Nhân lên giá trị thời đại trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỳ 1): Đảng phải có trách nhiệm chăm lo cho dân

(PLVN) - Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, những tư tưởng cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên tính thời sự và giá trị thời đại. Đây là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, nêu gương...

Thấm nhuần tư tưởng nhân văn Cộng sản chủ nghĩa, điều quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng con người, làm cho nhân dân lao động có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bởi vậy, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Người căn dặn Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Chăm lo cho dân không phân biệt thành phần

Cho rằng nhân dân ta đã bao đời đi theo cách mạng, chịu nhiều hy sinh gian khổ, nên khi nói về công tác xây dựng Đảng, trong Di chúc, Bác dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề con người, căn dặn Đảng phải chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

“Nhân dân ở đây bao gồm tất cả các tầng lớp, kể cả những nạn nhân của chế độ cũ như mại dâm, cờ bạc... đặc biệt là những người đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc. Những đối tượng chính sách như thương binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong... cũng được Bác nhắc đến” - PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Trưởng cũng cho rằng, con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến là những đối tượng mà sau khi thống nhất đất nước, Đảng phải ưu tiên chăm lo, đào tạo. Ví dụ, đối với lực lượng Thanh niên xung phong, những chiến sĩ trẻ phải tìm việc cho họ, đào tạo họ có ngành có nghề; còn đối tượng mại dâm phải cải tạo họ trở thành những công dân tốt...

Tất cả những vấn đề đó cho đến nay vẫn mang tính thời sự và ý nghĩa thời đại. Xuất phát từ tư tưởng nhân văn và sự nghiệp giải phóng con người, Bác luôn mong muốn tạo cho họ môi trường làm việc thuận lợi, có điều kiện sống hạnh phúc. Theo Người, “nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết là làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và được sống đời hạnh phúc”.

Vì vậy, trong hoàn cảnh đời sống vật chất còn rất nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quan tâm xây dựng đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân.

“Bác nhấn mạnh phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều lãnh tụ khác trên thế giới sau khi có được vị trí, nắm được quyền lực thì sẽ nghĩ đến câu chuyện thể hiện quyền lực hoặc bộc lộ những chính sách, hoặc thể hiện qua những chính sách mang tính đặc quyền đặc lợi của một bộ phận.

Nhưng với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn hết lòng thương dân, tình thương yêu nhân dân của Người có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống nhân ái ngàn đời của người Việt Nam. Ngay trong Tuyên ngôn độc lập, Người nói rằng con người có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, vì thế Đảng phải có trách nhiệm chăm lo” - PGS.TS Trần Minh Trưởng nói.

Tư tưởng trong Di chúc Hồ Chí Minh là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng đó tiếp tục được Đảng ta quán triệt, vận dụng và phát triển. Con người Việt Nam đang là trung tâm, động lực của công cuộc xây dựng xã hội mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Biết sửa sai là cách tạo lập niềm tin

Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, trong công tác cán bộ nói riêng và công tác vận động nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: Nhân dân có nhiều tầng lớp, có tầng lớp tiến bộ, tích cực luôn luôn xung phong đi đầu - đấy là những bộ phận chúng ta phải động viên, tổ chức để họ thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng một cách hiệu quả nhất.

Đối với bộ phận gọi là “lừng khừng”, thậm chí có bộ phận lạc hậu, kể cả chống đối thì phải tách họ ra để vận động, để họ có suy nghĩ đúng đắn và tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Bác cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến người dân “lừng khừng”, lạc hậu; có thể do không có thông tin, không được học hành... Do đó phải làm công tác dân vận thật khéo, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải làm việc đó.

Từ những năm trong kháng chiến chống Pháp hay sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một số bài viết gửi các đồng chí Bắc bộ, Trung bộ để nói về những cán bộ cách mạng nhưng còn mang tư tưởng phong kiến “làm quan cách mạng”.

