để làm cho Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa  Đảng với dân và để thực hiện cho được những chỉ dẫn của Bác trong Di chúc.

Bản Di chúc sẽ trường tồn và việc học và làm theo Bác cũng là mãi mãi. Chỉ như thế thì những điều cao quý “Đảng vừa là đạo đức, vừa là văn minh” mới thực hiện được. Đảng mới là Đảng cách mạng và mục tiêu của cách mạng là dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng mới thực hiện được.

Trân trọng cám ơn Giáo sư!

Vân Anh

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Bà con TP Hà Tiên vui mừng nhận những phần quà từ chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo 2019”

Bà con TP Hà Tiên vui mừng nhận những phần quà từ chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo 2019”
(PLVN) - Tiếp tục hành trình đến với bà con nghèo vùng biên giới, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp cùng bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã đưa chương trình "Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới biển đảo" năm 2019 về với bà con TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Thiêng liêng lá cờ đỏ sao vàng giữa trùng khơi ngư trường Tổ quốc

Thiêng liêng lá cờ đỏ sao vàng giữa trùng khơi ngư trường Tổ quốc
(PLVN) - Nhiều năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã trao tặng hàng chục ngàn lá cờ đến ngư dân vùng biển mọi miền đất nước. Riêng chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật về biên giới, biển đảo năm 2019” đã trao tận tay trên 3.000 lá cờ Tổ quốc cho các đội tàu cá đánh bắt xa bờ của tỉnh Kiên Giang, nhằm tiếp thêm sức mạnh, động viên bà con ngư dân chung tay giữ vững chủ quyền biển đảo.

Báo Pháp luật Việt Nam “Chung tay xóa nghèo pháp luật” về với Kiên Giang

Báo Pháp luật Việt Nam “Chung tay xóa nghèo pháp luật” về với Kiên Giang
(PLVN) - Chuyến công tác thiện nguyện xã hội "Chung tay xóa nghèo pháp luật" tại tỉnh Kiên Giang đã kết thúc tốt đẹp. Với những người làm Báo PLVN, những chuyến công tác thiện nguyện xã hội ấm áp nghĩa tình như thế này có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc bồi dưỡng tâm hồn, giáo dục tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tiếp tục lan tỏa những thông điệp đầy nhân văn của tờ Báo Pháp luật Việt Nam "Vì Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", tờ báo được Đảng tin, dân yêu, doanh nghiệp đồng hành.

Cuộc chiến thương mại Nhật - Mỹ trong quá khứ

Cuộc chiến thương mại Nhật - Mỹ trong quá khứ
(PLVN) - Trong khi chính quyền Bắc Kinh đang đàm phán thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, mới đây một nhóm các nhà kinh tế học nổi tiếng của Trung Quốc đã tham gia thảo luận với các đối tác Nhật Bản để trả lời câu hỏi: Liệu Trung Quốc có thể tránh được "những thập kỷ mất mát" như Nhật Bản từng gặp trong quá khứ hay không.

Kẻ giết người hàng loạt bị tuyên 42 án tử hình

Kẻ giết người hàng loạt bị tuyên 42 án tử hình
(PLVN) - Andrei Romanovich Chikatilo được đánh giá là một kẻ giết người hàng loạt “thông minh bậc nhất thế giới”. Với những cáo buộc tội tấn công tình dục, đánh đập và giết hại ít nhất 52 phụ nữ và trẻ em trong khoảng thời gian từ năm 1978 - 1990, ông ta được đặt biệt danh “Gã đồ tể khát máu vùng Rostov” hay “Máy xới đỏ vùng Rostov. 

WHO báo động bệnh sởi bùng phát toàn cầu

WHO báo động bệnh sởi bùng phát toàn cầu
(PLVN) - Theo số liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, bệnh sởi đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu trong ba tháng đầu năm 2019. Tổ chức này cảnh báo, số lượng người nhiễm sởi đang bùng phát ở quy mô mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. 

Bạc Liêu kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bạc Liêu kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(PLVN) - Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), sáng 19/5, cán bộ, viên chức Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lễ viếng, dâng hương và báo công tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) - di tích lịch sử cấp quốc gia. Dịp này, Ban Quản lí di tích thuộc sở VH-TT-TT&DL cũng đã tổ chức Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM lần thứ nhất năm 2019”.

Đại lễ Phật đản 2019, chùa Thánh Quang tổ chức Lễ đón nhận kỷ lục Guinness

Đại lễ Phật đản 2019, chùa Thánh Quang tổ chức Lễ đón nhận kỷ lục Guinness
(PLVN) - Hòa chung không khí hân hoan của những người con Phật trên khắp Thế giới và mọi miền trong cả nước mừng Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc lần thứ 16 – Vesak 2019 (PL.2563 - DL.2019), sáng ngày 18/5 tại Khu quần thể di tích Thế giới tâm linh chùa Thánh Quang – Đình Đền Tướng Quốc (Yên Phong, Bắc Ninh) diễn ra Đại lễ Phật đản và Lễ đón nhận các kỷ lục. 

Lượng điện tiêu thụ vượt đỉnh, lập kỷ lục mới

Lượng điện tiêu thụ vượt đỉnh, lập kỷ lục mới
Mặc dù chưa phải nắng nóng đỉnh điểm nhưng những ngày giữa tháng 5 vừa qua sản lượng điện tiêu thụ đã thiết lập kỷ lục mới và vượt đỉnh của năm 2018, làm cho việc vận hành hệ thống điện quốc gia phải đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực.
Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Thủ tướng: Cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích

Sáng 19/5, tại Hà Nội, phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Thủ tướng nêu rõ, cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, để “nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc thì làm, sáng cắp ô đi chiều cắp về, đang trong giờ rời nhiệm sở không có lý do chính đáng. Không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%