Phổ biến Công ước quốc tế tại Quảng Ninh

Thứ Tư, 22/8/2018 18:23 GMT+7
(PLO) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh, hôm qua, 21/8, tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm giới thiệu, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018, nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy chủ trì hội nghị.
Phổ biến Công ước quốc tế tại Quảng Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị. Công ước gồm 6 phần, 53 điều, điều chỉnh những quyền cơ bản của con người thuộc phạm trù các quyền dân sự, chính trị. Các bên tham gia ký kết sẽ phải tôn trọng các quyền dân sự và chính trị của từng cá nhân, bao gồm: quyền sống, quyền tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do hội họp, quyền bầu cử và quyền được xét xử bình đẳng và theo đúng trình tự pháp luật.

Hội nghị cũng đã nghe đại diện Cục An ninh mạng (Bộ Công an) giới thiệu, phổ biến những nội dung chính về Luật An ninh mạng năm 2018. Luật này có 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm giới thiệu, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018 tại Quảng Ninh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy nêu rõ, ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh. Trong đó có Luật An ninh mạng, đây là  luật có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá bằng những thông tin hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng. Do đó, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để cán bộ và nhân dân hiểu đúng và thực hiện các quy định, hiểu rõ ý nghĩa, tác dụng của Luật này trong bối cảnh hiện nay và xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, sau Hội nghị này, lãnh đạo 14 địa phương trong tỉnh cùng với các sở, ngành liên quan phối hợp tổ chức phổ biến cho cán bộ cấp xã, phường, thị trấn và lan tỏa đến thôn, khu, bản để cán bộ, Đảng viên, người dân, kiên định lập trường, nắm chắc các nội dung cơ bản của các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua.                               

 

Công Thành

Tin liên quan

Các tin khác