Bác nói rằng không phải cứ viết lên trán mình hai chữ Cách mạng là được dân tin, dân yêu mà vấn đề là mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thực hiện lời chỉ dạy của Bác, nhiều năm qua Đảng ta phát động các cuộc vận động và học tập theo tư tưởng, đạo đức của Người.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân thì cũng có một bộ phận không nhỏ đảng viên bị tha hóa, biến chất, gây xói mòn niềm tin vào Đảng và chế độ.

Để cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt kết quả cao hơn, theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự làm tốt công việc của mình để nhân dân noi theo, làm theo. Cán bộ của chúng ta ở tất cả các cơ quan, đơn vị chỉ cần làm tốt công việc của mình thì chính là nêu gương.

Còn trong công việc không thể không tránh được sai lầm, nhưng biết sai lầm thì phải dựa vào dân nhân, dựa vào tập thể để sửa chữa cũng là cách tạo lập niềm tin. Bác từng nói, một Đảng biết thừa nhận và sửa chữa sai lầm thì đấy là Đảng văn minh và có sức mạnh, Đảng không biết thừa nhận sai lầm là một Đảng hỏng. Tất cả những điều đó Bác nói hết rồi, chỉ có điều chúng ta vận dụng trực tiếp và cụ thể thế nào cho hiệu quả.

Hồ Chí Minh có thể nhìn thấy trước những xu thế phát triển của thời đại, đó là xu thế hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Bởi vậy, ngày nay người ta nói rằng Hồ Chí Minh đã đi trước 50 năm hoặc nhiều hơn nữa trong quan hệ quốc tế.

Trong Di chúc, Bác nói, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn toàn, Người sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.  

Rõ ràng, thế giới phải có sự liên kết và hội nhập, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là  phải có quan hệ tình đồng chí, tình anh em với các nước xã hội chủ nghĩa; với các nước khác thì tôn trọng độc lập chủ quyền và quan hệ cùng có lợi.

Trong quan hệ quốc tế thì thế giới ngày nay đang ở xu hướng phát triển đó, không thể dùng sức mạnh hay dùng chiến tranh để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, mà phải thông qua đối thoại, đàm phán. Bác nói Đảng ta phải góp phần đoàn kết các nước anh em lại với nhau, như vậy đường lối đối ngoại của Đảng ta là tinh thần đoàn kết quốc tế với tất cả các nước. 

(PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 

Vân Anh
Loading...

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Việt Nam tích cực tham gia xây dựng các quy định điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế

Việt Nam tích cực tham gia xây dựng các quy định điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế
(PLVN) - Theo Bộ ngoại giao, từ ngày 8 đến ngày 19/7, đoàn liên ngành Việt Nam đã tham gia Khóa họp lần thứ 52, Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại quốc tế (UNCITRAL) được tổ chức tại Vienna, Áo. Kỳ họp có sự tham gia của 51/60 quốc gia thành viên UNCITRAL, 23 nước quan sát viên; một số các tổ chức khu vực và quốc tế, các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các bên liên quan trong khu vực tư.

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu điều kiện trao đổi tù nhân với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky nêu điều kiện trao đổi tù nhân với Nga
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng trao đổi đạo diễn người  Ukraine Oleh Sentsov đã bị kết án tại Nga về tội khủng bố lấy người đứng đầu văn phòng tại Kiev của hãng tin RIA Novosti Kirill Vyshinsky hiện đang bị xét xử ở Ukraine về cáo buộc phản quốc.
Loading...

Iran trả đũa, bắt giữ tàu chở dầu của Anh

Iran trả đũa, bắt giữ tàu chở dầu của Anh
(PLVN) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran ngày 19/7 tuyên bố đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Anh ở Eo biển Hormuz với lý do tàu này đã vi phạm các quy định quốc tế về hàng hải.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trả lời chất vấn nhiều kiến nghị “nóng“

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trả lời chất vấn nhiều kiến nghị “nóng“

(PLVN) - Ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, ngày 18/7, HĐND TP Hải Phòng khóa 15, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã trực tiếp trả lời chất vấn nhiều kiến nghị "nóng", trong đó phải kể đến việc thực hiện cam kết của lãnh đạo TP trong các lĩnh vực, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công, di chuyển vườn hoa Kim Đồng...

Kim Thành (Hải Dương): Đường ống nước ở nhiều thôn bị phá hoại liên tục

Kim Thành (Hải Dương): Đường ống nước ở nhiều thôn bị phá hoại liên tục
(PLVN) - Chủ doanh nghiệp cấp nước cho rằng việc từ đầu năm đến nay, hàng chục vụ phá hoại đường ống nước của họ xảy ra chắc chắn có kẻ gian “nhúng tay vào” nhằm cản trở, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Bởi khu vực đường ống nước bị phá hoại chính là địa bàn đang diễn ra tranh chấp cấp nước. Nếu tình trạng này không được xử lý việc cung cấp nước cũng như chất nước phục vụ cho bà con có thể bị ảnh hưởng trầm trọng.

Xe ben “hung thần” Donacoop và những nạn nhân nằm dưới bánh xe

Xe ben “hung thần” Donacoop và những nạn nhân nằm dưới bánh xe
(PLVN) - Những chiếc xe của Donacoop chạy tung hoành trên các trục đường vào dự án “tai tiếng” tại xã Long Hưng đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Không những thế, tại đây, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do xe ben gây ra làm chết người.
Giải pháp gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác

Giải pháp gìn giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác

(PLVN) - Hội đồng Khoa học y tế đánh giá trạng thái thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh 50 năm qua được giữ gìn rất tốt và đề xuất phương hướng, các giải pháp khoa học kỹ thuật để giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Bác trong những năm tiếp theo. Đặc biệt, nhà khoa học Liên bang Nga khẳng định sẽ tích cực cùng các chuyên gia Việt Nam thực hiện nhiệm vụ giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

'Cát tặc' hoành hành các sông Quảng Trị

'Cát tặc' hoành hành các sông Quảng Trị
(PLVN) - Sau một thời gian ngắn tạm dừng do sự vào cuộc xử lý quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng thì thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát, sỏi vào ban đêm tại khu vực sông Hiếu và sông Thạch Hãn lại tiếp tục tái diễn. Đặc biệt, quy mô khai thác cát, sỏi hiện tại còn diễn ra lớn và rầm rộ hơn trước gây bức xúc lớn trong người dân địa phương. Vậy, sau hàng loạt vụ xử lý vi phạm trong việc khai thác trái phép cát, sỏi dư luận đang đặt ra câu hỏi: “Cát tặc” liệu có… nhờn luật?

Công an xã không chính quy sẽ thành Trị an viên?

Công an xã không chính quy sẽ thành Trị an viên?
(PLVN) - Trong dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách của dự thảo Luật Lực lượng trị an cơ sở, Bộ Công an đề xuất tiếp tục bố trí công an xã bán chuyên trách khi kết thúc nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn xã cùng với công an xã chính quy, đổi tên gọi Công an xã bán chuyên trách thành “Trị an viên”.

Cách tính lương hưu với đối tượng vừa là quân nhân vừa là công chức

Cách tính lương hưu với đối tượng vừa là quân nhân vừa là công chức
(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email dongnghia...@gmail.com hỏi: Tôi sinh ngày 03/8/1959. Tháng 7/1977, tôi nhập ngũ đến tháng 6/1984, tôi mang quân hàm Trung úy, tháng 12/1986 mang quân hàm Thượng úy. Đến tháng 10/1990 tôi phục viên về địa phương (chưa được hưởng trợ cấp một lần). Thời gian tham gia quân đội là 13 năm 4 tháng (trong đó có 2 năm tại Biên giới Tây Nam, 7 năm tại K). 

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%